Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Vật lí > Vật lí 11 >


Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích (19 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Công của lực điện (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Điện thế. Hiệu điện thế (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Tụ điện (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Điện năng. Công suất điện (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Dòng điện trong kim loại (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân (220 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Dòng điện trong chất khí (216 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Dòng điện trong chân không (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Từ trường (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Lực từ. Cảm ứng từ (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Lực Lo-ren-xơ (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Suất điện động cảm ứng (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tự cảm (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Khúc xạ ánh sáng (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Phản xạ toàn phần (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Lăng kính (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Thấu kính mỏng (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Mắt (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Kính lúp (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Kính hiển vi (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Kính thiên văn (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (466 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0