Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Let s eat

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
Ngày gửi: 09h:16' 14-03-2014
Dung lượng: 920.0 KB
Số lượt tải: 338
Số lượt thích: 0 người
Wednesday, March 5th, 2014
Tan Binh secondary school
Welcome to our class 7A5
Teacher: Nguyen Thi Tuoi
Carrots
1
2
3
4
5
6
7
8
Beef
Durian
Chicken
Spinach
Papaya
Cucumber
Oranges
Write the names of things in the pictures
Wednesday, March 5th, 2014
UNIT 12: LET’S EAT
LESSON 2: A3-A4
Slice (v) cắt thành lát
Boil (v) luộc, sôi
Stir- fry (v) xào
Heat (v) hâm, đun nóng
Add (v) thêm
Pan (n) cái nồi, cái chảo
Green pepper (n) ớt xanh
Soy sauce (n) xì dầu
Dish (n) món ăn
Plate (n) cái đĩa
Bowl (n) cái bát
Chopsticks (n) đôi đũa
Spoon (n) cái thìa
* Vocabulary
Ordering statement prediction
a. Then, she cooked some rice and boiled some spinach.
b. Next, she sliced some green peppers and onions.
c. First, she sliced the beef.
d. Finally, she sliced some cucumbers.
e. After that, she heated a pan, stir-fried the beef with the vegetables.
f. Hoa set the table for dinner.
g. She made cucumber salad with onions.
h. She added a little salt to the spinach.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.What did Hoa’s aunt do?
2. What did she do first?
3. How did She boil the spinach?
4. What did she do last?
5. What did Hoa do?
Hoa’s aunt cooked dinner.
First, she sliced the beef
She sliced the cucumbers and made cucumber salad with some onions
She added a little salt to the spinach so it tasted good.
Hoa set the table with plates, bowls, chopsticks, spoons and glasses
Answer the questions
UNIT 12: LET’S EAT
LESSON 2: A3-A4
Write the menu


UNIT 12: LET’S EAT
LESSON 2: A3-A4
- Rice
- Cucumber salad with onions
- Boiled spinach
- Stir-fried beef with green peppers
and onions
Add the missing Verbs
Slice the beef.
………..the green peppers and onions.
…….….the pan.
…….….the beef.
…….….some soy sauce to the dish.
……..…rice.
……..…salt to the spinach.
Slice
Heat
Stir-fry
Add
Boil
Add
UNIT 12: LET’S EAT
LESSON 2: A3-A4
A4. Write. What did you eat and drink yesterday?
What did you have for breakfast/lunch/dinner?

For breakfast, I ate……..…, I drank…………. .
For lunch, I ………….
For dinner, ……………
Coffee orange juice coca cola tea cucumber salad
fried chicken stir-fried beef boiled spinach rice
papaya pineapple bananas mango apple
UNIT 12: LET’S EAT
LESSON 2: A3-A4
Homework

Learn vocabulary by heart
Practice reading at home
After school, we know how to cook the dish
Prepare Unit 12 B1
UNIT 12: LET’S EAT
LESSON 2: A3-A4
Goodbye! See you again!
 
Gửi ý kiến