Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Phong Dinh
Ngày gửi: 16h:31' 03-01-2017
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 796
Số lượt thích: 1 người (bùi thu mai)
Teacher: Huynh Phong Dinh
WELCOME TO OUR CLASS 9/1
Lesson 3: A CLOSER LOOK 2
Unit 7 - RECIPES AND EATING HABITS
a
a
some
any
a
some
an
any
some
200 grams
an
tablespoons
teaspoon
teaspoon
some
1. ability
2. advice
If + S + V , S + can/must + V (infinitive).
(present simple) may/might/should
If you want to have good health, you must reduce the
amount of salt in your food.
If my brother is hungry, he can eat three bowls of rice.
You can take a cooking class if it is at the weekend.
If I eat this undercooked pork, I may have a stomachache.
You should whisk the eggs for 10 minutes if you want a
lighter cake.
 
Gửi ý kiến