Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. After school

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: chung kim tuyền
Ngày gửi: 20h:48' 03-11-2017
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 405
Số lượt thích: 0 người
KIM`S GAME
go fishing
go camping
play basketball
play soccer
go to the movie
watch TV
6
1
2
3
4
5
6
7
8
fly kites
go swimming
Unit 6: AFTER SCHOOL
B1 - Let`s go!
UNIT 6 AFTER SCHOOL
PART B : LET’S GO! ( B1)
I. Vocabulary :
- Come on (v):
- assignments (n):
- Can + V0
Thôi nào
bài tập
Có thể
Look at the pictures and answer the questions.
1. How many people are there in the picture?
There are four people in the picture.
2. Who are they?
They are Ba, Nam, Lan and Hoa.
3. Where are they?
They are in the living room at Lan’s house.
4. Are they listening to music?
Yes, they are.

Ba : What should we do this evening ?
Nam : What about going to the movies ?
Lan : There aren’t any good movies on at the moment.
Let’s go to my house. We can listen to some music.
Hoa : I’m sorry, Lan. I can’t come. I have too many
assignments.
Nam: Hoa! It is Sunday tomorrow. Why don’t you relax ?
Ba : Come on. Let’s go to Lan’s house.
Lan : Are you going to come, Hoa? It’ll be fun.
Hoa : Ok. I’ll come. Thanks.
Nam: Great! Now you’re learning to relax.
2. Listen. Then practice in groups of four;
listen
*. Check True/False. Corrects:
T
F
T
F
F
a, Nam wants to go to the movie.
b, There are some good movies on at the moment.
c, Lan wants to listen to some music at her house
d, Hoa doesn’t have a lot of assignments
e, Today is Sunday.
aren’t any
has
Saturday
Lucky number!
1
7
6
2
5
4
8
3
a. What does Nam want to do?
+ He wants to go to the movies.
b. Why doesn’t Lan want to go the movies?
+ Because there aren’t any good movies on at the moment.
c. What does Lan want to do?
+ She wants to listen to some music.
d. Why doesn’t Hoa want to go to Lan’s house?
+ Because she has too many assignments.
e. What day is it?
+ It is Saturday.
Lucky Number
Lucky Number
II. Grammar:
Suggestion : ( Lời đề nghị)
Ex : Let’s go to my house.
Ex : Why don’t we go to my house?
Why + don’t / doesn’t + S + V( infi )…?
Let’s + V( infi ) ...
Ex : What about going fishing?
Ex : How about going fishing?
What about + V-ing ... ?
How about + V-ing ... ?
What about ……………….?
That’s …................
going camping
a good idea
What about ……………....?
OK. It’ll ……………..
playing soccer
be fun
What about ………………………..?
I’m sorry, ……………………………
going fishing
I can’t
Let’s ……………………

Yes, ……………
play basket ball
Let’s
Why don’t you …………….?
No, I ……..
fly kites
don’t think it’s a good idea.
Consolidation
Making suggestions we use:
Why don`t you + V + ... ?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓