Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Thông
Ngày gửi: 09h:53' 15-04-2010
Dung lượng: 30.8 MB
Số lượt tải: 471
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quí Thầy Cô
Bài 34: Sinh Trưởng Ở Thực Vật
Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
Từ 1 hạt (đậu) khi gieo trồng đến khi thu được các hạt mới đã trải qua những giai đạn nào?
Cây sinh trưởng
Nhận xét sự thay đổi kích thước (chiều dài, bề mặt, số lượng) cây họ đậu từ khi nhú rễ đến khi xuất hiện 1 vài cặp lá ?
I. KHÁI NIỆM :
1/ SINH TRƯỞNG LÀ GÌ ?
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.
2/ CƠ CHẾ: Nguyên phân
Cây tăng số lượng và kích thước của tế bào nhờ quá trình phân bào nào?
II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP:
1/ CÁC MÔ PHÂN SINH:
a/ Mô phân sinh là gì?
Mô phân sinh : là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.
2/SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP: a/ Sinh trưởng sơ cấp:
Sinh trưởng sơ cấp diễn ra ở bộ phận nào của cây ?
Kết quả sinh trưởng sơ cấp ?
Nguyên nhân của sinh trưởng sơ cấp ?
Sinh trưởng sơ cấp là gì ?
Sinh trưởng sơ cấp có ở thực vật 1 lá mầm hay 2 lá mầm ?
Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp
Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp của cây thân gỗ.
Quan sát hình cho biết có những loại mô phân sinh nào ở thực vật?
b/ Các loại mô phân sinh:
Thân(mắt,lóng)
Lóng dài ra
Cây 1 lá mầm
Cây 1 lá mầm
Cây 2 lá mầm
Thân, rễ dài ra
Chồi đỉnh,chồi nách, đỉnh rễ
Thân, rễ trưởng thành
Thân, rễ to ra
Loại cây
Cây 2 lá mầm
Vai trò
Vị trí
Loại mô phân sinh
Mô phân sinh đỉnh
Mô phân sinh bên
Mô phân sinh lóng
Sinh trưởng thứ cấp diễn ra ở bộ phận nào của cây ?
Nguyên nhân của sinh trưởng thứ cấp ?
Kết quả sinh trưởng thứ cấp ?
Các lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đâu ?
Do tầng sinh bần tạo ra
b/ Sinh trưởng thứ cấp
2/ SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP :
b/ Sinh trưởng thứ cấp:
Sinh trưởng thứ cấp là gì?
Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng tăng chiều ngang của cây thân gỗ do hoạt động của mô phân sinh bên.
Sinh trưởng thứ cấp có ở thực vật 1 lá mầm hay 2 lá mầm ?
Sinh trưởng thứ cấp có ở cây 2 lá mầm.
Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp:
Các chỉ tiêu
Nguyên nhân
Loại cây
Kết quả
Thời gian sống
Sinh trưởng sơ cấp
Hoạt động mô phân sinh đỉnh và lóng
Cây 1 lá mầm, phần non cây 2 lá mầm
Cây dài ra
1 năm
Sinh trưởng thứ cấp
Hoạt động mô phân sinh bên
Cây 2 lá mầm
Cây to ra
Nhiều năm
Giải phẩu khúc gỗ: mặt cắt ngang thân
Hãy quan sát hình bên cho biết cấu trúc của cây thân gỗ ?
Cấu trúc cây thân gỗ
Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu?
Từ vòng năm
3/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG.
a/ Nhân tố bên trong:
- Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, của loài cây.
- Hoocmon thực vật.
b/ Các nhân tố bên ngoài:
- Nhiệt độ (SGK)
- Hàm lượng nước (SGK)
- Ánh sáng (SGK)
- Ôxi (SGK)
- Dinh dưỡng khoáng (SGK)
Trong sản xuất,để thu được năng suất cây trồng cao ta cần phải chú ý những yếu tố gì?
KẾT LUẬN
Đời sống của thực vật
1/ Sinh trưởng Phát triển
2/ Sinh trưởng sơ cấp
+ Cây dài ra
+ Cây 1 lá mầm, phần non cây 2 lá mầm
Sinh trưởng thứ cấp
+ Cây to ra
+ Cây 2 lá mầm
3/ Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng:
+ các nhân tố bên trong
+ các nhân tố bên ngoài
Em có biết ?
- Cây lớn nhanh nhất
- Cây to nhất
Dặn dò: Chuẩn bị bài 35.
BÀI TẬP
Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Mô phân sinh nằm ở bộ phận nào của cây?
A / Đỉnh rễ
B/ Chồi đỉnh
C/ Thân
D/ Đỉnh rễ ,chồi đỉnh, thân
BÀI TẬP
Chọn câu trả lời đúng
Câu 2: Sinh trưởng thứ cấp là
A / sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
B/ sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng tăng chiều ngang của cây thân gỗ do hoạt động của mô phân sinh bên.
C/ sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng tăng chiều ngang của cây thân gỗ do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
D/ sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng tăng chiều dài của cây thân gỗ do hoạt động của mô phân sinh bên.
Sinh học lớp 11
Chào mừng quí Thầy Cô
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓