Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thanh Tính
Ngày gửi: 06h:24' 12-10-2021
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT MONG THỌ
Giáo viên: Mai Thanh Tính
Xin chào quí thầy cô và các em học sinh
TRƯỜNG THPT MONG THỌ
Giáo Viên: Mai Thanh Tính
Tổ: Hóa - Sinh
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1/ Trình bày NST giới tính và cơ chế hình thành
2. Viết sơ đồ lai phép lai thuận gen trên X
A
B
C
D
Câu 1: Cặp NST giới tính ở con đực XY, con cái XX gặp ở
Người, thú, ruồi giấm.
Chim, bướm.
Châu chấu.
Bọ nhậy.
Đúng
A
B
C
D
Câu 2:gen quy định màu mắt ở ruồi giấm của moocgan nằm ở;
Đoạn tương đồng của X và Y.
NST Y
Đoạn không tương đồng của X
Đoạn không tương đồng của Y
A
B
C
D
Câu 3: ở người tính trạng túm lông ở tai là do gen nào quy định
Gen lặn ở NST X.
Đúng
Gen lặn ở NST Y.
Gen trội ở NST X.
Gen ở đoạn không tương đồng của X.
BÀI 13 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
I. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Hãy đọc sgk và xác định con đường từ gen tới tính trạng
?
Gen (ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng.
I. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Hãy đọc VD 1 sgk
?
Gen (ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng.
Sự biểu hiện của gen bị nhiều yếu tố môi trường chi phối.
II. Sự tương tác giữa KG và MT
Ví dụ 1: Ở thỏ Himalaya
Hãy Nêu hiện tượng ở con thỏ hình A
?
II. Sự tương tác giữa KG và MT
Ví dụ 1: Ở thỏ Himalaya
Hiện tượng: ở đầu mút tai, đuôi có lông màu đen, các chổ khác lông màu trắng
Giải thích:
Tại sao có hiên tượng trên ?
?
II. Sự tương tác giữa KG và MT
Ví dụ 1: Ở thỏ Himalaya
Hiện tượng: ở đầu mút tai, đuôi có lông màu đen, các chổ khác lông màu trắng
Giải thích:
Nêu thí nghiệm Hình B, C ?
TNoCM: Cạo lông trắng trên lưng và buộc đá lạnh
KQ: Ở lưng lông mọc có màu đen
Hiên tượng trên phụ thuộc vào đâu ?
Hãy Nêu hiện tượng ở con thỏ hình A
?
II. Sự tương tác giữa KG và MT
Ví dụ 1: Ở thỏ Himalaya
Hiện tượng: ở đầu mút tai, đuôi có lông màu đen, các chổ khác lông màu trắng
Giải thích:
+ Ở đầu mút tai, đuôi có nhiệt độ thấp melanin tổng hợp => lông màu đen
+ Ở các chổ khác nhiệt độ cao melanin không tổng hợp hơn=> lông màu trắng
Đọc VD 2
?
II. Sự tương tác giữa KG và MT
Ví dụ 1: Ở thỏ Himalaya
Hiện tượng: ở đầu mút tai, đuôi có lông màu đen, các chổ khác lông màu trắng
Giải thích:
+ Ở đầu mút tai, đuôi có nhiệt độ thấp melanin tổng hợp => lông màu đen
+ Ở các chổ khác nhiệt độ cao melanin không tổng hợp hơn=> lông màu trắng
Ví dụ 2: Ở Hoa Cẩm Tú
Đọc VD 2 và cho biết phụ thuộc vào đâu?
?
II. Sự tương tác giữa KG và MT
Ví dụ 1: Ở thỏ Himalaya
Giải thích:
+ Ở đầu mút tai, đuôi có nhiệt độ thấp melanin tổng hợp => lông màu đen
+ Ở các chổ khác nhiệt độ cao melanin không tổng hợp hơn=> lông màu trắng
Ví dụ 2: Ở Hoa Cẩm Tú
Phụ thuộc vào độ PH
Ví dụ 3: Ở người
Phụ thuộc vào gen
Đọc VD 3 và cho biết phụ thuộc vào đâu?
Qua 3 ví dụ Em hãy cho biết kiểu hình đươc tạo ra do đâu ?
?
II. Sự tương tác giữa KG và MT
Ví dụ 1: Ở thỏ Himalaya
Phụ thuộc vào gen
Phụ thuộc vào độ PH
Ví dụ 3: Ở người
Ví dụ 2: Ở Hoa Cẩm Tú
KL: KH tạo ra do tương tác giữa KG và MT
Em hãy lấy thêm ví dụ ?
KG1 + MT2  KH2
BT: 24 tạ/ha
KG1 + MTn  KHn
….. ….. tạ/ha
KG1 + MT1  KH1
Tốt: 47 tạ/ha
. . .
III. Mức phản ứng của KG
1. Khái niệm
VD: Ở gà
- Nuôi bình thường: 2kg, lông vàng
- Nuôi tốt : 2.5kg, lông vàng
- Nuôi rất tôt : 3kg, lông vàng
- Nuôi không tốt: 1kg, lông vàng
→ Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến trọng lượng nhưng ít ảnh hưởng đến màu lông.
III. Mức phản ứng của KG
1. Khái niệm
KG1 + môi trường 1 => KH 1
KG1 + môi trường 2 => KH 2
KG1 + môi trường 3 => KH 3
III. Mức phản ứng của KG
1. Khái niệm
Hãy cho biết mức phản ứng là gì
Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình khác nhau của cùng một KG, tương ứng với các môi trường khác nhau
III. Mức phản ứng của KG
1. Khái niệm
Em cho biết có mấy mức phản ứng, nêu đặc điểm từng loại
Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình khác nhau của cùng một KG tương ứng với các môi trường khác nhau
+ Mức phản ứng rộng
+ Mức phản ứng hẹp
Gồm tt năng suất, KL, ST..
Gồm tt chất lượng
III. Mức phản ứng của KG
1. Khái niệm
Hãy cho biết phương pháp xác định mức phản ứng ?
Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình khác nhau của cùng một KG tương ứng với các môi trường khác nhau
+ Mức phản ứng rộng
+ Mức phản ứng hẹp
Gồm tt năng suất, KL, ST..
Gồm tt chất lượng
III. Mức phản ứng của KG
1. Khái niệm
2. Phương pháp xác định mức phản ứng:
Cần phải tạo ra các cá thể SV có cùng 1 KG.
Giải thích
Với cây sinh sản sinh dưỡng có thể xác định mức phản ứng bằng cách cắt đồng lọt cành của cùng 1 cây đem trồng và theo dõi đặc điểm của chúng.
III. Mức phản ứng của KG
1. Khái niệm
2. Phương pháp xác định mức phản ứng:
Cần phải tạo ra các cá thể SV có cùng 1 KG.
Gv: gọi HS đọc câu lệnh trang 57
Con cắt kè có màu khác nhau trong ngày là hiện tượng gì ?
* Sự mềm dẻo của môi trường (gọi là thường biến)
Nêu 1 số ví dụ
là h/tượng 1KG có thể thay đổi KH trước các ĐK môi trường khác nhau
III. Mức phản ứng của KG
1. Khái niệm
2. Phương pháp xác định mức phản ứng:
Cần phải tạo ra các cá thể SV có cùng 1 KG.
Gv: gọi HS quan sát và nhận xét hình 13 (môi trường, KG)
* Sự mềm dẻo của môi trường (gọi là thường biến)
là h/tượng 1KG có thể thay đổi KH trước các ĐK môi trường khác nhau
4. Củng cố
Câu 1: Kiểu hình của một cơ thể phụ thuộc vào.
Kiểu gen
Điều kiện môi trường
Kiểu gen và điều kiện môi trường
Các tác nhân đột biến trong môi trường và quy luật di truyền chi phối các tính trạng.
Đúng
A
B
C
D
A
B
C
D
Câu 2:
Thỏ Himalaya có lông trắng, riêng đầu mút tai, đuôi… có màu đen là do
Nhiệt độ cao melanin không tổng hợp
Đúng
Nhiệt độ thấp melanin không tổng hợp
Ở đầu mút có nhiều melanin
Ở đầu mút không có melanin
A
B
C
D
Câu 3:
Trong những ĐK thích hợp nhất, lợn Ỉ 9 tháng tuổi = 50 kg, lợn Đại bạch ở 9 tháng tuổi đã = 90 kg. KQ này nói lên:
TT cân nặng ở lợn Đại bạch do nhiều gen chi phối hơn ở lợn Ỉ
TT cân nặng ở giống lợn Đại bạch có mức phản ứng rộng hơn so với lợn Ỉ.
Vai trò của MT trong việc quyết định cân nặng của lợn
Vai trò của KT nuôi dưỡng trong việc quyết định cân nặng của lợn.
Đúng
A
B
C
D
Câu 4:
Sự phụ thuộc của tính trạng vào KG ntn?
Tính trạng số lượng phụ thuộc chủ yếu vào KG
Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào KG
Tính trạng chất lượng ít phụ thuộc chủ yếu vào KG
Bất kỳ loại tính trạng nào cũng phụ thuộc vào KG
Đúng
A
B
C
D
Câu 5:
Điều nào sau đây không đúng với thường biến
DT được
Phát sinh trong đời cá thể không do biến đổi KG
Phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường
Là những biến đổi KH có cùng KG
Đúng
5. Dặn dò

Trả lời câu hỏi SGK
Tập hợp KH của cùng 1 KG
Tương tác MT
- Rộng, hẹp tùy tính trạng.
- Có DT
- Càng rộng SV càng thích nghi  tiến hóa
- SX nông nghiệp
Thay đổi KH của cùng 1 KG
Tự điều chỉnh về sinh lý
- Đồng loạt, định hướng
- Không DT
Thích nghi với sự t/đ của MT  gián tiếp tiến hóa
 
Gửi ý kiến