Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 19. Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thành Nam
Ngày gửi: 19h:33' 12-12-2018
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
CÔNG NGHỆ 10
Bài 19
ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
 Thuốc hóa học bảo vệ thực vật
Thuốc hóa học BVTV là các loại hóa chất có nguồn tự nhiên hoặc được tổng hợp bằng con đường công nghiệp, sử dụng để diệt trừ những sinh vật gây hại cho cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp.
 Quần thể sinh vật
Quần thể là một tập hợp các cá thể thuộc cùng một loài sinh sống trong một sinh cảnh nhất định. Chúng cách ly tương đối với các cá thể thuộc quần thể khác cùng loài.
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
I. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học BVTV đến quần thể sinh vật
1. Ảnh hưởng xấu
- Cháy, táp lá, thân, làm giảm năng suất và chất lượng nông sản
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
I. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học BVTV đến quần thể sinh vật
1. Ảnh hưởng xấu
- Diệt cả sinh vật có ích trên đồng ruộng, tích lại trong đất nước
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
I. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học BVTV đến quần thể sinh vật
1. Ảnh hưởng xấu
- Cháy, táp lá, thân, làm giảm năng suất và chất lượng nông sản
- Diệt cả sinh vật có ích trên đồng ruộng, tích lại trong đất nước
- Làm xuất hiện các quần thể dịch hại kháng thuốc.
2. Nguyên nhân
- Thuốc có phổ độc rộng
- Sử dụng thuốc có nồng độ, liều lượng cao
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học BVTV đến môi trường
1. Ảnh hưởng xấu
- Tích lũy trong lương thực, thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học BVTV đến môi trường
1. Ảnh hưởng xấu
Thuốc
HHBVTV
Lương thực,
thực phẩm
Động vật
thủy sinh
Con
người
Đất
Không khí
Nước
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học BVTV đến môi trường
1. Ảnh hưởng xấu
- Gây ô nhiễm môi trường đất, nước rồi đi vào cơ thể con người thông qua các loài động vật thủy sinh, các loại nông sản,…
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
II. Ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học BVTV đến môi trường
1. Ảnh hưởng xấu
- Tích lũy trong lương thực, thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người
- Gây ô nhiễm môi trường đất, nước rồi đi vào cơ thể con người thông qua các loài động vật thủy sinh, các loại nông sản,…
2. Nguyên nhân
Do sử dụng không hợp lí: nồng độ, liều lượng quá cao, thời gian cách li ngắn.
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
III. Biện pháp hạn chế những ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật
- Chỉ dùng thuốc hóa học bảo vệ thực vật khi dịch hại đến ngưỡng gây hại.
- Sử dụng các loại thuốc có tính chọn lọc cao; phân hủy nhanh trong môi trường.
- Sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng nồng độ và liều lượng.
- Trong quá trình bảo quản, sử dụng thuốc HHBVTV cần tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
 An toàn lao động trong việc sử dụng thuốc
hóa học bảo vệ thực vật
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
 An toàn lao động trong việc sử dụng thuốc
hóa học bảo vệ thực vật
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
 An toàn lao động trong việc sử dụng thuốc
hóa học bảo vệ thực vật
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
 An toàn lao động trong việc sử dụng thuốc
hóa học bảo vệ thực vật
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
 An toàn lao động trong việc sử dụng thuốc
hóa học bảo vệ thực vật
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
 An toàn lao động trong việc sử dụng thuốc
hóa học bảo vệ thực vật
Bài 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động
 An toàn lao động trong việc sử dụng thuốc
hóa học bảo vệ thực vật
Thank You <3
 
Gửi ý kiến