Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Activities

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://www.hcm.edu.vn
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:57' 13-11-2007
Dung lượng: 340.0 KB
Số lượt tải: 285
Số lượt thích: 0 người
Unit 13 : ACTIVITIES
B. Come and play
T E N N I S
S K I P P I N G
V O L L E Y B A L L
A E R O B I C S
B A S K E T B A L L
S O C C E R
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Answer these questions:
1. Which sports do you often play? 2. When do you play it? 3. What do you think of sports?
What are they doing?
They are playing table tennis.

Vocabulary
Paddle (n.)
Borrow (v.)
Spare (a.)
Should (v.)
Ought to (v.)
Must (v.)


I have two paddles.
I don’t have my paddle with me.
Can I borrow the spare one?

Modal verbs
1. You________ do morning exercise to keep healthy.
2. Nam________ finish homework before playing table tennis.
3. Lan has a bad toothache. She_______ go to the dentist

Should (not)
Ought (not) to + verb ( bare infinitive)
Must (not)
Fill in the blanks with ought to / should / must
should
ought to
must
Listen and answer these questions:
1. What does Ba say to invite Nam to play table tennis? 2. When will they play?
Listen, practice then answer these 4 questions: 1. What should Nam do before he plays table tennis? 2. When will Nam be ready? 3. What will Ba do? 4. How many paddles does Ba have?
What do you say when you want to invite your friend(s) to play sports with you?
Would you like to play … ?

Come and play … ?

Listen then practice this dialog:
Ba: Come and play basketball, Nam.
Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
Ba: That’s too bad. Why not?
Nam: Well, I should clean my room.
Ba: Can you play on Friday?
Nam: Yes, I can.
Ba: All right. See you at seven.
Nam: OK. Bye.
Ba: Bye.
volleyball / chess / badminton …
should / ought to / must
Sunday / the weekend …
5 p m / the evening …
Use these words to make similar dialogs
Volleyball / should / visit / grandmother / the weekend / Saturday afternoon
Chess / ought to / help / Dad / Wednesday night / six o’clock
Badminton / must / go / dentist / Sunday morning / ten o’clockMake your own dialogs. Use these pictures to help you.
1
2
3
Homework:
Use new words to make sentences
Make one similar dialog to invite your friend to play sports with you
Prepare B3, B4 – unit 13
Avatar
bài này thầy phải đưa vào anh 7 chứ!
 
Gửi ý kiến