Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lí 6 >


Bài 1. Đo độ dài (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đo thể tích chất lỏng (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Lực đàn hồi (363 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng (255 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng (320 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Máy cơ đơn giản (316 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Mặt phẳng nghiêng (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Đòn bẩy (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ròng rọc (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn (253 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng (263 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt (220 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc (350 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Sự sôi (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Sự sôi (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết chương II : Nhiệt học (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (371 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0