Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. A visit from a pen pal

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Vi Khuê
Ngày gửi: 10h:26' 01-10-2021
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO MY CLASS


Good morning Everybody


Unit 1
A VISIT FROM A PEN PAL
Read
Matching
NEW WORDS:
2. divide (v), division (n):
phân chia.
3. separate (v), separation (n):
4. comprise (v):
bao gồm.
6. climate/ tropical climate:
5. area:
9. religion (n) religious (adj):
7. currency / unit of currency:
8. Islam:
tách ra, phân chia ra.
khí hậu/ khí hậu nhiệt đới
diện tích.
tiền tệ / đơn vị tiền tệ
Đạo Hồi
tôn giáo.
10. official (adj):
chính thức
1. region (n):
vùng, miền
15. compulsion (n):
14. instruct (v), instruction (n):
compulsory (adj.), compel (v)
giảng dạy, chỉ dẫn
bắt buộc, cưỡng bách
12. Hinduism (n):
11.Buddhism (n), Buddhist (adj):
Phật giáo, phật tử
Đạo Hin-du, Ấn độ giáo
13. Tamil (n):
Người / tiếng Ta-min
16. optional (n):
lựa chọn, không bắt buộc
Listen and follow in your book
Area:
Population:
Climate:
Unit of currency:
Capital city:
Official religion:
National language:
Compulsory second language:
329,758 sq km
over 22 million
tropical climate
the ringgit
Kuala Lumpur
Islam
Bahasa Malaysia
English
Fill in the table:
True / False statements:
1. Malaysia is a member country of ASEAN.
2. There are two religions in Malaysia.

3. People speak only Malay in Malaysia.

4. Primary school children learn three languages at school.

5. All secondary school children learn in English.

There are more than two religions.
English, Chinese, and Tamil are also widely spoken.
One of the three: Malay, Chinese, Tamil.
English is a compulsory second language, not primary language of instruction.

T
F
F
F
F
- - -
Fill in each gap with the correct form of a verb from the box:
consist
My diet largely of vegetable
What languages in Malaysia?
He interviewed five candidates and none of them him
When we are in a place of worship, we must keep quiet while people
impress
pray
speak
consists
are spoken
impressed
are praying
Interview:
Lan: Hi, Maryam. I’m going to visit Malaysia on my summer holiday. I’d like to know something about your country. Can you help me?
Maryam: Yes, certainly.
Lan: What language is spoken in your country ?
Maryam: Bahasa Malaysia, English, Chinese, and Tamil are also widely spoken.
Lan: Do children have to study any foreign language in school?
Maryam: Yes, English is a compulsory second language in secondary school.
Lan: Ah, I see. What about the people ? What are they like ?
Maryam: I think they are very friendly,…
Homework:
Learn the new words by heart.
Read the text and do all the exercises again.
Prepare for: Write.
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
Goodbye!
FOR YOUR ATTENTION !
 
Gửi ý kiến