Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 17. Anh Đom Đóm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thuần
Ngày gửi: 09h:49' 06-12-2016
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 712
Số lượt thích: 1 người (phạm thùy linh)
Tập đọc: Anh Đom đóm
PHßNG GI¸O DôC Vµ §µo t¹o huyÖn phó b×nh
Tr¦Êng TiÓu häc thÞ trÊn hu­¬ng s¬n

Lớp 3E
Giáo viên: Dương Thị Thuần
Kiểm tra bài cũ:
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Tập đọc
Võ Quảng
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Tập đọc
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Anh Đom Đóm
V Qu?ng
SGK trang 143-144
Từ ngữ
Quay vòng, đi suốt
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Anh Đom Đóm
Võ Quảng
Tập đọc
Luyện đọc đoạn:
TiÕng chÞ Cß Bî:
“Ru hìi! Ru hêi!
Hìi bÐ t«i ¬i,
Ngñ cho ngon giÊc”.
“Ru hìi! Ru hêi!
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Anh Đom Đóm
Võ Quảng
Tập đọc
Luyện đọc đoạn:
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Một loài bọ cánh cứng, bụng phát ra ánh sáng lập lòe, hoạt động về đêm.
- Đom Đóm:
Tập đọc
Anh Đom Đóm
V Qu?ng

- Chuyên cần:
Chăm chỉ một cách thường xuyên, đều đặn.
Giải nghĩa từ:
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Cò Bợ
Loài cò có cổ và ngực màu nâu sẫm, thường có dáng ủ rũ.
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Loài chim gần giống cò, tiếng kêu rất to, thường đi ăn đêm.
- Vạc:
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
- Mặt trời gác núi:
Mặt trời lặn sau đỉnh núi.
sao Hôm
Sao Hôm là tên gọi
thông thường của
sao Kim . Ta thường
nhìn thấy nó vào lúc
chiều tối.
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Nhóm đôi
I. Luyện đọc:
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần,
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác.

Theo làn gió mát
Đóm đi rất êm,
Đi suốt một đêm
Lo cho người ngủ.

Tiếng chị Cò Bợ:
“Ru hỡi ! Ru hời !
Hỡi bé tôi ơi,
Ngủ cho ngon giấc.”
Ngoài sông thím Vạc
Lặng lẽ mò tôm
Bên cạnh sao Hôm
Long lanh đáy nước.

Từng bước, từng bước
Vung ngọn đèn lồng
Anh Đóm quay vòng
Như sao bừng nở.

Gà đâu rộn rịp
Gáy sáng đằng đông,
Tắt ngọn đèn lồng
Đóm lui về nghỉ.
Võ Quảng
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Tìm hiểu bài
Anh Đóm lên đèn đi đâu?
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Anh Đóm lên đèn đi gác cho mọi người ngủ yên.
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Em hãy tìm từ chỉ đức tính của anh Đom Đóm trong 2 khổ thơ 1,2 ?
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Từ chỉ đức tính của anh Đom Đóm là từ chuyên cần.
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Tập đọc
Anh Đom Đóm
3) Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm?
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Anh Đom Đóm
Tập đọc

Chị cò Bợ đang ru con ngủ
Thím Vạc lặng lẽ mò tôm bên sông
Ánh sao Hôm đang chiếu xuống mặt nước long lanh.
Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2015
Tập đọc
Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần,
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác.

Theo làn gió mát
Đóm đi rất êm,
Đi suốt một đêm
Lo cho người ngủ.

Tiếng chị Cò Bợ:
“Ru hỡi ! Ru hời !
Hỡi bé tôi ơi,
Ngủ cho ngon giấc.”
Ngoài sông thím Vạc
Lặng lẽ mò tôm
Bên cạnh sao Hôm
Long lanh đáy nước.

Từng bước, từng bước
Vung ngọn đèn lồng
Anh Đóm quay vòng
Như sao bừng nở.

Gà đâu rộn rịp
Gáy sáng đằng đông,
Tắt ngọn đèn lồng
Đóm lui về nghỉ.
Võ Quảng
Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2015
Anh Đom Đóm
Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm trong bài thơ?
Tập đọc:
II. Tỡm hi?u bi
Bài thơ nói lên điều gì?
Anh Đom Đóm
I. Luyện đọc:
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Tập đọc:
II. Tỡm hi?u bi
Nội dung chính:
Bài thơ ca ngợi anh Đom Đóm chuyên cần, cuộc sống của các loài vật vào ban đêm rất đẹp và sinh động.
Anh Đom Đóm
I. Luyện đọc:
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác.

Theo làn gió mát
Đóm đi rất êm
Đi suốt một đêm
Lo cho người ngủ.

Tiếng chị Cò Bợ:
“Ru hỡi ! Ru hời !
Hỡi bé tôi ơi,
Ngủ cho ngon giấc.”
Ngoài sông thím Vạc
Lặng lẽ mò tôm
Bên cạnh sao Hôm
Long lanh đáy nước.

Từng bước, từng bước
Vung ngọn đèn lồng
Anh Đóm quay vòng
Như sao bừng nở

Gà đâu rộn rịp
Gáy sáng đằng đông,
Tắt ngọn đèn lồng
Đóm lui về nghỉ.

lan dần,
gió mát
Lặng lẽ
rộn rịp
chuyên cần
Lo
suốt một đêm
êm
Long lanh
bừng nở
lui
quay vòng
I. Luyện đọc HTL:
.
Gáy
Tắt
Đóm
lan dần,
gác núi
chuyên cần
đi gác.
gió mát
rất êm,
một đêm
người ngủ.
Cò Bợ:
Ru hời !
tôi ơi,
ngon giấc.”
thím Vạc
mò tôm
sao Hôm
đáy nước.
, từng bước
đèn lồng
quay vòng
bừng nở.
đằng đông,
đèn lồng
về nghỉ.
trời
tối
Đóm
đèn
làn
đi
suốt
cho
chị
hỡi !

cho
sông
lẽ
cạnh
lanh
bước
ngọn
Đóm
sao
rộn rịp
ngọn
Từng
đâu
sáng
lui
Mặt
Theo
Tiếng
Ngoài
Lặng
Bên
Long
Vung
Anh
Như

Bóng
Anh
Lên
Đóm
Đi
Lo
“Ru
Hỡi
Ngủ
Võ Quảng
III. Luyện đọc HTL:
THI ĐỌC THUỘC LÒNG
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Liên hệ
Qua bài thơ này em thấy mình đã chuyên cần và chăm chỉ giống như anh Đóm chưa? Em đã chăm chỉ như thế nào?
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Các em vừa học xong bài gì ?
Hãy nêu nội dung bài thơ?
Bài thơ ca ngợi anh Đóm rất chuyên cần, cuộc sống của các loài vật làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động.

Củng cố:
Tập đọc
Nhận xét tiết học:
Anh Đom Đóm
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
Nhận xét tiết học:
- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập t.uần 18 chuẩn bị kiểm tra cuối học kì 1
Dặn dò:
- Về nhà học thuộc lòng bài thơ.
Tập đọc
Anh Đom Đóm
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016
 
Gửi ý kiến