Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Television. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngyễn Thị Lan
Ngày gửi: 20h:27' 31-12-2014
Dung lượng: 758.5 KB
Số lượt tải: 1378
Số lượt thích: 0 người
UNIT 7: TELEVISION
A CLOSER LOOK 1
VOCABULARY:
MC :
viewer :
weatherman :
newsreader :
Remote control :
Người dẫn chương trình
Khán giả truyền hình
Người dẫn chương trình dự báo thời tiết
Người đọc bản tin thời sự
Cái điều khiển từ xa
1, Write the words under the picture


MC weatherman viewer
Newsreader TV schedule remote controlNewsreaderTV scheduleMC
viewerremote control


weatherman

1, ……………… :A man on a television or radio programme who gives a weather forecast
2, ………………Someone who reads out the reports on a television or radio news programme
3, …………………..We use it to change the channel from a distance
4, …… : A person who announces for a TV event
5, ……………………It is a button on the TV to change the volume
6, ……………….A person who watches TV
2, Choose the word from the box for each description below


MC weatherman TV viewer
Newsreader volume button remote control

weatherman.
Newsreader
remote control
MC
volume button
TV viewer
PRONUNCIATION:

There thanksgiving anything
them weatherman both
Theatre earth feather
Neither than through

/ θ /
/ ð /.
theatre
Thanksgiving
earth
Anything
both
through
there
Them
neither
Weatherman
than
feather
A1, Find the word with the different underlined sound
1, a, thirsty b, throw c, theme d, there
2, a, breathe b, fourth c, tooth d, warmth
3, a, then b, thing c, them d, their
4, a, birthday b, mouthful c, although d, worth
5, a, everything b, rhythm c, healthy d, nothing
B2, Odd one out
1, a, documentary b, show c, comedy d, cartoon
2, a, weatherman b, actor c, writer d, newsreader
3, a, television b, newspaper c, radio d, telephone
4, a, viewer b, audience c, on-looker d, reporter
5, a, schedule b, screen c, remote control d, antenna
Goodbye. See you again
Thanks for your atendance!
No_avatar

có unit 7 a closer look 1 mà sao ko có 2 vậy ?Cau màyKhócCau màyCau màyCau màyCau mày:::::::::

No_avatarf

Ngây thơNgây thơNgây thơNgây thơ

 
Gửi ý kiến