Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Activities

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Ngọc Đức
Ngày gửi: 09h:14' 08-03-2022
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
Hi! Nice to meet you!
Welcome to our class

badminton
soccer
volleyball
tennis
table tennis
basketball
Unit 13 ACTIVITIES
Tuesday, March 8th, 2022
Unit 13: ACTIVITIES
Lesson 1:A Sports (A1,3)
1
2
3
4
5
6
badminton
tennis
swimming
basketball
volleyball
baseball
Vocabs
3. skateboarding (n):
Tru?t vỏn
1. surprising (a):
2. result (n):
kết quả
4. roller - skating (n) :
trượt patanh
(giày trượt có bánh xe ở bốn góc)
5. rollerblading (n):
trượt patanh
(bánh xe nằm dọc dưới đế giày)
6. football (n):
bóng bầu dục
đáng ngạc nhiên
7. choice (n) :
sự lựa chọn
First
Tenth
Seventh
Sixth
Fifth
Fourth
Third
Second
Ninth
Eighth
Questions
Is baseball your favorite sport ?
If not, what is your first choice?
2. Do you like table tennis ?
A3
Unit 13 :Activities
A3. Listen, Then practice with a partner
Good - well
Safe - safely
Quick - quickly
Bad - badly
Slow - slowly
Skillful - Skillfully
He’s a good soccer player
He plays very well.
He’s a skillful volleyball player.
He plays skillfully.
She’s a slow swimmer.
She swims slowly.
She’s a bad tennis player.
She plays tennis badly.
She’s a quick runner.
She runs quickly.
She’s a safe cyclist.
She cycles safely.
Unit 13 :Activities
A3. Listen, Then practice with a partner
skillful (adj):

safe (adj):
strick (adj):
sudden (adj):
Diờu luy?n
* Newwords:
an ton
Nghiờm kh?c
B?t ng?
He’s a skillful volleyball player
careless (adj):
Bõts c?n
#
careful (adj)
Unit 13: Activities
Note: Some irregular adjectives
The foundation of adverbs of manner from adjectives:
adj + ly = adv
1. skillful (adj):
3. slow (adj):
4. safe (adj):
5. good (adj):
6. quick (adj):
7. careful (adj):
8. careless (adj):



9. strick (adj):
10. sudden (adj):
2. bad (adj):
Matching
carelessly
badly
safely
well
slowly
strickly
suddenly
skillfully
quickly
Unit 13 :Activities
A3. Listen, Then practice with a partner
Good - well
Safe - safely
Quick - quickly
Bad - badly
Slow - slowly
Skillful - Skillfully
He’s a good soccer player
He plays very well.
He’s a skillful volleyball player.
He plays skillfully.
She’s a slow swimmer.
She swims slowly.
She’s a bad tennis player.
She plays tennis badly.
She’s a quick runner.
She runs quickly.
She’s a safe cyclist.
She cycles safely.
Unit 13: Activities


Ba: She is a runner.

Hoa: Yes, she runs

adj
V
N
adv

quick
quickly
Driver

Cyclist

Tennis player
Form: S + tobe + a/an + adj + N
S + V(s/es) + adv


Unit 13: Activities
* Practice:
A: She is a slow swimmer.
B: Yes, she swims slowly.
Picture – cue - drill
a. slow/ slowly/
swimmer.
Presented by Miss PHAM THI VI KHUE
THANKS FOR YOUR ATTENDANCE!
Goodbye!
Game
badminton
soccer
volleyball
tennis
table tennis
basketball
Tuesday, March 8th, 2011
Unit 13: Activities
Period 79: Sports (A1,2)
1. New words:
2. Dialogues:
Take a group survey
A: Do you like baseball ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Do you like baseball ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Do you like athletics ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Is baseball your favorite sport ?
B: Yes, it is.
x
Tuesday, March 8th, 2011
Unit 13: Activities
Period 79: Sports (A1,2)
1. New words:
2. Dialogues:
Take a group survey
A: Do you like baseball ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Do you like baseball ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Do you like athletics ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Is baseball your favorite sport ?
B: No, it isn`t.
x
A: What is your first choice ?
B: It is soccer.
x
Tuesday, March 8th, 2011
Unit 13: Activities
Period 79: Sports (A1,2)
1. New words:
2. Dialogues:
Take a group survey
A: Do you like . ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Do you like . ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Do you like . ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Is . your favorite sport ?
B: Yes, it is. / No, it isn`t.
A: What is your first choice ?
B: It is . .
Tuesday, March 8th, 2011
Unit 13: Activities
Period 79: Sports (A1,2)
1. New words:
2. Dialogues:
Take a group survey
What is the first position ?
It is . .
What is the second position ?
It is . .
What is the third position ?
It is . .
Tuesday, March 8th, 2011
Unit 13: Activities
Period 79: Sports (A1,2)
1. New words:
`baseball (n) bóng chày
`skateboarding (n) trượt ván
`roller-blading (n) trượt patanh(bánh xe nằm dọc dưới đế giày)
`roller-skating (n) trượt patanh(giày trượt có bánh xe ở bốn góc)
2. Dialogues:
A: Do you like baseball ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Do you like baseball ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Do you like athletics ?
B: Yes, I do. / No, I don`t.
A: Is baseball your favorite sport ?
B: Yes, it is. / No, it isn`t.
A: What is your first choice ?
B: It is soccer.
3. Homework:
- Learn new words by heart.
- Do exercise 1 page 80.
- Prepare: A3.
THANK YOU AND GOODbYE
Tuesday, March 8th, 2011
Unit 13: Activities
Period 79: Sports (A1,2)
1. New words: Matching
baseball
skateboarding
roller-skating
roller-blading
basketball
football
tennis
volleyball
swimming
badminton
Matching :
baseball
skateboarding
roller-skating
roller-blading
basketball
football
tennis
volleyball
swimming
badminton
Monday, March 12th, 2012
Unit 13: Activities
Period 79: Sports (A1)
1
3
4
5
10
9
8
7
6
2
Second
Fifth
Eighth
Sixth
Seventh
Fourth
First
Third
Ninth
Tenth
Monday, March 12th, 2012
Unit 13: Activities
Period 79: Sports (A1)
 
Gửi ý kiến