Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. A first-aid course

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tuấn Khang
Ngày gửi: 18h:11' 05-05-2015
Dung lượng: 8.3 MB
Số lượt tải: 665
Số lượt thích: 1 người (Mai Thi Thu Tam)
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
1
Phong GD & DT CuMgar
English 8
Unit 9 .Speak-Listen
NguyenThanhTuan,11/2009
TruongTHCSDinhTienHoang
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
2
PLAY A GAME
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
3
Time :
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Time over
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
4
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16
17
18
19
20
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
5
Alcohol
Bandage
Emergency room
Ambulance
Medicated oil
Ice
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
6
Unit9; A First-aid Course
Period 56, Speak + Listen
English 8
A. Speak
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
7
WARM - UP


You want me to wash dishes . How can you say ?
You want to help me . How can you say ?
You don’t do your homework . How can you say ?
Can/could you wash these dishes ,please ?
Shall I help you ?
I promise I’ll do my homework next time.
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
8
Make and respond to requests, offers and promises
Unit 9 A first-Aid course

Lesson 2. Speak & Listen
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
9
The girl has a burn on her hand.
The boy has a headache.
The boy has a snake bite.
The boy has a fever.
The boy has just broken a vase.
What`s the matter with these children?
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Group A
Group B
7
8
9
10
7
8
9
10
3
4
2
6
5
1
Lucky Numbers!
7
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
11


The boy has just broken a vase
Boy :I promise I won’t play soccer in the house again .
Mother : I hope so / Don’t forget.
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
12
The boy has a fever.
A .Would you like some medicine ?
B. That would be nice ./ No, thanks.
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
13
The boy has a headache.
Shall I get you some medicine ?
Yes, please . / No, I’m fine.
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
14
Lucky Number!
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
15
Lucky Number!
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
16
Can you help me ?
Yes , please .
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
17
The boy has a snake bite.
Can you get me some bandage ?
Sure!
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
18
Look at the picture and answer the questions

Emergency Room
Who are they ?
Where are they ?
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
19
Unit9; A First-aid Course
Period 56, Speak + Listen
English 8
A. Listen
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
20
Guess from context: What actions ?
Look at the picture and write out all the verbs describing the actions of the people in it .
Drive
Weigh
wheel
Push
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
21
Matching the pictures with the words in the box
Ambulance
Crutches
Scale
stretcher
wheelchair
eye chart

Ambulance
Crutch(es)
Scale
stretcher
wheelchair
eye chart
New words
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
22
Ambulance Crutches
Scale stretcher
wheelchair eye chart
A
B
C
D
E
F
Listen and match the letter A,B,C,D or F to the correct words in the box ,
Then put them in the correct order as you hear.
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
23
True or False Statements
1/ A doctor is wheeling a patients into the emergency room.
__________________________________________
2/ The patient’s head is bandaged.
________________________________
3/ A nurse is pushing a wheelchair with a patient sitting on it.
__________________________________________________
4/ The eye chart consists 28 letters ranging in the different size.
_________________________________________________
5/ The baby’s mother is trying to stop the nurse from
weighing her baby.
_________________________________________________
- False (a paramedic not a doctor)
-True
- False ( empty wheelchair not a patient sitting on it)
- True
- False (stop her baby from crying)
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
24
You guess On tape
Ambulance ………… …………
Wheelchair ………… …………
Crutches ………… …………
Eye chart ………… …………
Scale ………… …………
Stretcher ………… …………
3
2
6
4
5
1
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
25


Write :
Write about 5 sentences .
This is the emergency room in a large hospital .
………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
26
Homework.
- Exercise in workbook unit 9
- Learn by heart new words
- Prepare ,Unit 9 , READ
DinhTienHoang secondary school Nguyen Thanh Tuan
27
GOOD BYE !
DinhTienHoangSecondarySchool
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓