Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Activities

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Toan (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:55' 16-01-2008
Dung lượng: 846.5 KB
Số lượt tải: 900
Số lượt thích: 0 người
ACTIVITIES
UNIT 13
ENGLISH 7
Contents
Section A.1
Section A.2
Section A.3
Section B.1
Section B.2
Section B.3
Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Name the following sports.
A. Sports
1
Do you play this sport?
How often do you play it?
How well can you play it?

Take a class survey. Ask your friends the following questions:

What sport do you like most?
How often do you play it?
How well can you play it?

Then complete the class survey on the next slide.
A. Sports
2
Complete the class-survey.
A. Sports
2
Complete the passage.
1. Football / be / most popular game / England.
2. Young people / all / fond / watch / it.
3. Lots / important match / take place / weekend.
4. As soon / game / begin / people / start / cheer.
5. Students / play / football / club / school.
6. They / practice / often / and / can / play / well.

A. Sports
3

1. Football is the most popular game in England.
2. Young people / all / fond / watch / it.
3. Lots / important match / take place / weekend.
4. As soon / game / begin / people / start / cheer.
5. Students / play / football / club / school.
6. They / practice / often / and / can / play / well.

A. Sports
3

1. Football is the most popular game in England.
2. Young people all are fond of watching it.
3. Lots / important match / take place / weekend.
4. As soon / game / begin / people / start / cheer.
5. Students / play / football / club / school.
6. They / practice / often / and / can / play / well.

A. Sports
3

1. Football is the most popular game in England.
2. Young people all are fond of watching it.
3. Lots of important matches take place at weekends.
4. As soon / game / begin / people / start / cheer.
5. Students / play / football / club / school.
6. They / practice / often / and / can / play / well.

A. Sports
3

1. Football is the most popular game in England.
2. Young people all are fond of watching it.
3. Lots of important matches take place at weekends.
4. As soon as a game begins, people start cheering.
5. Students / play / football / club / school.
6. They / practice / often / and / can / play / well.

A. Sports
3

1. Football is the most popular game in England.
2. Young people all are fond of watching it.
3. Lots of important matches take place at weekends.
4. As soon as a game begins, people start cheering.
5. Students play football in clubs at their school.
6. They / practice / often / and / can / play / well.

A. Sports
3

1. Football is the most popular game in England.
2. Young people all are fond of watching it.
3. Lots of important matches take place at weekends.
4. As soon as a game begins, people start cheering.
5. Students play football in clubs at their school.
6. They practice very often and can play it (very) well.

A. Sports
3
B. Come and play
1
Look at the pictures. Complete the dialogue.

A: Would you like to play ___?
B: I’d like to, but I can’t.
I ought to ____.
A: OK. You must ____ first.
I’ll wait for you.
B: That’s great.
It’ll take me ____ more minutes.
B. Come and play
1
Look at the pictures. Complete the dialogue.

A: Would you like to play ___?
B: I’d like to, but I can’t.
I ought to ____.
A: OK. You must ____ first.
I’ll wait for you.
B: That’s great.
It’ll take me ____ more minutes.
B. Come and play
1
Look at the pictures. Complete the dialogue.


B. Come and play
1
Look at the pictures. Complete the dialogue.


B. Come and play
2
Read about the situation and give advice.

My brother just stays at home and watches TV all day.


B. Come and play
2
Read about the situation and give advice.

My brother just stays at home and play computer games all day.


B. Come and play
2
Read about the situation and give advice.

My sister studies too hard, and she has a headache.


B. Come and play
2
Read about the situation and give advice.

My brother sleeps all day.


B. Come and play
2
Read about the situation and give advice.

My brother eats too much, and he has a stomach ache now.


B. Come and play
3
1. What do you say?
A friend: What sports are team sports?
You: _____
A. I think they are football and swimming.
B. I think they are basketball and running.
C. I think they are baseball and volleyball.
D. I think they are tennis and chess.
B. Come and play
3
1. What do you say?
A friend: What sports are team sports?
You: _____
A. I think they are football and swimming.
B. I think they are basketball and running.
C. I think they are baseball and volleyball.
D. I think they are tennis and chess.
B. Come and play
3
2. What do you say?
A friend: What sport is the king sport?
You: _____
A. I think it’s baseball.
B. I think it’s football.
C. I think running.
D. I think it’s swimming.
B. Come and play
3
2. What do you say?
A friend: What sport is the king sport?
You: _____
A. I think it’s baseball.
B. I think it’s football.
C. I think running.
D. I think it’s swimming.
B. Come and play
3
3. What do you say?
A friend: What sport is the queen sport?
You: _____
A. I think it’s badminton.
B. I think it’s ice-skating.
C. I think it’s athletics.
D. I think it’s swimming.
B. Come and play
3
3. What do you say?
A friend: What sport is the queen sport?
You: _____
A. I think it’s badminton.
B. I think it’s ice-skating.
C. I think it’s athletics.
D. I think it’s swimming.
B. Come and play
3
4. What do you say?
A friend: How do you play table tennis?
You: _____
A. I play very well.
B. I play it very good.
C. I play it very well.
D. I play very well it.
B. Come and play
3
4. What do you say?
A friend: How do you play table tennis?
You: _____
A. I play very well.
B. I play it very good.
C. I play it very well.
D. I play very well it.
B. Come and play
3
5. What do you say?
A friend: I’m very tired.
You: _____
A. You ought to have a rest now.
B. You must have a rest now.
C. You can have a rest now.
D. You should have a rest now.
B. Come and play
3
5. What do you say?
A friend: I’m very tired.
You: _____
A. You ought to have a rest now.
B. You must have a rest now.
C. You can have a rest now.
D. You should have a rest now.
No_avatar

tôi rất thích bài gaỉng này, khá hay

 

No_avatar
Tôi muốn xem thử để tải về nhưng không được
No_avatarf

hình như bài này chưa đc cụ thể lắm thì phải.nhưng dù sao để lám đc bài này cũng khó...hhjhjhjjhjhjhjhjhj

No_avatarf

dở ờm ma` cung~ đăng, hưm Lưỡng lự

 

 

No_avatar

A DU

 
Gửi ý kiến