Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THPT Chau Van Liem -AG
Người gửi: Trân Võ Trinh
Ngày gửi: 12h:18' 12-02-2008
Dung lượng: 602.0 KB
Số lượt tải: 374
Số lượt thích: 0 người
Hoá học 11 Ban cơ bản
GV dạy: TRẦN VÕ TRINH
Trường
THPT Châu Văn Liêm
AMONIAC VÀ
MUỐI AMONI (tt)
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHÂU VĂN LIÊM
TẬP THỂ HỌC SINH LỚP 11C3
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
QUÍ THẦY CÔ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1: Thành phần của dd NH3 là:
NH3, H2O
B. NH4+, OH-
C. NH3, NH4+, OH-
D. NH4+, OH-, H2O, NH3
Đáp án: D.
Bài 2: Khi đốt NH3 trong khí clo, khói trắng bay ra là: A. NH4Cl B. HCl
C. N2 D. Cl2
Đáp án: A
V./ ĐIỀU CHẾ:
1./ Trong phòng thí nghiệm:
Trong PTN khí NH3 được đ/c bằng cách nào?
Nung nóng amoni clorua và canxi hidroxit
Người ta thu khí NH3 như thế nào?
Úp ngược ống nghiệm để thu khí NH3, người ta làm khô khí NH3 bằng CaO.
Tại sao phải thu khí NH3 như vậy?
Ngoài ra người ta còn điều chế khí NH3 như thế nào?
Đun nóng nhẹ dd NH3 đặc để thu khí NH3.
V./ ĐIỀU CHẾ:
2./ Trong công nghiệp:
Tổng hợp từ N2 và H2
Người ta điều chế từ nguồn nguyên liệu gì?
Phản ứng xảy ra như thế nào và tuân theo nguyên lý gì?
Phản ứng xảy ra thuận nghịch, vận dụng nguyên lý chuyển dịch cân bằng.
Chúng ta cần các yếu tố kỹ thuật như thế nào?
Các biện pháp kỹ thuật:
+ Tăng áp suất: 200-300 atm.
+ Chất xúc tác: Fe/Al2O3, K2O....
+ Nhiệt độ: 450-500oC

B./ MUỐI AMONI:
Muối amoni được cấu tạo như thế nào?
Gồm cation NH4+ và anion gốc axit.
I./ TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
Tính chất vật lý của các muối amoni là gì?
Tất cả các muối đều tan tạo dung dịch không màu và điện li mạnh trong nước
(NH4)nX  NH4+ + Xn-
Quan sát TN dd NH4Cl, nhỏ vào vài giọt NaOH, nhận xét màu giấy quỳ tím.
II./ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
1./ Tác dụng với dung dịch kiềm:
Có mùi khai thoát ra và giấy quỳ tím hoá xanh.
NH4Cl + NaOH  NaCl + NH3 + H2O
Phương trình ion rút gọn
NH4+ + OH- NH3 + H2O
Người ta dùng phản ứng này để làm gì?
Điều chế NH3 trong PTN và nhận biết muối amoni.
2./ Phản ứng nhiệt phân:
Các muối amoni dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.
(HCl, H2CO3  NH3 + axit)
Quan sát TN đun nóng muối NH4Cl, giải thích, nhận xét.
a./ Muối tạo bởi axit không có tính oxi hoá:
Muối ở ống nghiệm hết, có muối ở thành ống nghiệm.
Ngoài ra còn các muối khác nào phân huỷ? Cho ví dụ.
NH4HCO3 được dùng làm bột nở để làm xốp bánh.
2./ Phản ứng nhiệt phân:
Các muối amoni dễ bị phân huỷ bởi nhiệt.
Viết phản ứng điều chế Nitơ?
b./ Muối tạo bởi axit có tính oxi hoá: HNO3, HNO2
Phản ứng dùng để điều chế các khí N2 và N2O trong phòng thí nghiệm
Củng cố :
Bài 1:
? + OH-  NH3 + ?
(NH4)3PO4  NH3 + ?
NH4Cl + NaNO2  ? + ? + ?
(NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 + ?
Hoàn thành các phương trình hoá học sau:
Đáp án
Bài 1:
NH4+ + OH-  NH3 + H2O
(NH4)3PO4  3NH3 + H3PO4
NH4Cl + NaNO2  N2 + NaCl + 2H2O
(NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 + 4H2O
Hoàn thành các phương trình hoá học:
Củng cố :
Bài 2: Chất có thể làm khô khí NH3 là:
A. H2SO4 đặc B. CaCl2 khan
C. CuSO4 khan D. KOH rắn.
Bài 3: Muối amoni là chất điện li thuộc loại nào?
A. yếu B. mạnh
C. trung bình D. không xác định được.
Đáp án: B
Đáp án: B
Bài 4:
Cho dd KOH đến dư vào 500,00 ml dd (NH4)2SO4 1,00M. Đun nóng nhẹ, thu được thể tích (lit) khí thoát ra (đktc) là:
22,4 B. 1,12
C. 0,112 D. 4,48
(NH4)2SO4 + 2KOH  2NH3 + + K2SO4 + 2H2O
0,5 1,0
Bài giải:
Đáp án: A
 
Gửi ý kiến