Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thi Mai Anh
Ngày gửi: 15h:46' 23-02-2019
Dung lượng: 566.5 KB
Số lượt tải: 174
Số lượt thích: 0 người
GV: Nguyễn Thị Hoa
Bài cũ
Thứ năm ngày 7 tháng 03 năm 2019
Luyện từ và câu
- Dọc lại đoạn văn viết về tấm gương hiếu học có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu
Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2019
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Bài 1 : Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu du?i đây bằng một số câu tục ngữ hoặc ca dao :
a- Yêu nu?c M: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh .
b- Lao động cần cù
c- Đoàn kết
d- Nhân ái
Yêu nước
- Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.
- Con ơi, con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nu?c rửa bành cho voi.
- Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu ẩu cưỡi voi đánh cồng.
- Ai lên Biên Thu?ng, Lam Sơn
Nhớ Lê Thái Tổ chặn du?ng quân Minh.
Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2019
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Truyền thống

- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
- Có công mài sắt có ngày nên kim.
- Có làm thì mới có ăn
Không dung ai dễ đem phần đến cho
- Trên đồng cạn, du?i đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.
Cày đồng đang buổi ban trua
Mồ hôi thánh thót nhu mua ruộng cy.
- Ai ơi bung bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
LAO ĐỘNG CẦN CÙ
Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2019
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
- Khôn ngoan đối đáp ngu?i ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
- Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
- Nhi?u điều phủ lấy giá guong
Ngu?i trong một nu?c phải thuong nhau cùng.
- Bầu ơi thuong lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhung chung một giàn.
Doàn kết
Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2019
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Nhân ái
- Thuong ngu?i nhu th? thuong thân.
Lá lành đùm lá rách.
Máu chảy ruột mềm.
Môi hở răng lạnh.
Anh em nhuư thể tay chân
Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.
Chị ngã, em nâng.
- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2019
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
2/ Mỗi câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói đến một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hãy điền những tiếng còn thiếu trong các câu ấy vào các ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ S.
Con có cha như …
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.
Nước lã mà vã nên hồ
Tay không mà nổi … mới ngoan.
… từ thuở còn non
Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
… nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.
Nói chín … làm mười
Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.
Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi …
Dù ai nói đông nói tây
Lòng ta vẫn … giữa rừng.
Lên non mới biết non cao
Lội sông mới biết … cạn sâu.
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu …
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai … dây mà trồng.
Cá không ăn muối …
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải … cùng.
Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè …
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp … ở đâu.
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng … nhưng chung một giàn.
Muốn sang thì bắc …
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
1
13
14
15
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
16
C
I
U

U
I
K

G
Á

K
H
C
N
G
H
N
N


G
Ư
G
U
N
N
N

C

H
G
I
Ú
H
I
N
N
Ê
G
N
I
E
T
H
Ư
Ơ
X
Ơ
Ư
H
T
H
N
Y
Â
C
N
Ư
G
C
C
Á
Ơ
N
U
A
H
N
G
C
Ó
T
H
Ì
Ê
N
G
N

Ư
N
O
C

K
N
H
N
Ò
L
C

À
H
O

V
N
N
Ó
C
À
H
C
Ơ
Đ
Y
Â

N
C
O

N
Ă
C
I
U

U
I
K

G
Á

K
H
C
N
G
H
N
N


G
Ư
G
U
N
N
N

C

H
G
I
Ú
H
I
N
N
Ê
G
N
I
E
T
H
Ư
Ơ
X
Ơ
Ư
H
T
H
N
Y
Â
C
N
Ư
G
C
C
Á
Ơ
N
U
A
H
N
G
C
Ó
T
H
Ì
Ê
N
G
N

Ư
N
O
C

K
N
H
N
Ò
L
C

À
H
O

V
N
N
Ó
C
À
H
C
Ơ
Đ
Y
Â

N
C
O

N
Ă
U
N
N


G
Ư
G
U
N
N
N

C

H
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
2) Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
3 ) Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu.
4 ) Nực cười châu chấu đá voi
Tưởng rằng chấu ngã ,ai dè xe nghiêng
5) Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.
6) Cá không ăn muối cá ươn
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.
7) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
8)Muôn dòng sông đỏ biển sâu
Biển chê sông nhỏ ,biển đâu nước còn.
Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2019
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
9)Lên non mới biết non cao
Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu
10 ) Dù ai nói đông nói tây
Lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng.
11)Chiều chiều ngó ngược ngó ,ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ ,ngùi ngùi nhớ thương.
12) Nói chín thì nen làm mười
Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.
13 ) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay, giần sàng.
14 )Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.
15 ) Nước lã mà vã nên hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.
16) Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.
Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2019
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Thứ tư ngày 14 tháng 3 năm 2018
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
 
Gửi ý kiến