Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

2 tg =nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Anh
Ngày gửi: 20h:13' 30-10-2013
Dung lượng: 506.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Tìm x trong hình vẽ trên?
Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, định lí về góc của tam giác vuông, định lý về góc ngoài của tam giác.
2. Tìm số đo x ở hình vẽ sau:
Cho hai tam giác ABC và A’B’C’. Hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng trên hình ta có :
AB = A’B’, AC = A’C’ , BC = B’C’ , A=A’ , B=B’ , C=C’
C
A
B
C’
A’
B’
?1
Cho hai tam giác ABC và A’B’C’Hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng trên hình ta có :
AB = A’B’, AC = A’C’ , BC = B’C’ , A=A’ , B=B’ , C=C’
C’
A
B
A’
B’
?1
Cho hai tam giác ABC và A’B’C’Hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng trên hình ta có :
AB = A’B’, AC = A’C’ , BC = B’C’ , A=A’ , B=B’ , C=C’
Hai đỉnh A và A’, B và B’, C và C’ gọi là hai đỉnh tương ứng
Hai góc A và A’, B và B’, C và C’ gọi là hai góc tương ứng
Hai cạnh AB và A’B’, AC và A’C’, BC và B’C’ gọi là hai cạnh tương ứng
?1
Hai tam giác AHI và BKI có bằng nhau không? Vì sao?
+) Hai tam giác AHI và BKI
bằng nhau vì có:
AH = BK, AI = BI, HI = IK.

+)Đỉnh tương ứng với đỉnh A là đỉnh...
Đỉnh tương ứng với đỉnh H là đỉnh.
Đỉnh tương ứng với đỉnh I là đỉnh...
B
K
I
 AHI =
 BKI
 AIH =
 HAI =
 BIK
 KBI
?2
Hai tam giác ABC VÀ MNP có bằng nhau hay không (các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau)? Nếu có,hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.
a )
b ) Hãy tìm : Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tương ứng với góc N, cạnh tương ứng với cạnh AC .
C ) Điền vào chỗ trống (…) :
 ABC = … , AC = … , B = … .
Hai tam giác ABC và MNP bằng nhau
Kí hiệu  ABC =  MNP
b ) Đỉnh tương ứng với đỉnh A là đỉnh M, góc tương ứng với góc N là góc B, cạnh tương ứng với cạnh AC là cạnh MP.
 MNP
MP
N
?3
Cho  ABC =  DEF. Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC .
Bài 1: Trong hình bên có hai tam giác bằng nhau.
Kể tên các góc tương ứng bằng nhau của hai tam giác đó.
Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.
Giải:
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Hình 1
Bài 1: Trong hình bên có hai tam giác bằng nhau.
Kể tên các góc tương ứng bằng nhau của hai tam giác đó.
Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.
Hình 2
Bài 2: Cho hình vẽ sau, biết AB//CD, AD//BC. Hỏi hai tam giác ABC và CDA có bằng nhau hay không? Vì sao?
Bài tập về nhà
SGK: Bài 11/ trang 112
SBT: 19, 21, 22/ trang 139, 140.
 
Gửi ý kiến