Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lí 6 >


Bài 1. Đo độ dài (228 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) (56 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Đo thể tích chất lỏng (104 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước (161 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng (151 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng (207 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực (163 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực (312 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Lực đàn hồi (413 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng (292 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng (382 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi (59 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Máy cơ đơn giản (350 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Mặt phẳng nghiêng (259 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Đòn bẩy (186 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Ròng rọc (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học (182 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn (314 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng (296 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí (270 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt (251 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai (269 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc (399 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) (170 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (259 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) (144 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Sự sôi (97 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Sự sôi (tiếp theo) (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Tổng kết chương II : Nhiệt học (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (480 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail