Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. After school

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ân
Ngày gửi: 21h:50' 08-11-2016
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 1432
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Vân Anh)
Welcome to class 7/1
Nghiatrung School
Teacher: Nguy~n Thi? n
Anh 7 – UNIT 6- A2
PERIOD : 34
Watch T.V
Go swimming
Play soccer
Play volleyball
Listen to music
Do the housework
After-school activities


UNIT 6 : AFTER SCHOOL

What do you do?

Lesson 2: A2
Playing computer games
Watching TV
Swimming in the pool
Playing soccer
Reading/ studying
in the library
Going to the movies
Period 34. Unit 6. After school – Lesson 2. A2
* Look at these activities. Label the pictures.
4.
2.
5.
6.
1.
3.
A 2. PRACTICE WITH A PARTNER.
What do you usually do after school?
A2. b) Ask and answer.
A2b. Write a sentence for each day of the week. Use these adverbs:
always usually often sometimes never
A2. b) Ask and answer
How often do you study in the library after school?
B. I always/ usually/ sometimes study in the library after school.
A2b. Write a sentence for each day of the week. Use these adverbs:
*Now ask and answer questions using “How often....?”
EX:-What do you do after school?
- I study in the library.
On Mondays, I often do my homework with Hoa after school.
On Tuesdays, I sometimes go swimming with my friends after school.
On Wednesdays, I never…………….
always usually often sometimes never
A2b. Write a sentence for each day of the week. Use these adverbs:
Ask – answer using “How often…?”
Sometimes
Play computer games
I sometimes play computer games.
How often do you play computer games?
Now ask and answer questions using “How often…?”
A: How often do you go swimming?

B: I always go swimming.
1
2
A- How often do you go to the beach?

B- I often go to the beach.
3
A. How often do you play soccer?

B. I usually play soccer.
4
A. How often do you listen to music?

B. I sometimes listen to music.
5
A. How often do you watch T.V?

B. I usually watch T.V.
Choose the correct sentence :
1. How often does Nam go to the movies?
x
x
x

0
1
2
3
4
5
2. Which sentence is correct?
What a pity, you are wrong.
Bravo, you are right.

x
x
x
0
1
2
3
4
5
3. Which sentence is incorrect?
Bravo, you are right.
What a pity, you are wrong.
x
x
x

0
1
2
3
4
5
4. How often do you study in the library after school?

What a pity, you are wrong.
Bravo, you are right.
x

x
x
0
1
2
3
4
5
Homework: Draw the Mind Map on an A4 sheet of paper and complete it with your own ideas.
HOMEWORK
Learn new words by heart.
Redo EX A2.
-Practice asking and answering, using structure “How often...?”
-Prepare A3,A4
GOOD BYE EVERYBODY.
No_avatar

Cảm ơn tác giả

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓