Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trịnh thị trang
Ngày gửi: 20h:27' 22-03-2021
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 645
Số lượt thích: 0 người
Vật lí 9
Chúc các em
có một tiết học
lý thú và bổ ích !
TRƯỜNG THCS THƯỢNG VỰC
I. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Thí nghiệm
Tiết 51: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ
Bố trí thí nghiệm như hình 43.2
I. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
Thí nghiệm
a) Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự
Đặt vật ở rất xa thấu kính:
Đặt vật ở rất xa thấu kính:
? Ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật?
 Ảnh thật ngược chiều với vật, nằm tại tiêu điểm thấu kính.
F

F’

f
f
O

F

F’

d
Đặt vật cách thấu kính một khoảng d >2f
 Ảnh thật, ngược chiều với vật, nhỏ hơn vật.
d > 2f
F

F’

O
F
F’
Đặt vật cách thấu kính một khoảng d = 2f
 Ảnh thật, ngược chiều với vật, lớn bằng vật.
d = 2f
F

F’

O
F
F’
Dịch chuyển vật lại gần thấu kính cách thấu kính một khoảng
f < d < 2f
 Ảnh thật, ngược chiều với vật, lớn hơn vật.
F

F’

f
d
O
F
F’
Bài 43: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ
I. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ:
Thí nghiệm:
a) Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự:
Đặt vật ở rất xa thấu kính:
Đặt vật cách thấu kính một khoảng d >2f:
Đặt vật cách thấu kính một khoảng d = 2f:
Dịch chuyển vật lại gần thấu kính cách thấu kính một khoảng f < d < 2f:
- Ảnh thật, ngược chiều với vật, lớn hơn vật
Dịch chuyển vật lại gần thấu kính cách thấu kính một khoảng
d < f
 Ảnh không hứng được trên màn, ảnh này là ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.
F

f
d
F’

O
F
F’
b) Đặt vật trong khoảng tiêu cự
Vật ở rất xa TK
Ảnh thật
Ngược chiều
Nhỏ hơn vật
d > 2f
Ảnh thật
Ngược chiều
Lớn hơn vật
f < d < 2f
Ảnh thật
Ngược chiều
d < f
Ảnh ảo
Cùng chiều
Lớn hơn vật
Nhỏ hơn vật
2. Hãy ghi các nhận xét ở trên vào bảng 1
* Nhận xét:
- Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.
- Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.
* Chú ý:
- Một điểm sáng nằm ngay trên trục chính ở rất xa thấu kính, cho ảnh tại tiêu điểm của thấu kính. Chùm tia phát ra từ điểm sáng này chiếu tới mặt thấu kính được coi là chùm song song với trục chính của thấu kính.
- Vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cũng vuông góc với trục chính.
Dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ
 Từ S dựng 2 trong 3 tia đặc biệt đến TK, giao điểm 2 tia ló S/ là ảnh thật của S.
II. Cách dựng ảnh
S’
S’
I
I
K
Dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ
 Từ S dựng 2 trong 3 tia đặc biệt đến TK, giao điểm 2 tia ló S/ là ảnh ảo của S.
II. Cách dựng ảnh
S’
S’
I
I
K
 Dựng ảnh B/ của B rồi hạ đường vuông góc với trục chính tại A/ , A /B/ là ảnh tạo bởi vật AB, là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ
a) Trường hợp 1: Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự (d > 2f)
A
B
B/
A/
I
 Dựng ảnh B/ của B rồi hạ đường vuông góc với trục chính tại A/ , A /B/ là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
b) Trường hợp 2: Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự (f < d < 2f)
A
B
B/
A/
I
 Ảnh A /B/ là ảnh thật, ngược chiều và lớn bằng vật.
c) Trường hợp 3: Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự (d = 2f)
A
B
B/
A/
I
 Ảnh A /B/ là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
d) Trường hợp 4: Vật đặt trong khoảng tiêu cự (d < f)
A
B
B’
A’
I
 Không thu được ảnh A’B’, ảnh ở vô cực (nằm rất xa thấu kính).
e) Trường hợp 5: Vật đặt tại tiêu điểm (d = f)
A ≡
B
I


F
F`
A
B
A’
B’

F
F`
A
B
B’
A’

F
F`
A
B
III. Vận dụng:
C6.
Mà OI = AB
(1)
OA’ = 18cm , A’B’ = h’ = 0,5cm
AB = h = 1cm
OA = d = 36cm
OF=OF’= f = 12cm
A’B’ = h’=? cm
OA’ =? cm
Mà OI = AB
OA’ = 24cm , A’B’ = h’ = 3cm
B’
A’
B
I
C6.
AB = h = 1cm
OA = d = 8cm
OF=OF’= f = 12cm
A’B’ = h’=? cm
A’O = ? cm
C7. Trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài?
Khi đặt thấu kính hội tụ sát vào mặt trang sách, ảnh của dòng chữ quan sát qua thấu kính cùng chiều và to hơn dòng chữ thật trên trang sách. Đó là ảnh ảo tạo bởi TKHT.
Khi dịch chuyển thấu kính ra xa một khoảng cách nhất định nào đó, ta nhìn thấy ảnh của dòng chữ ngược chiều với vật. Đó là ảnh thật của dòng chữ tạo bởi TKHT.
DẶN DÒ:
Học thuộc ghi nhớ của bài
Xem lại bài
Chuẩn bị tiết sau tiết bài tập
 
Gửi ý kiến