Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. A visit from a pen pal

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thúy Hằng
Ngày gửi: 19h:08' 24-02-2017
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 364
Số lượt thích: 1 người (Lê Sáng)
WELCOME TO OUR CLASS
XUAN DUONG SECONDARY SCHOOL

ENGLISH 9
Which country is it?
WHICH COUNTRY IS IT?
Malaysia
Vocabulary:
- divide (v):
Chia, chia ra
- separate(v):
Tách ra
- Comprise (v):
bao gồm.
- Unit of currency (n):
Đơn vị tiÒn tÖ.
- Religion (n):
tôn giáo.
- Ringgit (n):
Ring-git (Đơn vị tiền tệ của Ma-lai-xi-a
- ASEAN=Association of South East Asian Nations:
Hiệp hội các nước Đông Nam á
- Region (n):
Khu vực
Matching
- divide(v):
phân chia.
- separate(v):
chia tách.
- comprise(v):
bao gồm.
- Unit of currency (n):
Hệ thống tiền tệ.
- Religion (n):
tôn giáo.
- ringgit (n):
Ring-git (ĐV tiền tệ của Ma-lai-xi-a)
- (ASEAN): Association of South East Asian Nations :
Hiệp hội các nước Đông Nam á
- region (n):
Khu vực
1. Where is Malaysia?
2. How many regions is it divided into?
Look at the map and answer:
=> It is in South East Asia.
=> It is devided into two regions.
Association of South East Asian Nations (ASEAN)

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided in to two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 km of the sea and together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysia unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.
The capital of Malaysia is Kuala Lumpur and it is also the largest city in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religion such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as Malay). English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil.Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language.
II. Read
Buddhism
Hinduism.
Islam
Area:
Population:
Climate:
Unit of currency:
Capital city:
Official religion:
National language:
Compulsory second language:
329,758 sq km
over 22 million in 2001
tropical climate
the ringgit
Kuala Lumpur
Islam
Bahasa Malaysia
English
*. Fill in the table:

There are more than two religions.
English, Chinese, and Tamil are also widely spoken.
One of the three: Malay, Chinese, Tamil.
English is a compulsory second language, not primary language of instruction.

T
F
F
F
F
b.True or False. Correct the false statements
1. Malaysia is a member country of ASEAN.
2. There are two religions in Malaysia.
3. People speak only Malay in Malaysia.
4. Primary school children learn three
languages at school.
5. All secondary school children learn in
English.
True / False statements:
1. Malaysia is a member country of ASEAN.
2. There are two religions in Malaysia.

3. People speak only Malay in Malaysia.

4. Primary school children learn three languages at school.

5. All secondary school children learn in English.
T
F
There are more than two religions.
F
English, Chinese, and Tamil are also widely spoken.
F
One of the three: Malay, Chinese, Tamil.
F
English is a compulsory second language, not primary language of instruction.
Matching
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan
Gia-các-ta
Cua-la Lum-pơ
Ma-ni-la
Xin-ga-po
Hà Nội
Viêng-chăm
Y-an-gun
Phnôm-pênh
Đi- li
8/1967
8/1967
8/1967
8/1967
1/1984
7/1995
9/1997
9/1997
4/1999
VN
LÀO
CPC
TLAN
MYANMA
MALAY
XINGAPO
INDO
PHILIP
BRUNEI
ĐOTIMO
Kể tên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Xác định vị trí các nước Đông Nam Á trên bản đồ?
Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á
Trụ sở của ASEAN tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xia)
Một số tôn giáo lớn ở Đông Nam Á
Hồi giáo ở Malaixia, Inđônêxia, Brunây, Xingapo ( thờ thánh Ala, cấm ăn thịt chó, lợn, cấm uống rượu, cầu nguyện 5 lần trong ngày, trong tháng Ra-ma-đa phải ăn chay.)

Có những tôn giáo nào phổ biến trong các quốc gia Đông Nam Á ?
Homework
Learn the new words by heart.
Finish all the answers into your exercise book.
Write a short paragraph, describing about your country.
Prepare the next period “Write”.

THANK YOU FOR ATTENTION!
The end
GOOD BYE!
GOOD BYE,
SEE YOU AGAIN.
 
Gửi ý kiến