Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

8 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC LỚP 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:03' 17-09-2013
Dung lượng: 10.7 MB
Số lượt tải: 465
Số lượt thích: 0 người
TẬP ĐỌC NHẠC LỚP 5
TĐN 1
TĐN 2
TĐN 4
TĐN 5
TĐN 3
TĐN 8
TĐN 7
TĐN 6
&
TĐN số 1:
Cùng vui chơi
?
XEM TRANH
G Tranh vẽ các bạn đang làm gì?
TĐN SỐ 1
Cùng vui chơi
&=2===B====C====D===D==!===T====T==!===B====C====D===D==!===d===!

Cầm tay nhau ta đi chơi, đàn ai đang ngân nga.

&====B====C====D===D===!===T====V==!===B====C====D====C==!===b===.

Cầm tay nhau ta vui hát, ngàn tia nắng chan hoà.
Tìm hiểu bài
Về nhịp và sắc thái
Cao độ
Hình nốt
So sánh câu
=&=====r=========s=========-t==========v=======.
Luyện cao độ
Luyện tiết tấu
@ e e e e | q q | e e e e | h ”

Đọc nốt
&=2===B====C====D===D==!===T====T==!===B====C====D===D==!===d===!
&====B====C====D===D===!===T====V==!===B====C====D====C==!===b===.


Từng câu: câu 1
&=2===B====C====D===D==!===T====T==!===B====C====D===D==!===d===!


Từng câu: câu 2

&====B====C====D===D===!===T====V==!===B====C====D====C==!===b===.


Ghép câu
&=2===B====C====D===D==!===T====T==!===B====C====D===D==!===d===!&====B====C====D===D===!===T====V==!===B====C====D====C==!===b===.


Ghép lời câu 1


&=2===B====C====D===D==!===T====T==!==B===C====D=====D==!===d==!

Cầm tay nhau ta đi chơi, đàn ai đang ngân nga.
Ghép lời câu 2


&====B====C====D===D==!===T====V==!===B====C====D====C==!===b===.

Cầm tay nhau ta vui hát, ngàn tia nắng chan hoà.
Ghép lời 2 câu
&=2===B====C====D===D==!===T====T==!===B====C====D===D==!===d===!

Cầm tay nhau ta đi chơi, đàn ai đang ngân nga.


&====B====C====D===D===!===T====V==!===B====C====D====C==!===b===.

Cầm tay nhau ta vui hát, ngàn tia nắng chan hoà.
Kết thúc
Giáo dục
Nhận xét
Dặn dò
Vui chơi
Về Slide 1
TĐN số 2
Mặt trời lên
XEM ẢNH
G Bức ảnh gợi tả điều gì, vào buổi nào?
TĐN SỐ 2: Mặt trời lênNhịp nhàng - Vừa phải
&=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==!
Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi.

&===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==.
Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời.
Tìm hiểu bài
Về nhịp và sắc thái
Cao độ
Hình nốt
So sánh câu
Luyện cao độ


=&=====r=========s=========t=========v========y=====.
Luyện tiết tấu
# q q q ` h q q q q d “

* Nốt h = qq * Nốt d = qqq
Đọc nốt

Nhịp nhàng - Vừa phải

&=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==!&===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==.
Câu 1
&=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==!

Câu 2&===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==.

Ghép câu


Nhịp nhàng - Vừa phải
&=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==!&===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==.

Ghép lời câu 1


&=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==!
Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi.
Ghép lời câu 2


&===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==.
Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời.
Ghép lời cả bài


Nhịp nhàng - Vừa phải
&=3==R====R====R===!===d====V===!===V====W====W===!===f¶==!
Mặt trời vừa lên chim ca hót khắp nơi.

&===W====W====W===!====c=====V===!====V====T=====S==!===b²==.
Cất bước tới trường tiếng hát vang yêu đời.
Kết thúc
Giáo dục
Nhận xét
Dặn dò
Về Slide 1
TĐN số 3
Tôi hát Son La Son
&
XEM ẢNH
G Xuân Mai
và các bạn đang làm gì?

TĐN SỐ 3: Tôi hát Son La Son


Nhạc: Vũ Thanh

&=2==V====V==!===f==!===F=====G=====F=====G===!====f===!
Son Son Son. Tôi hát Son La Son.

&===R====B===-=C==!===T===R==!===S===T==!===b==!===V====V==!==b==.

Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đồ. Múa hát nào.
Tìm hiểu bài
Về nhịp và sắc thái
Cao độ
Hình nốt
So sánh câu


Luyện cao độ


=&=====r=========s=========-t==========v========y======.
Luyện tiết tấu
@ q q h e e e e h "

@ q e e q q q q h q q h "
Đọc nốt

&=2==V====V==!===f==!===F=====G=====F=====G===!====f===!&===R====B===-=C==!===T===R==!===S===T==!===b==!===V====V==!==b==.


Câu 1


&=2==V====V==!===f==!===F=====G=====F=====G===!===f==!
Câu 2&==R===B==-=C==!==T===R==!==S===T==!===b==!==V====V==!==b==.
Ghép câu


&=2==V====V==!===f==!===F====G====F====G===!===f==!


&==R===B===-=C==!===T===R==!==S===T==!===b==!==V===V==!==b==.


&=2==V====V==!===f==!===F=====G=====F=====G===!===f==!
Son Son Son. Tôi hát Son La Son.
Ghép lời câu 1
Câu 2


&==R===B====C==!==T===R==!==S===T==!==b==!===V===V==!==b==.

Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đồ. Múa hát nào.

TĐN SỐ 3: Tôi hát Son La Son


Nhạc: Vũ Thanh

&=2==V====V==!===f==!===F=====G=====F=====G===!====f===!

Son Son Son. Tôi hát Son La Son.

&===R====B===-=C==!==T====R==!==S====T==!===b==!===V====V==!==b==.

Bè trầm tôi hát Đô Rê Mi Đồ. Múa hát nào.
Kết thúc
Giáo dục
Nhận xét
Dặn dò
Về Slide 1
TĐN số 4
Nhớ ơn Bác
XEM ẢNH
G Bác Hồ đối với thiếu nhi
như thế nào?
TĐN SỐ 4: Nhớ Ơn Bác
(Trích)

Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu

&=2==Y===I===I=!===T====V==!===G====F====G%==--I=!===f==!

A! Có Bác Hồ đời em được ấm no.

&===Y=====G===-=I==!===V====T==!===F====D====C====D==!==b==.

Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ.
Tìm hiểu bài
- Về nhịp và sắc thái
- Cao độ
- Hình nốt
- So sánh câu
Luyện cao độ


=&=====r=======s========-t========v=======w=======y====.
Luyện tiết tấu


@ q e e q q e e e e h "
Đọc nốt

&=2==Y===I===I=!===T===V==!===G===F====G%==--I=!===f==!


&===Y===G==-=I==!===V===T==!===F===D===C===D==!===b==.
Câu 1&=2==Y===I===I=!==T===V=!==G===F===G%==--I=!==f==!
Câu 2&==Y===G==-=I==!==V===T=!===F===D===C===D==!==b==.
Ghép 2 câu


&=2==Y===I===I=!===T===V==!===G===F====G%==--I=!===f==!


&===Y===G==-=I==!===V===T==!===F===D===C===D==!===b==.
Ghép lời câu 1&=2==Y===I===I=!===T====V==!===G====F====G%==--I=!===f==!

A! Có Bác Hồ đời em được ấm no.
Ghép lời câu 2


&===Y=====G===-=I==!==V====T==!==F====D=====C====D==!==b==.

Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ.
Ghép lời 2 câu

&=2==Y===I===I=!===T====V==!==G====F===G%==--I=!==f==!

A! Có Bác Hồ đời em được ấm no.

&===Y=====G====I==!==V====T=!==F====D====C====D=!==b==.

Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ.


Kết thúc
Giáo dục
Nhận xét
Dặn dò

Bác là Hồ Chí Minh
Về Slide 1
TĐN số 5
Năm cánh
sao vui
Các bạn sao nhi đang làm gì?


Nhạc: Hà Hải
Lời: Phong Thu - Hà Hải
Nhịp vừa - Vui
&=2==F=====G===F,==-----G=!===Y¸==I==!===V===-=W==!===g===!

Năm cánh sao ấy kết thành bông hoa.

&===D==----=D===F,==------G==!==S²===G==----!===V====-F,==-----G==!===b===.

Nở từ tên gọi cháu ngoan Bác Hồ.
TĐN SỐ 5: Năm cánh sao vui
Tìm hiểu bài
- Về nhịp và sắc thái
- Cao độ
- Hình nốt
- So sánh câu
Cao độ

=&=====r=======s========-t========v=======w=======y====.
Tiết tấu@ e e e e j e q q h "


&=2==F=====G===F,==-----G=!===Y¸==I==!===V===-=W==!===g===!&===D==----=D===F,==------G==!==S²===G==----!===V====-F,==-----G==!===b===.


Đọc nốt
G
Câu 1

&=2==F===G===F,==-----G=!===Y¸==I==!===V===-=W==!===g==!
Câu 2


&==D==----=D===F,==------G==!==S²===G==---!==V===-F,==-----G==!==b==.
Ghép câu

&=2==F=====G===F,==-----G=!===Y¸==I==!===V===-=W==!===g===!


&===D==----=D===F,==------G==!==S²===G==----!===V====-F,==-----G==!===b===.
Ghép lời câu 1


&=2=F=====G===F,==-----G=!==Y¸==I=!==V====-=W==!===g==!

Năm cánh sao ấy kết thành bông hoa.
Ghép lời câu 2


&===D==----=D===F,==------G=!==S²====G==---=!====V====-F,==-----G=!==b==.

Nở từ tên gọi cháu ngoan Bác Hồ.
Cả hai câu

&=2==F=====G===F,==-----G=!===Y¸==I==!===V====-=W==!===g==!

Năm cánh sao ấy kết thành bông hoa.


&===D==----=D===F,==------G==!==S²===G==----!===V====-F,==-----G==!===b===.

Nở từ tên gọi cháu ngoan Bác Hồ.
Kết thúc
Giáo dục
Nhận xét
Dặn dò
Về Slide 1
TĐN số 6
Chú bộ đội
Các chú bộ đội đang làm gì?
TĐN SỐ 6: Chú bộ đội
(Trích)
* Nhạc và lời: Hoàng Hà
Vui tươi - Nhí nhảnh
&=2==V====R=!===R====D====D==!===S====V=!===f===!

Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.

&===V====F====D===!==S====D====C==!==D===C====R==!===b===.

Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hòa bình.
Tìm hiểu bài
- Về nhịp và sắc thái
- Cao độ
- Hình nốt
- So sánh câu
Cao độ


=&=====r=========s=========-t==========v=======.
Tiết tấu

@ q q q e e q q h “

@ q e e q e e e e q h "

Đọc nốt


&=2==V====R=!===R====D====D==!===S====V=!===f==!


&==V====F===D==!==S===D====C==!==D===C===R==!==b==.
Câu 1&=2==V====R=!===R====D====D==!===S====V=!===f==!
&==V===F===D==!==S===D===C==!==D===C===R==!==b==.
Câu 2
Ghép câu

&=2==V====R=!===R====D====D==!===S====V=!===f==!


&==V====F===D==!==S===D====C==!==D===C===R==!==b==.
Ghép lời câu 1&=2==V====R=!===R====D====D==!===S====V=!===f==!

Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.
Ghép lời câu 2&===V====F====D===!==S====D====C==!==D===C====R==!===b===.

Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hòa bình.
Cả hai câu
Vui tươi - Nhí nhảnh
&=2==V====R=!===R====D====D==!===S====V=!===f===!

Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm.

&===V====F====D===!==S====D====C==!==D===C====R==!===b===.

Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hòa bình.
Kết thúc
Giáo dục
Nhận xét
Dặn dò
Về Slide 1
TĐN số 7
Em tập lái ô tô
G Các bé đang làm gì thế?

Chao ôi bảnh chưa!
Bỏ cả 2 tay ra luôn !

Còn chào nữa đấy
TĐN SỐ 7: Em tập lái ô tô

Nhạc và lời: Đoàn Phi

Vui tươi - Nhí nhảnh
&=2==F===G===F===F=!==V==:=!==F===G===F===F==!==V==:=!
Po pí po po po, tôi lái xe ô tô.
&===F===G===V=!==F===G===V=!==F===E===D====C==!==R==:=.
Po pí po, tôi lái xe, có ai đi không nào?
Tìm hiểu bài

- Về nhịp và sắc thái
- Cao độ
- Hình nốt
- So sánh câu
Cao độ
=&=====r======s======-t======u=======v=======w====.
Tiết tấu


@ e e e e q Q e e e e ‘ q Q "
@ e e q ‘ e e q ‘ e e e e ‘ q Q "
Đọc nốt


Vui tươi - Nhí nhảnh
&=2==F===G===F===F=!==V==:=!==F===G===F===F==!==V==:=!


&===F===G===V=!==F===G===V=!==F===E===D====C==!==R==:=.

Câu 1&=2==F===G===F===F=!==V==:=!==F===G===F===F==!==V==:=!
Câu 2&===F===G===V=!==F===G===V=!==F===E===D====C==!==R==:=.
Ghép câu&=2==F===G===F===F=!==V==:=!==F===G===F===F==!==V==:=!


&===F===G===V=!==F===G===V=!==F===E===D====C==!==R==:=.
Ghép lời câu 1&=2==F===G===F===F=!==V==:=!==F===G===F===F==!==V==:=!
Po pí po po po, tôi lái xe ô tô.
Ghép lời câu 2&===F===G===V=!==F===G===V=!==F===E===D====C==!==R==:=.
Po pí po, tôi lái xe, có ai đi không nào?
Cả 2 câu

Vui tươi - Nhí nhảnh
&=2==F===G===F===F=!==V==:=!==F===G===F===F==!==V==:=!
Po pí po po po, tôi lái xe ô tô.

&===F===G===V=!==F===G===V=!==F===E===D====C==!==R==:=.
Po pí po, tôi lái xe, có ai đi không nào?
Kết thúc
Giáo dục
Nhận xét
Dặn dò
Về Slide 1
TĐN số 8
Mây chiều
XEM ẢNH
Các bức ảnh được chụp
vào buổi nào,
có những hoạt động gì?
TĐN SỐ 8: Mây chiều

&=3==i====X==!==f====T==!==T===U===W=!===f¶=!
Tiếng sáo diều vọng về qua lũy tre.

&===d=====T===!===c=====S===!===T====V====S==!==b²==.

Trong mây chiều đàn chim én bay về.
Tìm hiểu bài
- Về nhịp và sắc thái
- Cao độ
- Hình nốt
- So sánh câu
Cao độ

=&====r=====s=====-t=====u=====v=====w=====x=====y===.
Tiết tấu# h q ‘ h q ‘ q q q ‘ d "
Đọc nốt


&=3==i====X==!==f====T==!==T===U===W=!===f¶=!


&===d=====T===!===c=====S==!===T====V====S==!==b²==.
Câu 1


&=3==i====X=!==f====T=!==T===U===W=!===f¶=!
Câu 2&===d====T==!===c====S==!===T====V====S==!==b²=.
Ghép câu


&=3==i====X==!==f====T==!==T===U===W=!===f¶=!


&===d=====T===!===c=====S==!===T====V====S==!==b²==.
Ghép lời câu 1


&=3==i====X=!==f====T==!==T===U===W=!==f¶=!
Tiếng sáo diều vọng về qua lũy tre.
Ghép lời câu 2&===d======T==!===c====S==!===T====V====S==!==b²=.

Trong mây chiều đàn chim én bay về.
Cả 2 câu

&=3==i====X==!==f====T==!==T===U===W=!===f¶=!

Tiếng sáo diều vọng về qua lũy tre.

&===d=====T==!===c=====S==!==T====V====S==!==b²=.

Trong mây chiều đàn chim én bay về.
Kết thúc
Giáo dục
Nhận xét
Dặn dò
Về Slide 1
 
Gửi ý kiến