Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. A visit from a pen pal

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Phong
Ngày gửi: 20h:14' 02-10-2021
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
Unit 1
A VISIT FROM A PEN PAL
Period 2. LESSON: Getting started, listen and read
The temple of Hung Kings
Dong Xuan Market
Ho Chi Minh’s Mausoleum
Eating out
Ha Noi Opera House
The Temple of Literature
A
B
C
D
E
F
LESSON 2: Unit 1: A visit from a pen pal
Getting started – Listen and read
I. Getting started:
Match the name with the suitable picture
LESSON 2: Unit 1: A visit from a pen pal
Getting started – Listen and read
I. Getting started:
You have a foreign pen pal. He (She) is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit?
I think I would ..................
Lan
Maryam
II. Listen and read:
1. NEW WORDS
- correspond (v):
trao đổi thư từ
We are impressed by beautiful singers.
- impress (v):
impression (n), impressive (adj) (to be impressed by)
- mausoleum (n)
- friendliness (n)
- depend on (v):
- mosque (n) :
- primary (n) :
- atmosphere (n):
- pray (v):
- abroad (adv) :
- keep in touch:
gây ấn tượng
sự hiếu khách, sự thân thiện
lăng mộ, lăng tẩm
nhà thờ Hồi giáo
tiểu học
bầu không khí
khấn cầu, cầu nguyện
ra / ở nước ngoài
phụ thuộc, lệ thuộc vào ...
giữ liên lạc
2, True or false
Lan’s pen pal comes from Malaysia.
Kuala Lumpur is an old city.
The girls visited Hang Luoc Street on Monday.
They will write letter to each other again.
II. LISTEN AND READ
T
F
F
T
3, Choose the correct option to complete the sentences
1. Lan and Maryam usually write to one another every ………..
two years
month
CHOOSE THE BEST ANSWER
day
two weeks
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2. Maryam was impressed
because ………….
Ha Noi was big and modern
Ha Noi people were friendly
CHOOSE THE BEST ANSWER
Ha Noi and Kuala Lumpur were the same
Ha Noi was different from Kuala Lumpur
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3. The girls went to see ……………
famous places in Ha Noi
areas for recreation.
CHOOSE THE BEST ANSWER
all the above
a place of worship.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4. Maryam wanted to
……………
visit Ha Noi the next summer
invite Lan to Kuala Lumpur.
CHOOSE THE BEST ANSWER
visit Ho Chi Minh City.
stay in Ha Noi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
What did Lan say to Maryam at the end of the week?

What did Maryam say to Lan?
“I wish you had a longer vacation.”
“I wish I had more time to get to know your beautiful country better.”
S + wish + S + V (past simple)
* Thì quá khứ đơn với “wish”
I don’t have a computer
=> I wish I had a computer.
Diễn tả một điều ước không thể thực
hiện được ở hiện tại.
(be = were cho tất cả các ngôi)
wish: ước gì
I’m not tall.
=> I wish I was/were tall / taller.
My father has to work on the weekend.
=> I wish my father didn’t have to work on the weekend
a. I don’t understand what the man says.

b. My relatives live far from me.

c. My sister eats little food.

d. Nam always draws on the wall

e. Viet Anh talks too much in class.
* Make sentences with “wish”
→ I wish I understood what the man says.
→ I wish my relatives didn’t live far from me.
→ I wish my sister ate more food.
→ I wish Nam didn’t draw on the wall.
→ I wish Viet Anh didn’t talk in class.
* USED TO + V …: Nói về một thói quen trong quá khứ, hiện tại thói quen đó không còn nữa.
Lan / to walk past the mosque.
→ Lan used to walk past the mosque.
He / to play soccer in the school yard.

He used to play soccer in the school yard
Comprehension questions
1. Where did Lan take Maryam to?
Lan took Maryam to:
2. What did Lan say to Maryam at the end of the week?
Lan said : “ I wish you had a longer vacation”
Hoan Kiem Lake
Ho Chi Minh’s Mausoleum
the History Museum
the Temple of Literature
many beautiful lakes and parks in Ha Noi.
the mosque on Hang Luoc Street
Homework
Learn vocabulary, structure by heart.
Prepare: Speak and listen.
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
Goodbye!
FOR YOUR ATTENTION !
 
Gửi ý kiến