Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. A visit from a pen pal

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Bình
Ngày gửi: 22h:58' 21-06-2017
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 738
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS


Good morning Everybody


UNIT 1
A VISIT FROM A PEN PAL
Tuesday, September 10th 2013
PERIOD 6-LESSON 5-LANGUAGE FOCUS
1- Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekend.
Ex:
He went to see a movie called “Ghosts and Monsters”
What did Ba do on
the weekend?
When did he see it?
He saw it on Saturday afternoon
at two o’clock
A
B
buy a cake
make flowers
hang a picture of Ha noi
go colorful lamps
paint shopping
2. Lan and her friends are holding a farewell party for Maryam. Write the things they did to prepare for party. Use the pictures and the words in the box.
1
2
3
4
5
Nga ………………………………
2. Ba …………………………………
3. Lan ………………………………
4. Hung ……………………………
5. Thuy and Lan …………………………
made a cake
hung colorful lamps
bought flowers
painted a picture of Ha Noi
went shopping
3. Work with a partner. Write wishes you want to
make in these situations
You are not very tall
b. It’s so hot. You want to be in the swimming pool.
c. You don’t have a computer.
d. You live very far from school.
e. You don’t have a sister.
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
I wish I were taller
I wish I were in the swimming pool.
I wish I had a computer.
I wish I lived near school.
I wish I had a sister.
f. You draw very badly.
g. You don’t have your friend’s phone number.
h. You don’t know many friends.
i. There aren’t any rivers and lakes in your hometown
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
I wish I drew well.
I wish I had my friend’s phone number.
I wish I knew many friends.
I wish there were rivers and lakes in my hometown
Homework
- Review the part: language focus.
- Review irregular verbs
- Prepare Unit 2 : Getting started – Listen and read
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
Goodbye!
FOR YOUR ATTENTION !
 
Gửi ý kiến