Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. A visit from a pen pal

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Nguyen Khanh Vy
Ngày gửi: 03h:55' 11-10-2021
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL
Lesson 4: Read
Warm up
- What is it?
 It is Petronas Twin Towers.
- How high is it?
 It is 452 meters high. It is the tallest building in the world.
- Where is it?
 It is in Malaysia.
Newwords:
- (to) divide: phân chia
- (to) separate: chia tách
- (to) comprise: bao gồm
- currency (n): tiền, hệ thống tiền tệ
- religion (n): tôn giáo
- instruction (n): việc giảng dạy
- Association of South East Asian Nations (ASEAN): Hiệp hội các nước Đông Nam Á
- a region: khu vực
1. Matching
- (to) divide
phân chia
- (to) separate
chia tách
- (to) comprise
bao gồm
- currency (n)
hệ thống tiền tệ
- religion (n)
tôn giáo
- instruction (n)
việc giảng dạy
- Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Hiệp hội các nước Đông Nam Á
- a region
khu vực
2. True/False statements prediction
1. Malaysia is a member country of SEAN.

2. There are two religions in Malaysia.

3. People speak only Malay in Malaysia.

4. Primary school children learn three languages at school.

5. All secondary school children learn in English.

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided in to two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 km of the sea and together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysia unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur and it is also the largest city in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religion such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as Malaysia). English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language.
II. Reading
Buddhism
Hinduism
Islam
III. Practice
1. Malaysia is a member country of SEAN.

2. There are two religions in Malaysia.

3. People speak only Malay in Malaysia.

4. Primary school children learn three languages at school.

5. All secondary school children learn in English.
T
F
F
F
F
There are more than two religions.
English, Chinese, and Tamil are also widely spoken.
One of the three: Malay, Chinese, Tamil.
English is a compulsory second language, not primary language of instruction.
1. True/False statements
1. Where is Malaysia ?

2. What is the capital of Malaysia ?

3. What is its population ?

4. How big is Malaysia ?

5. What language is spoken in this country ?
 It is on South East Asia.
 Kuala Lumpur
 About 22 million.
 329,758 sq km
 Bahasa Malaysia, English, Chinese and Tamil.
2. Answer the questions
Area:
Population:
Climate:
Unit of currency:
Capital city:
Official religion:
National language:
Compulsory second language:
329,758 sq km
over 22 million
tropical climate
the ringgit
Kuala Lumpur
Islam
Bahasa Malaysia
English
3. Fill in the table
Matching
e. Hanoi
c. Jakarta
g. Kuala Lumpur
f. Manila
j. Singapore
h. Phnom Penh
i. Vientiane
d. Darussalam
a. Bangkok
b. Yangon
Matching
Learn the new words by heart.
Read the text and do all the exercises again.
Prepare for Write (page 11).
HOMEWORK
GOODBYE!
 
Gửi ý kiến