Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

13 trừ đi một số: 13 - 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thu
Ngày gửi: 22h:41' 06-12-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Xin chào thầy và các bạn
LỚP 2/ 3
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán:
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Đọc thầm bảng trừ 12 và bảng trừ 11
Hướng dẫn bi m?i
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán :
13 trừ đi một số
13 - 5
13 – 5 = ?
 Bài toán :Có 13 que tính bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?
13 – 5 = ?
Hãy tính kết quả và giải thích cách thực hiện phép tính
Thảo luận nhóm 2
Các nhóm trình bày
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán :
13 trừ đi một số
13 - 5
13 – 5 =
8
Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2018
Toán :
13 trừ đi một số
13 – 5
Cách đặt và thực hiện phép tính :
13
5
-
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán :
13 trừ đi một số
13 – 5
* Cách thực hiện phép tính:
Trừ từ phải sang trái.
3 trừ 5 không được, lấy 13 trừ 5 bằng 8. Viết 8 nhớ 1.
1 trừ 1 bằng 0.
13
5
-
8
Số bị trừ
S? tr?
Hi?u
5
13
8
-
=
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán:
13 trừ đi một số
13 -5
13 trừ đi một số
13 – 5
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
9
7
6
5
4
8
13 – 5 = 8
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 7 =
13 – 8 =
13 – 9 =
Toán
13 - 4 = 9
13 - 5 = 8
13 - 6 = 7
13 - 7 = 6
13 - 8 = 5
13 - 9 = 4
Các số ở cột số bị trừ đều là số 13
Các số ở cột số trừ là các số tăng dần từ 4 đến 9
Các số ở cột hiệu là các số giảm dần từ 9 xuống 4
* Học thuộc bảng trừ:
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 8 =
13 – 7 =
13 – 9 =
9
8
7
6
5
4
13 - 4 = 9
13 - 5 = 8
13 - 6 = 7
13 - 7 = 6
13 - 8 = 5
13 - 9 = 4
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán
13 trừ đi một số: 13 - 5
Trò chơi:
Hướng dẫn
làm bài tập
1/ Tính nhẩm
a/ 9 + 4 =
4 + 9 =
13 – 9 =
13 – 4 =
8 + 5 =
5 + 8 =
13 – 8 =
13 – 5 =
7 + 6 =
6 + 7 =
13 – 7 =
13 – 6 =
13
13
4
9
13
13
13
13
6
7
5
8
Toán :
Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2018
13 trừ đi một số
13 - 5
9 + 4 = 13
4 + 9 = 13
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
9 + 4 = 13
13 – 4 = 9
Khi lấy tổng trừ đi số hạng này sẽ được số hạng kia
13 – 3 – 5 = 5
13 – 8 = 5
13 –( 3 – 5) ta có thể tách ra bằng 3 + 5 = 8
Ta lấy 13 -8
Toán :
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
13 trừ đi một số
13 - 5
Bài 2.Tính :
13
6
-
13
9
-
13
7
-
13
4
-
7
4
6
9


Bài 3: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
a) 13 v 9 b) 13 v 6

c) 13 v 8
13
9
4
13
6
7
13
8
5
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán:
13 trừ đi một số
13 - 5
Toán :
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
13 trừ đi một số
13 - 5
Bài 4 : Cửa hàng có 13 xe đạp,cửa hàng đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp ?
Tóm tắt:
Cửa hàng có : 13 xe đạp
Đã bán : 6 xe đạp
Cửa hàng còn lại:... Xe đạp ?
Giải:

Số xe đạp cửa hàng còn lại là:
13 – 6 = 7 (xe đạp)
Đáp số : 7 xe đạp
Củng cố
Dặn dò
ĐỐ BẠN
Toán:
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
13 trừ đi một số
13 - 5
TRÒ CHƠI
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2018
Toán:
13 trừ đi một số
13 - 5
@ Dặn dò:
Đọc thuộc bảng trừ 13 trừ đi một số và chuẩn bị bài: 33 - 5
CHÚC CÁC BẠN SỨC KHỎE
 
Gửi ý kiến