Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. At school

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Tấn Phát
Ngày gửi: 15h:07' 13-10-2011
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 847
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO HONGBANG SECONDARY SCHOOL
GOOD MORNING, EVERYBODY!
UNIT 4: AT SCHOOL
A. SCHEDULES: A4 + A5
Friday, September 30th, 2011
Match the times with the right clocks
ten ten
nine twenty
eight forty
one fifty
three thirty
two forty
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
f
1
2
3
4
5
6
Answer keys
c. eight forty
a. ten ten
b. nine twenty
e. three thirty
d. one fifty
f. two forty
How many subjects do you study at school?
SUBJECTS
SUBJECTS
Math
English
Computer Science
Literature
Music
Physical Education
History
Physics
Civics
Geography
Biology
Art
Home EconomicsTHE PRESENT PROGRESSIVE TENSE
be + V-ing
What is she studying?

She is studying Geography.


What is Lan studying?
Lan is studying Physics.
What time does Lan have her Physics class?
She has her Physics class at 8.40.
Lan
4. Look at the pictures. Ask and answer questions
Lan
Binh
Hung
Mi
Hoa
Loan
Binh
Hung
Loan
Hoa
Mi
Listen
NEW WORDS
im’portant (adj.)
/ɔ:/
’difficult (adj.)
/ə/
THU
HOA
Hoa: When do you have English?
Thu: I have English classes on Wednesday and Thursday.
Hoa: What time do they start?
Thu: My first English class is on Wednesday at 8.40.
On Thursday, I have English at 9.40.
Hoa: What other classes do you have on Thursday?
Thu: I have Math, Geography, Physical Education and Music.
Hoa: What’s your favorite subject, Thu?
Thu: I like History. It’s an interesting and important subject.
Hoa: Yes, I like it, too.
Thu: What’s your favorite subject?
Hoa: Oh, Math. It’s difficult, but fun.
LISTEN AND READ
ANSWER THESE QUESTIONS:
1. When does Thu have English?
2. What other classes does Thu have on Thursday?
3. What is Thu’s favorite subject?
4. What does Hoa think about Math?
She has English classes on Wednesday and Thursday.
She has Math, Geography, Physical Education and Music.
It’s History.
It’s difficult, but fun.
 CLASS SCHEDULE – 73
LITERATURE
MUSIC
ART
HISTORY
Mapped dialog

What ………….. studying?
What other classes …this afternoon?
What time ……….. start?
Do you like….?

I like ………….


……………English.
We have……………….

At …………..
No/Yes,…….. What’s your favorite …..?
HOMEWORK
- Learn the school subjects by heart.
Write your schedule in your notebook.
Prepare A6 (p.44).
See you again
 
Gửi ý kiến