Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Keep fit, stay healthy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam & tu lam
Người gửi: Lê Nguyễn Phương Thảo
Ngày gửi: 00h:50' 30-01-2010
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 1520
Số lượt thích: 0 người


Chào mừng các thầy giáo ,cô giáo
đến dự giờ Tiếng Anh lớp 7C
Trường THCS Dại Phúc

Giáo viên : Lê Hồ Phương
Revision
Give the past form of verbs :
1.Fill
2.Weigh
3.Take
4.Give
5.Leave
6.Measure
7.Stop
Filled
Weighed
Took
Gave
Left
Measured
Stopped
Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
Period 67 : Lesson 2: A2 - A3
I. Vocabulary :
Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
Period 67 : Lesson 2: A2 - A3
Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
Period 67 : Lesson 2: A2 - A3
Vocabulary
Listen
Doctor : I want to ...1.....you a few question before I
start, Hoa. How ......2...... are you ?
Hoa : Fourteen.
Doctor : And........3...... height is one meter ....4...................centimeters?
Hoa : No, I think I`m ........5....... The nurse measured .....6...
Doctor : Oh, How ....7..... are you ?
Hoa: One .......8......45......................9........
Doctor : I ....10....ask the .....11...... to check your.....12.......
again. How heavy are you ?
Hoa: I ...13.......... I`m 42 kilos.
Doctor : ...14...... It says on your ....15........ that you`re 40 kilos.
ask
old
your
fifty
shorter
me
tall
meter
centimeters
will
nurse
height
think
No
form
Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
Period 67 : Lesson 2: A2 - A3
Vocabulary
Listen : listen and fill in the numbered gaps with words given.
Vocabulary:
Listen:
Grammar:

1.Cách hỏi và trả lời về tuổi:
I’m fourteen.
2.Cách hỏi và trả lời về chiều cao:
I’m one meter 45 centimeters.
3.Cách hỏi và trả lời về cân nặng:
I’m 40 kilos.
How old are you?
How tall are you?
/ What is your age?
/ What is your height?
How heavy are you?
/ What is your weight?
Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
Period 67 : Lesson 2: A2 - A3
How + adj + to be + S ?
= What + to be + sở hữu + N ?
Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
Period 67 : Lesson 2: A2 - A3
Vocabulary:
Listen:
Grammar:
Practice :
1. Ask and answer
MEDICAL RECORD
School : …………...........
Class : ………………..
Full name :
Forenames : …………........... Surname :………….
Address :…………...........
...................................................
Male :  Female
Age :.……..
Weight : ………. kg
Height ………. cm
Make a dialogue using the cues given:
Which ………….?
Where does he…..?
How………..is he ?
What’s his……….?
E. g:
Which school does he go to?
- He goes to Nguyen Du school
MEDICAL RECORD
School : Nguyen Du school
Class : 7 A
Full name :
Forenames : Van Kien
Surname :Tran
Address 66 Ham Long St, Ha Noi
Male :  Female
Age :12
Weight : 41 kg
Height 140 cm
Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
Period 67 : Lesson 2: A2 - A3
Vocabulary:
Listen:
Grammar:
Practice :

MEDICAL RECORD
School : …………...........
Class : ………………..
Full name :
Forenames : …………........... Surname :………….
Address :…………...........
...................................................
Male : …Female…
Age :.……..
Weight : ………. kg
Height ………. cm
Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY
Period 67 : Lesson 2: A2 - A3
Vocabulary:
Listen:
Grammar:
Practice :
2. Write
My full name is………..I’m studying at………………I’m in class………I live at………….I’m……….. years old. My weight is…… and my height is………
Homework
-Learn by heart the vocabulary
-Do ex 2 (p 68)
-Prepare B1
Thank you for your attendance !
No_avatarf
SAO KHÔNG CÓ TIẾNG?
No_avatar

boi vi ko co la ko co

No_avatar

Tại Cô KO Đăng LênKhông biết ngượng

No_avatar

Có mà

 

No_avatarf

sao ko có tứ vựngLưỡng lự

No_avatar

hay

 

No_avatarf

KhócKhóc

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓