Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bai 6-Anh 8 -Giao Thanh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Chiểu
Ngày gửi: 22h:23' 16-05-2008
Dung lượng: 11.7 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
MÔN TIếNG ANH 7


Trường thcs giao thanh
Giáo viên dạy: vũ thị vân
Slide 2
What does he do?
He is a worker.
Slide 3
What does he do?

He is a cook.

Listen and chose correct answer.
My Dad is a . . . . . . . . . . . . . .

A. Teacher B. Mechanic C. Worker

Mechanic
Listen!
Matching (nối)
Doctor a. Giáo viên
Mechanic b. Thợ cơ khí
Teacher c. Bác sĩ
1 - c ; 2 - b ; 3 - a
Slide 7
A letter from Tim Jones
July 3
Dear Hoa,
I am pleased that you and your family are well. I am fine, t
oo.
Here is a photo of me, my Mom and Dad, and my sister, Shannon.
Can you send me a photo of you?
Let me tell you more about my parents.
My mom works at home. She takes care of the family. Three
mornings a week, She works part
-
time at a local supermarket. She
and other womem also cook lunch for homeless people once a week.
My Dad is a mechanic. He repairs machines in a factory. He wo
rks
five days a week for about 40 hours, sometimes in the morning an
d
sometimes in the afternoon. He prefers the morning shift. He has
fewer days off than my Mom. However, when he has an afternoon
free, he plays golf.
Dad gets about seven public holidays each year. He also has a t
hree
-
week summer vacation. We always go to Florida on vacation. We
have a great time and Dad plays more golf.
Please write soon and tell me about your family.
Best wishes,
Tim
How many people are there in Tim’s family?
Where does Tim`s mom work?
Who does Tim write about in
the letter?
What does Tim`s dad do?
Listen !
Listen !
Listen !
Exercise: True or false?
1.Tim’s mom works at home. Three mornings
a week, she works part - time at a local
supermarket.
2. She doesn’t cook lunch for homeless people
one a week.
=> Cooks
3. Tim’s dad is a mechanic. He repairs machines
in a factory.
4. He works six days a week for about 40 hours.
=> Five days
5. Tim’s dad has fewer days off than Tim’s mom.

6. He prefers the afternoon shift.
=> Morning

T
F
T
F
T
F
This is Lan. She has many books.
This is Hoa. She has only one book.
Hoa has fewer books than Lan.
Lan has more books than Hoa.
Questions
1-c What is Mr Jones’ job?
He/ Mr Jones is a machenic. He repairs in a factory.
2-a Where does Mrs Jones work?
She/ Mrs Jones works at home. But Three mornings a week she works part- time at a local supermarket.
3-b What does she do for homeless people?
She cooks lunch for homeless people once a week.
4-d How many hours a week does he usually work?
He works about 40 hours a week.
5-e How do you know the Jones family likes Florida?
The Jones family always goes to Florida on vacatoin. They have a great time there.
 
Gửi ý kiến