Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 2. A Closer Look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Như Huệ
Ngày gửi: 09h:45' 08-07-2017
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 1358
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
8G
Thanh Dong secondary school
Friday November 4th, 2016
Buffalo - fighting
Game: Brainstorming
Names of festivals
in Vietnam
Cow - racing
Le Mat Snake
Lim festival
Elephant-racing
Flowers festival
Hue festival
Cow – racing Festival
Whale Festival
Buffalo-fighting Festival
Le Mat Snake Festival
Elephant – racing Festival
Preserve (v)
Ritual (n)
Commemorate (v)
Saint (n)
Incense (n)
Fortune (n)
Perform (v)
 Performance (n)
Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
* Vocabulary:
Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
Preserve (v)
Ritual (n)
Commemorate(v)
Saint (n)
Incense (n)
Fortune (n)
Performance
* Match the words with the right meanings:
Nhang/ hương
Bánh (ngọt)
Bảo tồn
Nghi thức (tôn giáo)
Thánh/ Thần
Buổi biểu diễn
Kỉ niệm

Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
Preserve (v)
Ritual (n)
Commemorate(v)
Saint (n)
Incense (n)
Fortune (n)
Performance
* Match the words with the right meanings:
: bảo tồn
: nghi thức (tôn giáo)
: kỉ niệm
Thánh/ Thần
Nhang
Bánh/ Van may
Buổi biểu diễnFriday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
1. Match the words to their meanings:
c.To keep a tradition alive.


e. To show respect and love for
something or someone.a. A showb. An act of special meaning that
you do in the same way each time.d. To remember and celebrate
something or someone.

The Giong festival is held every year to ________ Saint Giong, our traditional hero.
At Huong pagoda we offer Buddha a tray of fruit to _________ him.
Thanks to technology, we can now __________ our culture for future generations.
In most festivals in Vietnam, the _________ often begins with an offering of incense.
The Le Mat Snake ___________ is about the history of the village.
Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
2. Complete the sentences using the words in 1.
Preserve worship performance ritual commemorate
commemorate
worship
preserve
ritual
performance
Buddha
Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
3. Match the nouns with each verb. A noun can go with more than one verb.
a ceremony a show a celebration
an anniversary a hero good fortune
a ritual a god a reunion
, a show
a ceremony
, an anniversary
a ceremony
, a ritual
, a show
,a hero
a god
, a celebration
, good fortune
, a reunion
a god
, a hero
a ritual
, a ceremony
, a show
Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
* Pronunciation
competition commemoration procession
preservation confusion magician
musician vegetarian companion
4a./ Look at the table below
Stress in words ending in –ion and -ian.
What can you notice about these words?
How many syllables does each word have?
Remember!
With the words ending in the suffix –ion or –ian, stress
the sylable immediately before the suffix.
Ex: preservation
musician
4b./ Now listen and repeat the words.
procession
companion
production
competition
Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
5. Listen and stress the words below. Pay attention to the endings.
5. politician
6. musician
7. historian
8. librarian
Elephants are good companions of the people in Don village.
The elephant races need the participation of young riders.
The elephant races get the attention of the crowds.
Vietnamese historians know a lot about festivals in Vietnam.
It’s a tradition for us to burn incense when we go to the pagoda.
Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
6./ Read the following sentences and mark ( ) the stressed
syllable in the underlined words . Then listen and repeat.
Friday November 4th, 2016
Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM
Lesson 2: A closer look 1
Learn by heart the lesson.
Do the exercises again at home.
Find 6 words that has the ending
in –ion or –ian .
Prepare Skills 1 of Unit 4
Homework
Goodbye – See you again.
Buddha
 
Gửi ý kiến