Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. A first-aid course

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Hà My
Ngày gửi: 15h:50' 13-01-2016
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
Let `s play a game " Networks"
The content : Situations which require first - aid .
Situations which require
first – aid
a nose bleed
burn
Bad cut
A bad headache

WELCOME TO OUR CLASS
Muong Bang secondary school
Created by: Le Nam
8
a)
b)
c)
e)
d)
Wednesday, January 6th 2016
Period: 55
UNIT 9: A FIRST-AID COURSE
Lesson 2: SPEAK
I. New words
I. New words
bandage/`bændidʤ/ (n) băng gạc
bite/bait/(v) ( bit/ bit/; bitten/bittn/ cắn, ngoạm
Snake /sneik/ (n) con rắn
bandage
bite
snake
1
2
3
Work with a partner. look at the phrases and the pictures . Take turns to make and respond to requests , offers and promises.
Example 1:


Can you get me a bandage ? a request: yờu c?u
Requests: Yờu c?u l?i m?i
- Can / Could
- Will / Would
Responses: dỏp l?i
- Sure.
- Ok.
- All right.
- I`m sorry, I can`t.
+ you + V-infinitive ....................?
I want you to get me a bandage
How can I say ?
Example : S1: Can you open the door ?
S2: Sure/Ok.
II. Grammar:
Example 2:
I`d like you to come to my party.
How can I say ?
Would you like to come to my party ?
an offer:d? ngh?
Offers
- Will / Won`t you
- Shall I
- Can I
- Would you like + to +V-infinitive....................?
- What can I do / get for you ?
- Can I get you..............?
+ V-infinitive.............?
Responses: : dỏp l?i
- Yes, please.
- That would be nice.
- No, thank you.
Example: S1: Would you like to go to the theatre ?
S2: No, thank you/ Yes, please
Note: Shall I/ We
Example 3:
I`ll tell my mother I`ll finish my homework before bedtime.

I promise I will finish my homework before bedtime.
a promise:
L?i h?a
Promise: l?i h?a
- I promise I will / I won`t ................
- I will..............I promise.
- I promise to ..............
Responses: dỏp l?i
- I hope so
- Good
- I`m glad
- Don`t forget
Example
S1: I promise I won`t tell him about that
S2: I hope so/ Don`t forget
Make and respond to requests, offers and promise- Yes, please.
- That would be nice.
- No, thank you.

Lan: Could you give me a bandage, please?
Mr Ba: Sure. Here you are.
Lan: Will you give me a bandage, please?
Mr Ba: All right.
Examples:
b)
c)
e)
The boy has been bitten by a snake
III. Practice: Look at the pictures, then match the situations with the statements
The girl has a bad fever
The boy has just broken the vase
The boy has a headache
d)
b)
The boy has a headache
request
offer
Promise
S1: ...I....you some medicine?
S2: .... /....
S3: .......I get you some medicine?
S4: Yes, please./......
S1: Could I get you some medicine?
S2: Sure/....
S3: Can I get you some medicine?
S4: Yes, please/.....
c)
The boy has been bitten by a snake
request
offer
Promise
S1: ....... you get me a bandage?
S2: .../.....
S3: …. I ….. you a bandage?
S4: That would be nice.
S1: Would you get me a bandage?
S2: Ok/.....
S3: Can I get you a bandage?
S4: That would be nice.
The girl has a bad fever
d)
request
offer
Promise
S1: ..... you ... me some medicine?
S2: Sure/.....
S3: .... I get you some medicine?
S4: That .......
S1: Would you get me some medicine?
S2: Sure/.......
S3: Can I get you some medicine?
S4: That would be nice.
e)
The boy has just broken the vase
request
offer
Promise
S1: I promise I ..... play soccer in the house again.
S2: I hope so.
S1: I promise I won`t play soccer in the house again.
S2: I hope so.
S1: I promise I won’t play game again.
S2: I hope so.
T: Would you get me some medicine?
S1: Alright
S2: I’m sorry, I can’t

- Learn the phrases by heart
- Make the dialogues again.
- Do: Exercise 6,7/Page 80-81
* Next lesson:
Prepare: Unit 9: LISTEN

Home work
No_avatarf

cám ơn bài giảng điện tử rất nhiều!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓