Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 14. Freetime fun

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Văn Nhơn
Ngày gửi: 21h:01' 11-04-2011
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 2226
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ SÔNG CẦU
TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
BÀI DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THỊ
MÔN TIẾNG ANH 7
Unit 14: Freetime fun
Period 88: Section A2
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU
DINH TIEN HOANG JUNIOR HIGH SCHOOL
Teacher: Đoàn Văn Nhơn
WELCOME TO THE TEACHER COMING
Freetime Fun
Unit 14
Freetime Fun
Period 88
A2
Friday, March 18th , 2011
Ha Noi Youth Culture House POP CONCERT February 28 and March 1, 2 7.30 pm
Ha Noi opera house CLASSICAL CONCERT February 28 and March 1, 2 8.00 pm
Fansland Theater DETECTIVE MOVIE Nightly 8.00 pm
NEW AGE THEATER COWBOY MOVIE Nightly 8.00 pm
WORKER`S THEATER PLAY:
BEAUTIFUL SUMMER Every night 8.00 pm
Period 88. Unit 14. Freetime fun – Section A2
Ha Noi Youth Culture House POP CONCERT February 28 and March 1, 2 7.30 pm
Fansland Theater DETECTIVE MOVIE Nightly 8.00 pm
Ha Noi opera house CLASSICAL CONCERT February 28 and March 1, 2 8.00 pm
NEW AGE THEATER COWBOY MOVIE Nightly 8.00 pm
WORKER’S THEATER PLAY: BEAUTIFUL SUMMER Every night 8.00 pm
What are they?
They are advertisements
. New words.
- detective (n)
Trinh thám
- a cowboy movie (n)
Phim cao bồi
Period 88. Unit 14. Freetime fun – Section A2
2. Listen and read. Then practice with a partner.
. New words.
- detective (n):
Phim trinh thám
- a cowboy movie (n):
Phim cao bồi
Period 88. Unit 14. Freetime fun – Section A2
2. Listen and read. Then practice with a partner.
MATCHING
Period 88. Unit 14. Freetime fun – Section A2
Hoa: Would you like to go to the movies this week?
Lan: That sounds good. What would you like to see?
Hoa: There is a cowboy movie on at the New Age Theater.
Lan: OK. Can you make it on Monday night?
Hoa: Sorry. I have to go to the drama club. How about Tuesday?
Lan: No. Sorry. I’m going to see a detective movie with my parents. And I’m busy on Wednesday, too. Are you
free on Thursday?
Hoa: No, I’m not. What about Friday?
Lan: That’s OK.
Hoa: Fine. Let’s go on Friday.
Period 88. Unit 14. Freetime fun – Section A2
2. Listen and read. Then practice with a partner.
EX: Would you like to go to my house for lunch ?
Would you like + to - infinitive........... ?
Can you make … on………..………..?
Let’s + infinitive...............................
What/How about + V-ing/ N........... ?
 Lời mời:
 Lời gợi ý:
What would you like to watch / see...... ?
- I’d like to watch / see.......................
 Hỏi bạn thích xem gì và trả lời:
 GRAMMAR:
Ex: Let’s go to the movie theater.
What about going to the movie theater?
How about going to the movie theater?
Period 88. Unit 14. Freetime fun – Section A2
Ha Noi Youth Culture House
POP CONCERT
February 28 and March 1, 2
7.30pm
Ha Noi opera house
CLASSICAL CONCERT
February 28 and March 1, 2
8.00pm
Fansland Theater DETECTIVE MOVIE Nightly8.00pm
NEW AGE THEATER
COWBOY MOVIE
Nightly 8.00pm
WORKER’S THEATER
PLAY:
BEAUTIFUL SUMMER Every night 8.00pm
Hoa: Would you like to go to the movies this week?
Lan: That sounds good. What would you like to see?
Hoa: There is a cowboy movie on at the New Age
Theater.
Lan: OK. Can you make it on Monday night?
Hoa: Sorry. I have to go to the drama club. How
about Tuesday?
Lan: No. Sorry. I’m going to see a detective movie
with my parents. And I’m busy on Wednesday,
too. Are you free on Thursday?
Hoa: No, I’m not. What about Friday?
Lan: That’s OK.
Hoa: Fine. Let’s go on Friday.
Period 88. Unit 14. Freetime fun – Section A2
Practice with a partner.
Stop
0:01
0:02
0:03
0:04
0:05
0:06
0:07
0:08
0:09
0:10
0:11
0:12
0:13
0:14
0:15
0:16
0:17
0:18
0:19
0:20
0:21
0:22
0:23
0:24
0:25
0:26
0:27
0:28
0:29
0:30
0:31
0:32
0:33
0:34
0:35
0:36
0:37
0:38
0:39
0:40
0:41
0:42
0:43
0:44
0:45
0:46
0:47
0:48
0:49
0:50
0:51
0:52
0:53
0:54
0:55
0:56
0:57
0:58
0:59
0:60
1:01
1:02
1:03
1:04
1:05
1:06
1:07
1:08
1:09
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:31
1:32
1:33
1:34
1:35
1:36
1:37
1:38
1:39
1:40
1:41
1:42
1:43
1:44
1:45
1:46
1:47
1:48
1:49
1:50
1:51
1:52
1:53
1:54
1:55
1:56
1:57
1:58
1:59
2 mins
Ha Noi Youth Culture House
POP CONCERT
February 28 and March 1, 2
7.30pm
Ha Noi opera house
CLASSICAL CONCERT
February 28 and March 1, 2
8.00pm
Fansland Theater DETECTIVE MOVIE Nightly8.00pm
NEW AGE THEATER
COWBOY MOVIE
Nightly 8.00pm
WORKER’S THEATER
PLAY:
BEAUTIFUL SUMMER Every night 8.00pm
Period 88. Unit 14. Freetime fun – Section A2
Stop
0:01
0:02
0:03
0:04
0:05
0:06
0:07
0:08
0:09
0:10
0:11
0:12
0:13
0:14
0:15
0:16
0:17
0:18
0:19
0:20
0:21
0:22
0:23
0:24
0:25
0:26
0:27
0:28
0:29
0:30
0:31
0:32
0:33
0:34
0:35
0:36
0:37
0:38
0:39
0:40
0:41
0:42
0:43
0:44
0:45
0:46
0:47
0:48
0:49
0:50
0:51
0:52
0:53
0:54
0:55
0:56
0:57
0:58
0:59
0:60
1:01
1:02
1:03
1:04
1:05
1:06
1:07
1:08
1:09
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:31
1:32
1:33
1:34
1:35
1:36
1:37
1:38
1:39
1:40
1:41
1:42
1:43
1:44
1:45
1:46
1:47
1:48
1:49
1:50
1:51
1:52
1:53
1:54
1:55
1:56
1:57
1:58
1:59
2 mins
S1 : Would you like to go to ___________this week?
S2 : That sounds good. What would you like to see?
S1 : There is ______________on _______________.
S2 : OK. Can you make it on _______________?
S1 : Sorry. I have to go to the ________________ How about _________?
S2 : No. Sorry. I’m going to see ________ with my parents. And I’m busy on ___________, too. Are you free on ________?
S1 : No, I’m not. What about _________?
S2 : That’s OK.
S1 : Fine. Let’s go on _______ .
the movies
a detective movie at Fansland theater
Ha Noi opera house
Thursday
a play
Friday night
Saturday
Sunday
Sunday
Wednesday night
Make a similar dialogue
RING A GOLDEN BELL
GAMES
There are ten pictures with ten questions. Each group chooses a picture one by one and answer a question. If your group answer right, your group will have 2 marks. If your group answer wrong, another group will answer and give 1 mark if right. Each group will have 5 seconds to answer a question.
RING A GOLDEN BELL
Tiger
Monkey
Question 1
If you disagree with the invitation and you must do your homework, you’ll answer:
I’m sorry. I can’t. I must do my homework.
Key
05s
English
English
RING A GOLDEN BELL
Question 2
Choose the best answer to complete the sentence:
“ What about __________?”
go to the movie
to go to the movie
going to the movie
Key
05s
English
English
RING A GOLDEN BELL
Question 3
What do you call “Phim trinh thám” in English?
Detective movie
Key
05s
English
English
RING A GOLDEN BELL
Question 4
Choose the best answer to complete the sentence:
“ Would you like ______to my house for lunch?”
Key
05s
A. come
B. to come
C. coming
English
English
RING A GOLDEN BELL
Question 5
What do you call “Nhà hát nhạc kịch” in English?
Opera house
Key
05s
English
English
RING A GOLDEN BELL
Question 7
Give the Vietnamese meaning of the following word: “Nightly”
Hàng đêm
Key
05s
English
English
RING A GOLDEN BELL
Question 6
What do you call “Culture house” in Vietnamese?
nhà hát kịch
căn hộ
nhà văn hóa
Key
05s
English
English
RING A GOLDEN BELL
rung chuông vàng
Question 7
Odd one out:
Key
05s
English
English
movie
concert
except
play
Question 8
Find out a mistake and correct in the following sentence:
“I would like watching a play at the worker’s theater.”
A B C D
B. watching -> to watch
Key
05s
English
English
RING A GOLDEN BELL
Question 9
English
English
Find out a mistake in the following sentence:
Look! Our teacher comes here
1 2 3 4
Key
3. comes - is coming
05s
RING A GOLDEN BELL
Question 10
Give an answer from a question:
“What are you doing now?”
I’m learning English.
Key
05s
English
English
RING A GOLDEN BELL
Bing ...Boong...
Bing ...Boong...
Would you like + to - infinitive........... ?
Can you make it on………………..?
Let’s + V-inf………........................
What / How about + V-ing / N........... ?
 Lời mời:
 Lời gợi ý:
What would you like to watch / see + st.... ?
- I’d like to watch / see + st…. .
 Hỏi bạn thích xem gì và trả lời:
Homework
- Learn new words and grammar by heart.
- Practice the dialogue again.
- Do exercise 2 on page 88 in workbook.
- Read Unit 14 (cont.) – A3 at home.
good Luck to you
Goodbye
See you again
Xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cô đã tham gia tiết dạy trong hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã Sông Cầu – Năm học: 2010 - 2011
2. Complete the dialogues. Use the expressions in the box. The first one is done for you.
What would you like That sounds good I’m sorry. I can’t I’d love to Let’s
A: ________________ to go to the drama club with me
tonight?
B: Yes, I’d love to. What time?
b, c, d, e
Would you like
2. Complete the summary
In 1960s, most (1)…………in Vietnam did (2)………… have a (3)…………set. The people with TVs were (4) ……… In the (5) …………, the neighbors would (6) …………around the TV. (7)………would stay until TV programs finished. Vietnam is different (8) ………… . More families (9) ………a TV set and (10) …………is
more comfortable. But neighbors don’t
(11) ………each other as well as they did in
the past.
- owner (n)
- (to) gather (v)
- (to) change (v)
1. Vocabulary:
 
Gửi ý kiến