Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Activities and the seasons

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trieu Thu Ha
Ngày gửi: 20h:32' 20-04-2016
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
S E A S O N
S O C C E R
T E N N I S
S W I M
V O L L E Y B A L L
A E R O B I C S
T A B L E T E N N I S
P L A Y
1
2
3
4
5
6
7
8
SPRING , WINTER , SUMMER, FALL
When it’s cold, I ……….. soccer.
*GAME: Crossword Puzzle
B1. Activities in seasons
P.138
Unit 13 :
ACTIVITIES AND THE SEASONS
Wednesday, March 16th , 2016
PERIOD 81
Period 81 - Unit 13: Activities and the seasons(B1).
I. Vocabulary:
* Check vocabs:
- basketball (n)
- sail (v)
 go sailing
play basketball
II. Model sentences:
They are playing…….….….. .
basketball
They sometimes…….….….. .
go sailing
* They sometimes go sailing
in the fall.
*Form: S + adverbs + V (-s /-es) + in the + noun (season)
*Use: diễn tả ai đó……. làm gì vào mùa nào……..
go swimming
go fishing
go sailing
play basketball
play volleyball
play badminton
Period 81. Unit 13. Activities and the seasons – B1
1
2
3
4
5
6
Task 1:Look at these activities. Label the pictures.
a We often play volleyball in the ………
b. They sometimes go sailing in the ………….
c. I often go swimming in the ……………..
d. She usually plays badminton in the…………
e. We always play basketball in the ……..
f. He never goes fishing in the …………
spring
fall
summer
fall
winter
winter
Task 2: Listen and complete the sentences:
a. We often play volleyball in the ……… .
b. They sometimes go sailing in the ………….
c. I often go swimming in the ……………..
d. She usually plays badminton in the……..
e. We always play basketball in the ……..
f. He never goes fishing in the …………
spring
fall
summer
fall
winter
winter
Task 1: Listen and complete the sentences.
Task 3: Listen and repeat.
They/often/spring
He/sometimes/fall
We/often/summer
She/usually/fall
They/always/winter
I/never/winter
c)
b)
a)
d)
e)
f)
Task 4: Make the sentences using the cues given:
They often play volleyball
in the spring
Who is the winner?
Task 5: Choose the best answer.
1. Which sentence is correct?
What a pity, you are wrong.
Bravo, you are right.

x
x
x
0
1
2
3
4
5
2. Which sentence is incorrect?
Bravo, you are right.
What a pity, you are wrong.
x
x
x

0
1
2
3
4
5
3. Nam / in / always / the / plays / tennis / fall.
Bravo, you are right.
What a pity, you are wrong.
x
x
x

0
1
2
3
4
5
Nam plays tennis in the fall always .
Nam plays always tennis in the fall.
4. What do they do in the summer?

What a pity, you are wrong.
Bravo, you are right.
x

x
x
0
1
2
3
4
5
My brother often plays volleyball in the spring.
Who often plays volleyball in the spring?
What does your brother often do in the spring?
When does your brother often play volleyball?
Task 6: Ask and answer.
They sometimes fly the kites in the summer.
How often do they fly the kites in the summer?
What do they do in the summer?
When do they sometimes fly the kites?
Task 6: Ask and answer.
Homework
 Learn new words by heart.
 Rewrite the passage about the activities you do in four seasons.
Task 7: Talk about the activities you do in the different seasons:
* There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.
- In the spring, I always/ usually/ often…..
In the summer, I always/ usually/ often….
In the fall, I always/ usually/ often…..
In the winter, I always/ usually/ often…..
Thanks for
your
attendance
Good bye!
S E A S O N
S O C C E R
T E N N I S
S W I M
V O L L E Y B A L L
A E R O B I C S
T A B L E T E N N I S
P L A Y
1
2
3
4
5
6
7
8
 
Gửi ý kiến