Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lí 7 >


Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sự truyền ánh sáng (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Gương cầu lồi (337 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Gương cầu lõm (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học (275 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nguồn âm (277 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 11. Độ cao của âm (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Độ to của âm (253 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Môi trường truyền âm (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tổng kết chương 2: Âm học (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Hai loại điện tích (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại (242 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện (283 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Cường độ dòng điện (299 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Hiệu điện thế (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. An toàn khi sử dụng điện (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (294 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo