Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lí 6 >


Bài 1. Đo độ dài (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đo thể tích chất lỏng (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Lực đàn hồi (364 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng (257 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng (324 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Máy cơ đơn giản (318 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Mặt phẳng nghiêng (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đòn bẩy (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ròng rọc (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng (265 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc (355 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Sự sôi (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Sự sôi (tiếp theo) (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết chương II : Nhiệt học (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (381 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0