Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 16. People and places

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Kim Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:22' 23-09-2014
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 615
Số lượt thích: 0 người
TO OUR CLASS
WELCOME
Famous places in Asia
Yangon
Singapore
Beijing
Kuala lumpur
Vientiane
Hongkong
Bangkok
3:47
Phnom Penh
Jakarta
Bali


Unit 16
People and places

A3-4
Unit 16: People and places
A3,4
A3 .Listen and write the schedule.
Prediction :Bangkok –Singapore,Singapore,Jakarta,Bali,Hong Kong,Back to Ha Noi.
Listen and check
Unit 16: People and places
A3
A3 .Listen and write the schedule.
Keys:
monument (n) :
tượng đài
attraction (n)
Sự thu hút
temple (n)
đền
Shadow puppet (n)
Múa rối
Coral (n)
San hô
Resort (n)
Khu nghỉ mát
A4 .Listen and read
Unit 16: People and places
A3
1/ New words
Gap-fill: temple ,shadow ,puppet ,resorts ,corals,monuments, attractions
monument , temple ,
shadow puppet, coral , resort , attraction

Unit 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
A1-2: Animals and plants
1.You could visit many ancient _________ .
2. The Khmer __________ of Angkor Wat is very beautiful.
3. You can see different shows – from colorful dances in Thailand to ……………. ……….shows in Indonesia.
4. You can dive and admire colorful _________ and fish.
5. Nha Trang is a seaside ……………….
6. South East Asia has many ……………….
monuments
temple
shadow puppet
corals
resort
attractions
1/ New words
Modal verbs :
May /Can /Could + V….
monument , temple ,
shadow puppet, coral , resort , attraction

Unit 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
A1-2: Animals and plants
Ex: You can visit the ancient monuments .
Prediction :Listen and check
1/ New words
2.Modal verbs :
May /Can /Could + V….
monument , temple ,
shadow puppet, coral , resort , attraction

Unit 16 : MAN AND THE ENVIRONMENT
A1-2: Animals and plants
Ex: You can visit the ancient monuments .
Take a survey .
3.Listen and check
4.Answer :They are ancient monuments ,resorts and shows
4.Take a survey .
Ex: A: What kind of attractions do you prefer , Lan? Why?
Lan : ……..
I prefer ancient monuments .I am interested in history.
1.Lan
->Lan prefers ancient monuments because she is interested in history.
Ancient monuments .Interested in history.
2.
3.
A4. Listen and read
Unit 15 : Going out
B3
4. Homework:
+ Learn activities by heart .
+ Write sentences with Modals.
+ Prepare : Unit 16 (A1-2).
+ Do exercise B1-4 (wb )
monument , temple ,shadow puppet, coral , resort , attraction

A3.Listen and write
1. New words
2.Modal verbs :
May /Can /Could + V….
Ex: You can visit the ancient monuments .
3.Answer :They are ancient monuments ,resorts and shows .
I prefer ……………….
THANK YOU FOR ATTENTION!
the end
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓