Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Activities and the seasons

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Yến
Ngày gửi: 21h:21' 16-12-2012
Dung lượng: 10.6 MB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS 6.3
UNIT 13. ACTIVITIES AND THE SEASONS
PERIOD 79. LESSON 1. A1, 2, 3 Page 134-135.
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
NHON MY SECONDARY SCHOOL.
WHAT ARE THESE ?
E
N
A
s
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
L
N
O
P
Q
S
T
U
X
Y
R
V
W
Z
S
O
s
ACTIVITIES AND THE SEASONS
Unit 13:
A. The weather and seasons
Wednesday, March 14th , 2012
LESSON 1. A 1, 2, 3 Page 134 - 135.
Unit 13 : ACTIVITIES AND THE SEASONS
A. The weather and seasons :
Vocabulary
- Summer (n):
mùa hè
- Winter (n):
mùa đông
- Spring (n):
mùa xuân
- Warm (adj):
ấm áp
- Fall
mùa thu
- Cool (adj):
mát mẻ
= Autumn (n):
* Vocabulary :
Wednesday, March 14th , 2012
Lesson 1. A1, 2, 3 Page 134-135
Model sentences:
- What’s the weather like in the + mùa ?
- It’s + Adj (thời tiết).
- It’s hot.
- What’s the weather like in the summer ?
Form :
Wednesday , March 14th , 2012 Unit 13. Activities and the Seasons Lesson 1. A 1, 2, 3 Page 134-135.
Usage : Hỏi và trả lời về thời tiết của từng mùa

It is hot
It is cold
It is warm
It is cool
A2/ 135: Ask and answer the questions about the weather :
- What’s the weather like in the ..................?
summer
winter
spring
fall
in the summer
in the winter
in the spring
in the fall
MODEL SENTENCES :
- What weather do you like ?
I like cool weather.
- What weather does she like ?
She likes warm weather.
Form :
- What weather
+
do/does
+
S
+
like?
- S
+
like/likes
+
Adj
weather
Usage :
Hỏi và trả lời ai đó thích thời tiết nào.
Wednesday , March 14th , 2012 Unit 13. Activities and the Seasons Lesson 1. A 1,2,3 Page 134-135.
+


a)
b)
c)
d)
I like
hot weather
We like
cold weather
She likes
cool weather
They like
warm weather
- What weather do you like?
- I like hot weather.
- What weather do you like?
- We like cold weather
- What weather does she like?
- She likes cool weather.
- What weather do they like?
- They like warm weather.
a. What’ s the weather like in Đa lat?
b. Do you like warm weather?
c. What weather do your parents like?
d. What’s the weather like in the dry season?
QUESTIONS :
2
1
3
5
4
6
LUCKY NUMBERS !
d. What’ s the weather like in the dry season ?
It’s hot.
a. What’ s the weather like in Đalat?
It’s cold.
3. LUCKY NUMBER !
b. Do you like warm weather?
Yes, I ……..
No, I ……..
c. What weather do your parents like ?
They like ….. weather.
5. LUCKY NUMBER !
REVISION
Hỏi và trả lời về thời tiết của từng mùa :
- What’s the weather like in the + mùa?
- It’s + Adj (thời tiết).
Hỏi và trả lời ai đó thích thời tiết nào :


- What weather + do / does + S + like?
- S + like / likes + Adj + weather

Wednesday , March 14th , 2012 Unit 13. Activities and the Seasons Lesson 1. A 1,2,3 Page 134-135.
Homework
- Learn vocabulary and the forms by heart .
- Prepare for Lesson 2. A4 page 136.
 
Gửi ý kiến