Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Bùi Ái Xuân
Ngày gửi: 19h:56' 12-03-2017
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 279
Số lượt thích: 1 người (Phạm Bùi Ái Xuân)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN UYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THỊ TRẤN TÂN UYÊN
.Kính chào các thầy cô giáo
Giáo viên: Phạm Bùi Aí Xuân
Ki?m tra bi cu


Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu
Tiết 53: Mở rộng vốn từ: truyền thống
Bài 1:Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao
a, Yêu nước M: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.
b, Lao động cần cù
c, Đoàn kết
d, Nhân ái
Yu níc thng ni
Con i con ngđ cho lnh
Ĩ mĐ gnh níc rưa bnh con voi
Mun coi ln nĩi m coi
Coi b TriƯu u cìi voi nh cng.


a, Yêu nước
b, Lao động cần cù
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.
Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ đem phần cho ai.
c) Đoàn kết
- Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
- Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
d) Nhân ái
-Thương người như thể thương thân.
Lá lành đùm lá rách.
Máu chảy ruột mềm.
Môi hở răng lạnh.
Chị ngã em nâng.
- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Bài 2:Mỗi câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói đến một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hãy điền những tiếng còn thiếu trong các câu ấy vào các ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ s

Muốn sang thì bắc . uốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
1
1

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng . nhưng chung một giàn
2
1
2
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp . ở đâu.

3
3
1
2
Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng răng chấu ngã, ai dè .
4
4
1
2
3
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải . cùng.

5
Cá không ăn muối .
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.
6
1
2
3
4
5
6
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai . cho dây mà trồng.

7
1
2
3
4
5
6
7
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu .
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Lên non mới biết non cao
Lội sông mới biết . cạn sâu.
9
1
2
3
4
6
5
7
8
9
Dù ai nói đông nói tây
Lòng ta vẫn . giữa rừng.
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi .
11
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nói chín . làm mười
Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.
12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
. nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.
13
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
. từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn thơ ngây.
14
1
2
3
4
5
6
9
8
7
10
11
12
13
14

Nước lã mà vã lên hồ
Tay không mà nổi . mới ngoan.
15
1
2
3
4
5
6
9
8
7
10
11
12
13
14
15
Con có cha như .
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.
16
1
2
3
4
5
6
9
8
7
10
11
12
13
14
15
16
Chỳc m?i ngu?i
M?t ngy vui
 
Gửi ý kiến