Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 40. Ancol

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mam Hoang
Ngày gửi: 21h:05' 16-03-2017
Dung lượng: 355.7 KB
Số lượt tải: 484
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Gv: HOÀNG THỊ THU
TRƯỜNG THCS-THPT LÊ THÁNH TÔNG
HẠ LONG QUẢNG NINH
1. Định nghĩa
2. Phân loại
2: ANCOL
Bài 40
I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI
III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
1. Phản ứng thế H của nhóm OH
2. Phản ứng thế nhóm OH
3. Phản ứng tách nước
II. ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP
1. Đồng phân
2. Danh pháp
IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
16/03/2017
3
Nêu định nghĩa ancol? và cho biết những chất nào sau đây là ancol
1. CH3-OH
2. CH2=CH-CH2-OH
3. CH2 CH2
OH OH
4.
.
.
5.
16/03/2017
4
16/03/2017
5
Thế nguyên tử H
Thế nhóm –OH
Tách nước
Oxi hóa không hoàn toàn
16/03/2017
6
Độ âm điện của C:
Độ âm điện của O:
Độ âm điện của H:
2,55
3,44
2,2
Các nhóm tiến hành thí nghiệm:
TN1: Ancol etylic + Na
TN2: Glixerol + Na
TN3: Ancol etylic + Cu(OH)2
TN4: Glixerol + Cu(OH)2
CH3 - CH2 - OH
Nhận xét điểm giống nhau và khác nhau của ancol etylic và glyxerol?
Quan sát nêu hiện tượng và hoàn thành bảng so sánh
16/03/2017
8
Lập bảng so sánh ancol etylic với glixerol
CH3 - CH2 - OH
16/03/2017
9
Bảng so sánh ancol etylic với glixerol
Có phản ứng
Có khí không màu thoát ra

2C2H5OH + 2Na →2C2H5ONa + H2
Có phản ứng
Có sủi bọt khí
C3H5(OH)3 + Na →
C3H5(ONa)3 + 3/2 H2
Không phản ứng
Có phản ứng
2C3H5(OH)3+Cu(OH)2 →[C3H5(OH)2O]2Cu+2H2O
Kết tủa tan tạo thành dd màu xanh lam
Các ancol đơn chức và đa chức đều tham gia phản ứng với Na
Các ancol đa chức có nhiều nhóm OH cạnh nhau phản ứng với Cu(OH)2 tạo dd màu xanh lam
KL: Để phân biệt ancol đơn chức và ancol đa chức có các nhóm – OH cạnh nhau trong phân tử ta dùng…..
Cu(OH)2
16/03/2017
10
16/03/2017
11
R- O- H + R`- O- H
Nếu đun nóng hỗn hợp có n ancol đơn chức khác nhau, ở 140oC xt H2SO4 đ thì thu được tối đa …… ete.
R- O – R + H2O
R’- O –R’ + H2O
R - O - R` + H2O
16/03/2017
12
3. Phản ứng tách nước
CH2 – CH2
H OH
H2SO4đ,1700C
CH2 = CH2
+ H2O
3. Phản ứng tách nước
CH3- CH2- CH2- OH
Ví dụ 1:
CH3- CH – CH2
│ │
H OH
CH3- CH= CH2 + H2O
3. Phản ứng tách nước
a.CH3- CH2- CH2- CH2- OH
H2SO4đ

170oC
b.CH3 – CH – CH2 -OH

CH3
H2SO4đ
170oC

Ví dụ 2:
CH3- CH2-CH= CH2 + H2O
CH3 – C = CH2 + H2O

CH3
16/03/2017
15
H3C - CH - CH2 - CH3
OH
H2SO4đ,1700C
Ancol bậc mấy? Viết các sản phẩm tách nước
Ví dụ 3:
CỦNG CỐ
Câu 1: Cho các phản ứng sau
1. C2H5OH + HBr →
2. C2H5OH + NaOH →
3. C2H5OH + Na →
4. CH2-CH2 + Cu(OH)2 →
OH OH
5. CH2-CH2-CH2 + Cu(OH)2 →
OH OH
Số phản ứng xảy ra là:
A. 5 B. 4 C. 3 D.2
C.


Câu 2: Đun nóng hỗn hợp gồm 3 ancol là AOH, BOH và ROH với H2SO4 đặc ở 140oC thì thu được tối đa bao nhiêu ete ?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
CỦNG CỐ
D.
Áp dụng CT: = = 6
Câu 3: Nối cột I với cột II để được sản phẩm tương ứng
D.
H2SO4đ,1700C
1
2
3
4
5
6
Tên của một loại chất dùng để nướng mực?
Ô CHỮ
Khi cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2 thu được dung dịch có màu…..?
Khi cho hai ancol tác dụng với nhau ( H2SO4 đ, 140 0C) thu được sản phẩm có tên là gì?
Đây là loại liên kết làm cho các ancol có nhiệt độ sôi cao và tan nhiều trong nước?
Tên của một ancol được trộn vào rượu làm rượu giả, tăng khả năng tử vong khi uống?
16/03/2017
20
DẶN DÒ
Làm BTVN: bài 2, 3, 5, 9 SGK trang 186, 187
CHUẨN BỊ BÀI SAU
Câu 1: Em hãy giải thích vì sao đèn cồn có thể cháy được lâu? Tại sao trong phòng thí nghiệm người ta dùng đèn cồn mà không dùng đèn dầu để đốt?
Câu 2: Vì sao người ta dùng cồn để sát khuẩn?
Câu 3: Vì sao cảnh sát giao thông có thể đo được nồng độ cồn trong người của các lái xe đã uống rượu, bia?
Câu 4: Em hãy nêu 3 tác hại của rượu đối với sức khỏe của con người và 3 lợi ích của rượu mà em biết.
 
Gửi ý kiến