Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27-28. Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Bao Boi
Ngày gửi: 20h:02' 03-12-2017
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 398
Số lượt thích: 0 người
LỚP 3A
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị Vân
TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG VŨ
Tiết 27: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống
Kể được tên một số cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế, … ở địa phương.
Nắm được chức năng một số các cơ quan
Giáo dục HS có ý thức gắn bó yêu quê hương.
Mục tiêu bài học
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và Xã hội
Tiết 27: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống
Hoạt động 1
Làm việc với sách giáo khoa
*Mục tiêu:
Nhận biết được một số cơ quan hành chính cấp tỉnh.
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và Xã hội
Tiết 27: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống
Chỉ và nói những gì bạn nhìn thấy trong hình.

- UBND T?NH
- CƠNG AN T?NH
- DI TRUY?N HÌNH T?NH
- B?NH VIN
- BUU DI?N
S? GIO D?C V DO T?O
TRU?NG H?C
- SIU TH?
Hoạt động 2
T×m hiÓu vÒ vai trß – nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và Xã hội
Tiết 27: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống
Em hãy nối các cơ quan với chức năng nhiệm vụ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Bệnh viện
B­ưu ®iÖn
Trường học
Siêu thị
Trụ sở UBND
tỉnh (Thành phố)
Điều khiển hoạt động
của một t?nh, thành phố.
Trao đổi,buôn bán
hàng hóa...
Khám chữa bệnh cho
nhân dân.
Nơi học tập c?aHS.
Trao đổi thông tin liên lạc.
Đài truy?n hỡnh,

Truyền phát thông tin

Công an tỉnh
Đảm bảo, duy trì
trật tự, an ninh.
Sở GD và ĐT
Điều khiển hoạt động
về giáo dục.
?
?
?
?
?
?
Ở mỗi tỉnh (thành phố) đều có các cơ quan: Hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, … để điều hành công việc, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân.
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và Xã hội
Tiết 27: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống
Trò chơi: Ai nhanh - ai đúng
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và Xã hội
Tiết 27: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống
UBND tỉnh
Đài truyền hình
Công an tỉnh
Bệnh viện
Bưuu điện
Sở Giáo dục và Đào tạo
Trư­ờng häc
UBND tỉnh
Đài truyền hình
Công an tỉnh
Bệnh viện
Bưuu điện
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tr­ường häc
bưu điện
trạm y tế
SỞ CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG
NI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
Bệnh viện Nhi Hải dương
TRỤ SỞ UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
VIệN BảO TàNG
CÔNG VIÊN Hồ TÂY
Trường cao ®¼ng sư­ ph¹m HẢI DƯƠNG
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUỂN HÌNH TỈNH
Ở mỗi tỉnh ( thành phố) đều có các cơ quan hành chính,văn hóa, giáo dục, y tế…để điều hành công việc, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân.
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017
Tự nhiên và Xã hội
Tiết 27: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống
CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến