Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Thanh
Ngày gửi: 07h:42' 12-03-2018
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 289
Số lượt thích: 0 người

LỚP 5B
Trường Tiểu học An Điền
PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT

Giáo viên: Hồ Văn Thanh
TRU?NG TI?U H?C AN DI?N - TX B?N CT
GIÁO VIÊN: HỒ VĂN THANH
Lớp: 5.3
bài
Mrvt: Truyền thống


Nhiệt liệt Chào mừng các thầy giáo, cô giáo
đến dự giờ lớp 5.3


Tiết học phân môn: Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
?
Câu 1
Em hiểu thế nào là “Truyền thống”
Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 2
Nêu tên một số truyền thống mà em biết?
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Bài 1
Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta.Em hãy minh họa mỗi truyền thống nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao :
Luyện từ và câu
a)
b)
c)
d)
Yêu nước
Lao động cần cù
Đoàn kết
Nhân ái
M: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.
__________
______
_____
______
_______
_____________
_________________
_____
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018
Thảo luận nhóm
*
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Luyện từ và câu
*
Trình bày kết quả Thảo luận
( Thời gian 5 phút)
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018
a)
Yêu nước :
* Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
* Con ơi, con ngủ cho lành,
Để mẹ gánh nước rửa bành con voi.
Muốn coi lên núi mà coi,
Coi bà Triệu Ẩu cưởi voi đánh cồng.
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018
b)
Lao động cần cù :
* Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
* Có công mài sắt, có ngày nên kim
* Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa
* Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018
c)
Đoàn kết :
* Nhiểu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
* Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
* Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Luyện từ và câu
* Kh«n ngoan ®èi ®¸p ng­êi ngoµi,
Gµ cïng mét mÑ chí hoµi ®¸ nhau.
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018
d)
Nhân ái :
* Lá lành đùm lá rách.
* Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
* Anh em như thể tay chân.
Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.
* Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
* Máu chảy ruột mềm.
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Luyện từ và câu
Mỗi câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói đến một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hãy điền những tiếng còn thiếu trong các câu ấy vào các ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ S.
Bài 2
____________
_____
_____
_____
_____________
_______
___
____________
____
_______________
________
________________
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018
n
1)
6)
2)
3)
4)
5)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
c

u
k
i

u
k
h
á
c
g
i

n
g
n
ú
i
g
n

i
h
x
e
n
g
h
i
ê
n
g
t
ư
ơ
n
g
n
ư
a
u
c
á
ơ
n
h
n
h

k

c
h
o
n
ư

c
c
ò
n
l

c
h
n
à
o
v

n
g
n
n
h
ư
c
â
y
n
h

t
h
ư
ơ
n
g
t
h
ì
n
ê
n
ă
n
g

o
u

n
c
â
y
c
ơ
đ

n
h
à
c
ó
n
ó
c
Muốn sang thì bắc ..
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng . nhưng chung một giàn.
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp . ở đâu.
4) Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè..
5) Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải . cùng.
6) Cá không ăn muối ..
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.
ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai . dây mà trồng.
8) Muôn lòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu..
9) Lên non mới biết non non cao
Lội sông mới biết. cạn sâu.
10) Dù ai nói đông nói tây
Lòng ta vẫn . giữa rừng.
11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi ..
12) Nói chín . làm mười
Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.
13) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
. nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.
14) .từ thuở còn non
Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.
15) Nước lã mà vã nên hồ
Tay không mà nổi . mới ngoan.
16) Con có cha như.
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.
1)
6)
2)
3)
4)
5)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
c

u
k
i

u
k
h
á
c
g
i

n
g
n
ú
i
g
n

i
h
x
e
n
g
h
i
ê
n
g
t
ư
ơ
n
g
n
ư
a
u
c
á
ơ
n
h
n
h

k

c
h
o
n
ư

c
c
ò
n
l

c
h
n
à
o
v

n
g
n
n
h
ư
c
â
y
n
h

t
h
ư
ơ
n
g
t
h
ì
n
ê
n
ă
n
g

o
u

n
c
â
y
c
ơ
đ

n
h
à
c
ó
n
ó
c
u

n
g
n
ư

c
n
h

n
g
u

n
u

n
g
n
ư

c
n
h

n
g
u

n
1)
6)
2)
3)
4)
5)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
*
Nhận xét:
- Tìm thêm nh÷ng c©u tục ngữ, ca dao nói về “Truyền thống” tèt ®Ñp cña d©n téc ta.
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Luyện từ và câu
*
Về nhà:
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018
Bài sau
- ChuÈn bÞ tèt bµi: Liªn kÕt c¸c c©u trong bµi b»ng tõ ng÷ nèi.

Chúc quý thầy cô sức khỏe, thành đạt
Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi
No_avatarf

cảm ơn những ai đã làm lên giáo án điện tử này

 
Gửi ý kiến