Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:09' 22-09-2021
Dung lượng: 10.1 MB
Số lượt tải: 203
Số lượt thích: 1 người (Phạm Văn Dũng)
CHÀO CÁC EM HỌC SINH
Kiểm tra bài cũ
- Nu s? khc nhau gi?a th?c v?t ua sng v ua bĩng? Cho ví d?.
- Thế nào là giới hạn sinh thái ?
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Tiết 45 - BÀI 43
I. Anh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật:
- Đa số các loài sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ 00C 500C
- Tuy nhiên cũng có một số loài sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống được ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao
Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT D? VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
?
H.a - Lớp bần của thân cây
H.b - Cây rụng lá vào mùa đông
I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật:
? Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái của thực vật
Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT D? VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
VÍ D? 1:
Kết luận:
I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật:
Trong chương trình sinh học 6, em đã được học quá trình quang hợp và hô hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt đô và môi trường như thế nào ?
- Cây chỉ quang hợp tốt ở nhiệt độ 20 - 300C
- Cây ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ thấp quá 00C hoặc cao quá 400C
Đáp án
Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí c?a th?c v?t
Kết luận:
Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT D? VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Quan sát hình
Gấu sống ở vùng lạnh

?Có bộ lông dày, dài, kích thước cơ thể lớn, tai nhỏ .
? Có bộ lông mỏng, ngắn kích thước cơ thể nhỏ, tai lớn .
Gấu sống ở vùng nóng
Ví dụ 2:
Hai loài gấu này sống ở vùng nào?
Cho biết đặc điểm hình thái của mỗi loài?
(Về bộ lông, kích thước..)
Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái của động vật
Kết luận:
1
2
Quan sát hình
Làm tổ
ngủ đông
Tránh nắng
Tránh lạnh
Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến tập tính của động vật
Kết luận:
Ví dụ 3:
Qua tìm hiểu các ví dụ các em nhận thấy nhiệt độ của môi trường đã ảnh hưởng lên những đặc điểm nào của sinh vật
I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật:
Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT D? VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng coù aûnh höôûng tôùi hình thaùi , hoaït ñoäng sinh lyù, taäp tính … cuûa sinh vaät
Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến tập tính của động vật
Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái của động vật
? Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái của thực vật
Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí của thực vật
Kết luận:
?
I. Anh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật:
- Đa số các loài sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ 00C 500C
- Tuy nhiên cũng có một số loài sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống được ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao
- Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí, tập tính,..của sinh vật
? Sinh vật đu?c chia thành 2 nhóm:
?Sinh vật biến nhiệt: gồm các nhóm vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật không xương sống, cá, lưỡng cư, bò sát.
? Sinh vật hằng nhiệt: gồm các nhóm động vật có tổ chức cao như: chim, thú.
Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT D? VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
?
Hãy điền vào trong bảng dưới đây một số ví dụ về sinh vật biến nhiệt, hằng nhiệt và cho biết môi trường sống của chúng.
Sinh v?t
Bi?n nhi?t
Sinh v?t
H?ng nhi?t
Hãy điền vào trong bảng dưới đây một số ví dụ về sinh vật biến nhiệt, hằng nhiệt và cho biết môi trường sống của chúng.
Sinh v?t
Bi?n nhi?t
Sinh v?t
H?ng nhi?t
I. Anh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật:
II. Anh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật:
Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT D? VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Cây ưa ?m ch?u bóng
Cây ưa ?m chịu sáng
Thực vật ưa ẩm
Thực vật chịu hạn
Cây ưa ?m ch?u bóng
Cây ưa ?m chịu sáng
Cây mọng nước
Cây lá cứng
da trần
da có phủ vảy sừng
Động vật ưa ẩm
Động vật ưa khô
I. Anh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật:
I. Anh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật:
? Thực vật được chia thành hai nhóm: thực vật ưa ẩm và thực vật chịu hạn
? Thực vật và động vật đều mang nhiều đ?c điểm sinh thái thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau
? Động vật được chia thành hai nhóm: động vật ưa ẩm và động vật ưa khô
Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT D? VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
?
Hãy quan sát các sinh vật dưới đây và sắp xếp chúng vào b?ng: " các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường của chúng"
2
1
4
5
8
9
10
11
7
6
3
Cây lưỡi hổ
Hoa Xuong r?ng
Cây thài lài
Cây rau mác
Con ?c bươu
Cây hoa lan
Con châu chấu
Con th?n l?n
Con b? r?y
Con giun đất
Cây cau kiểng
Bảng 43.2: Các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường
Cây rau mác, cây hoa lan, cây thài lài
Cây lưỡi hổ, cây xuong r?ng, cây cau kiểng
Con ốc bươu, giun đất.
Thằn lằn, bọ cánh cứng, Châu chấu
I. Anh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật:
- Đa số các loài sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ 00C 500C
- Tuy nhiên cũng có một số loài sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống được ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao
? Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới hình thái, hoạt đông sinh lí, tập tính,..của sinh vật
? Sinh vật du?c chia thành 2 nhóm:
?Sinh vật biến nhiệt: gồm các nhóm vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật không xương sống, lưỡng cư, bò sát
? Sinh vật hằng nhiệt: gồm các nhóm động vật có tổ chức cao như: chim, thú
II. Anh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật:
? Thực vật được chia thành 2 nhóm: TV ưa ẩm và TV chịu hạn
? Động vật được chia thành hai nhóm: ĐV ưa ẩm và ĐV ưa khô
?Thực vật và động vật đều mang nhiều đặc điểm sinh thái thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau
Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT D? VÀ ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
CỦNG CỐ
DẶN DÒ
Học bài 43 và trả lời các câu hỏi 3,4 ở cuối bài trong SGK
Xem trước bài 44 và trả lời các lệnh trong bài 44.
CHÀO CÁC EM HỌC SINH
THÂN MẾN CHÀO CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến