Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. A visit from a pen pal

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ôn Thọ Khang
Ngày gửi: 09h:01' 11-10-2021
Dung lượng: 11.3 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO MY CLASS


Good morning Everybody


Unit 1
A VISIT FROM A PEN PAL
Getting started,
listen and read
Hung Temple
Dong Xuan Market
Ho Chi Minh’s Mausoleum
eating out
Ha Noi
Opera House
The Temple of Literature
A
B
C
D
E
F
A foreign pen pal is coming to stay with you for a week.
What activities would you do during the visit?
LISTEN AND READ
NEW WORDS
1- correspond (v):
trao đổi thư từ
We are impressed by beautiful singers.
2- impress (v):
impression (n), impressive (adj)
4- mausoleum
3- friendliness
10- depend on (v):
5- mosque :
6- primary (n) :
7- atmosphere (n) :
8- pray (v) :
9- abroad (adv) :
11- keep in touch:
gây ấn tượng
sự hiếu khách
Lăng mộ
Nhà thờ Hồi giáo
ban đầu(tiểu học)
bầu không khí
cầu khấn, cầu nguyện
ra / ở nước ngoài
phụ thuộc, lệ thuộc
giữ liên lạc
Im..1.wav
Lan
Maryam
Choose the correct option to complete the sentences
Form “ One vs 100”
1.Lan and Maryam usually write to
one another every ………..
two years
A
month
B
two weeks
C
day
D
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
two weeks
CHOOSE THE BEST ANSWER
2. Maryam was impressed
because ………
Ha Noi was big and modern
A
Ha Noi people were friendly
B
Ha Noi was different from Kuala Lumpur
C
Ha Noi and Kuala Lumpur were the same
D
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ha Noi people were friendly
CHOOSE THE BEST ANSWER
3. The girls went to see ……………
famous places in Ha Noi
A
areas for recreation.
B
a place of worship.
C
all the above
D
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
all the above
CHOOSE THE BEST ANSWER
4. Maryam wanted to ……………
visit Ha Noi the next summer
A
invite Lan to Kuala Lumpur.
B
stay in Ha Noi
C
visit Ho Chi Minh City.
D
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
invite Lan to Kuala Lumpur.
CHOOSE THE BEST ANSWER
Comprehension questions
1. Where did Lan take Maryam to?
Lan took Maryam to:
2. What did Lan say to Maryam at the end of the week?
Lan said : “ I wish you had a longer vacation”
Hoan Kiem Lake
Ho Chi Minh’s Mausoleum
the History Museum
the Temple of Literature
many beautiful lakes and parks in Ha Noi.
the mosque on Hang Luoc Street
Homework
Learn vocabulary, structure by heart
Prepare : Speak and listen
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
Goodbye!
FOR YOUR ATTENTION !
 
Gửi ý kiến