Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. A visit from a pen pal

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thành Pháp
Ngày gửi: 16h:12' 16-10-2021
Dung lượng: 238.1 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Designed by : Bïi §øc C­êng
§ång Th¸p Secondry school- §an Ph­îng - Hµ T©y
English Teaching Lesson
English 9
Unit 1: A visit from a penpal

Lesson 2 : Speaking
Objectives :
By the end of the lesson, SS will be able to make dialogues base on the words or phrases given and play role in pairs.
1. Warmer
T. gives “ Mapped Dialogue ”

Hoa Tim


-Hello, I am ……… …… Hoa,………Tim
-Nice……here. Where
……from ? Me too, I……USA.
Where….in Vietnam?
-I….Hue. Have you
….. There ? Oh yes. It.....nice city
-That’s right.


Answer Keys
Hoa : Hello, I am Hoa.
Tim : Hello Hoa, I am Tim.
Hoa : Nice to meet you here. Where are you from ?
Tim : Me too, I am from the USA. Where are you in Viet Nam ?
Hoa : I am in Hue. Have you been there ?
Tim : Oh yes. It’s a nice city.
Hoa : That’s right.
2.Speaking
a)T gives ( draws ) the photo of Maryam on the board
Maryam

+ Ask SS questions :
-T : Who is this ?
-SS : This is Maryam.
-T : Where is she from?
-SS : She’s from Malaysia.
-T : Is she Lan’s penpal ?
-SS : Yes, she is.
b) Now talk about Nga
Nga

S1: This is Nga.
S2: She is Lan’s classmate.
S3: ………………………….
S4: ………………………….
………………………


*Answer keys
1c – 5b – 4d – 2e – 3a – 6

+Nga: Hello. You must be Maryam
+Maryam: That’s right, I am.
+Nga: Nice to meet you. Let me introduce myself. I’m Nga.
+Maryam: Nice to meet you, Nga. Are you one of Lan’s classmates ?
+Nga: Yes, I am. Are you enjoying staying in Viet Nam ?
+Maryam: Oh yes, very much. Vietnamese people are very friendly and Ha Noi is a very interesting city.
+Nga: Do you live in a city, too ?
+Maryam: Yes. I live in Kuala Lumpur. Have you been there?
+Nga: No. Is it different from Ha Noi ?
+Maryam: The two cities are the same in some ways.
+Nga: I know. Oh! Here’s Lan. Let’s go.


3. Teacher gives cues ( posters )
a) : + Yoko/ Tokyo/ Japan
( Tokyo/ a busy big capital city ).
+ like Vietnamese people.
+ love/ old cities/ Viet Nam.
b) : …………

c) : …………

* Example Exchange
+S1: Hello. You must be Yoko.
+S2: That’s right, I am.
+S1: Nice to meet you. I am Nam.
+S2: Nice to meet you, Nam. Are you one of Maryam’s classmates ?
+S1: Yes, I am. Are you enjoying staying in Viet Nam ?
+S2: Oh yes, very much. I like Vietnamese people and I love old cities in Viet Nam.
+S1: Do you live in a city ?
+S2: Yes. I live in Tokyo. Have you been there ?
+S1: No. Is it different from Ha Noi ?
+S2: Tokyo is a busy big capital city.
+S1: I know. Oh! Here’s Maryam. Let’s go.


4. Homework
- Write it up : Ask SS to write one of three dialogues.

Xin trân thành cảm ơn

Phßng Gi¸o Dôc §an Ph­îng C«ng ty Bach Kim ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh nµy
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓