Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Áp suất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Dũng
Ngày gửi: 19h:07' 11-10-2018
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 161
Số lượt thích: 0 người
13
Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình thường trên đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn lại có thể bị lún bánh trên chính quãng đường này?
Ti?t 8:
Bi 7: P SU?T
Áp lực là gì?
Tiết 8 BÀI 7: ÁP SUẤT
I. ÁP LỰC LÀ GÌ?
Người và tủ đứng trên nền nhà có tác dụng lực vào vị trí đang đứng hay không?
Do có trọng lượng nên khi đứng trên nền nhà, người và đồ vật tác dụng lên mặt sàn một lực bằng trọng lượng của người hay đồ vật đó.
Những lực này có đặc điểm gì?
Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống và vuông góc với mặt sàn.
Người và tủ, bàn, ghế,máy móc,… luôn tác dụng một lực lên nền nhà những lực ép vuông góc với mặt sàn. Những lực này gọi là áp lực.
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép
- Lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh
- Lực của mũi đinh tác dụng lên gỗ
- Lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường
là áp lực.
.
.
không phải là áp lực.
là áp lực.
là áp lực.
Thảo luận nhóm
( Mỗi bàn là một nhóm)
- Lực của máy kéo tác dụng lên khúc gỗ
C1: Trong số các lực ở các hình sau, thì lực nào là áp lực
I. ÁP LỰC LÀ GÌ
Tiết 8 BÀI 7: ÁP SUẤT
TL: Cho F thay đổi còn S không đổi
Để khảo sát tác dụng của áp lực phụ thuộc vào S ta làm thí nghiệm thế nào?
TL: Cho S thay đổi còn F không đổi
Để khảo sát tác dụng của áp lực phụ thuộc vào F ta làm thí nghiệm thế nào?
I. ÁP LỰC LÀ GÌ
II. ÁP SUẤT:
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
(1)
(1)
(3)
(2)
Tiết 8 BÀI 7: ÁP SUẤT
C2.Hãy so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của mỗi khối kim loại trong trường hợp 1 và 2; trường hợp 1 và 3
Điền dâu “=”, “<,”, “>” vào ô trống thích hợp trong bảng sau:
=
>
=
<
>
>
(1)
(2)
(3)
Tại sao F1< F2
Tại sao F1= F3
I. ÁP LỰC LÀ GÌ
II. ÁP SUẤT
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
Thí nghiệm:
Tiết 8 BÀI 7: ÁP SUẤT
C3: Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:
Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực . . . .. . .........và diện tích bị ép . . . . .. . . . . .
càng lớn
(1)
(2)
càng nhỏ
Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào mấy yếu tố?
Vậy, tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là: áp lực và diện tích bị ép.
I. ÁP LỰC LÀ GÌ
II. ÁP SUẤT
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
Tiết 8 BÀI 7: ÁP SUẤT
2. Công thức tính áp suất:
Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
p: Áp suất,
F: áp lực tác dụng lên mặt bị ép,
S: diện tích bị ép.
N/m2
Ký hiệu: Pa: 1 Pa = 1 N/m2
m2
Trong đó:
Nếu đơn vị lực là…. , đơn vị diện tích là…... thì đơn vị của áp suất là
I. ÁP LỰC LÀ GÌ
II. ÁP SUẤT
1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
N
Tiết 8 BÀI 7: ÁP SUẤT
Paxcan (Blaise Pascal) Nhà bác học người Pháp
(1623 – 1662)
Niutơn (Isaac Newton) Nhà bác học người Anh
(1642 – 1727)
1. Áp lực là gì?
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép
2. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ
3. Công thức tính áp suất:
p: áp suất.
F: áp lực tác dụng lên mặt bị ép.
S: diện tích bị ép.
( N/m2 )
1 Pa = 1 N/m2
(N)
( m2)
Qua bài học này chúng ta cần nắm những nội dung gì?
hoặc (Pa)
Tiết 8 BÀI 7: ÁP SUẤT
III. VẬN DỤNG:
C4: Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế?
- Nguyên tắc là dựa vào công thức
TRẢ LỜI

Tăng áp suất
Tăng F, giữ nguyên S
Giảm S, giữ nguyên F
I. ÁP LỰC LÀ GÌ?
II. ÁP SUẤT:
Giảm áp suất
Tăng S, giữ nguyên F
Giảm F, giữ nguyên S
Đồng thời giảm F, tăng S
Đồng thời giảm S, tăng F
Tiết 8 BÀI 7: ÁP SUẤT
Lưỡi dao càng mỏng thì dao càng sắc (bén), vì dưới cùng một áp lực nếu diện tích bị ép càng nhỏ (lưỡi dao càng mỏng) thì tác dụng của áp lực càng lớn (dễ cắt gọt các vật).
Tại sao lưỡi dao càng mỏng thì dao càng sắc
* Ví dụ: Áp dụng thực tiễn
Tiết 8 BÀI 7: ÁP SUẤT
Có 2 loại xẻng như hình vẽ. Khi tác dụng cùng một lực thì xẻng nào nhấn vào đất dễ dàng hơn? Tại sao?
TL: Loại xẻng đầu nhọn nhấn vào đất dễ dàng hơn vì diện tích
bị ép nhỏ hơn xẻng có đầu bằng, khi tác dụng cùng một áp lực
thì áp suất của xẻng đầu nhọn lớn hơn xẻng đầu bằng.
Tại sao mũi khoan nhọn?
Giảm diện tích bị ép sẽ làm tăng áp suất, mũi khoan xuyên vào gỗ dễ dàng
C5: Một xe tăng có trọng lượng 340 000N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là 1,5m2. Hãy so sánh áp suất đó với một ôtô nặng 20 000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250cm2. Dựa vào kết quả tính toán ở trên hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài.
Bài giải
Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang:
Áp suất của ô tô lên mặt đường nằm ngang:
Tóm tắt:
Pxt = Fxt
Sxt =
Pôtô = Fôtô
Sôtô =
= 340 000 N
= 20 000 N
1,5
250
= 0,025
So sánh Pôtô và Pxt
Trả lời câu hỏi đầu bài
= ?
Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình thường trên đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn lại có thể bị lún bánh trên chính quãng đường này?
Máy kéo chạy được trên đất mềm vì dùng xích có bản rộng nên áp suất gây ra bởi trọng lượng máy kéo nhỏ. Còn ô tô dùng bánh(S nhỏ), nên áp suất gây ra bởi trọng lượng ô tô lớn hơn nên có thể bị lún.
Trả lời: Đường ray tàu hoả được đặt trên các thanh tà vẹt, mố cầu (chân cầu) hay móng nhà lại xây to để tăng diện tích bị ép, giảm áp suất tác dụng lên mặt đất, tránh làm lún đất nguy hiểm cho tàu, cầu và nhà.
Tại sao đường ray tàu hoả được đặt trên các thanh tà vẹt? Mố cầu (chân cầu) hay móng nhà lại xây to?
Muốn tăng, giảm áp suất thì phải làm thế nào?
Trong các cách sau đây, cách nào là không đúng?

Hãy chọn câu trả lời đúng
Trong các trưu?ng hợp sau đây, trưu?ng hợp nào áp lực của ngưu?i lên sàn là lớn nhất?
C. Ngưu?i đứng cả hai chân nhưung hai tay giang ra
B. Ngưu?i đứng cả hai chân
A. Ngưu?i đứng co một chân
Áp suất ánh sáng là áp suất mà ánh sáng tác dụng lên vật được rọi sáng. Áp suất này rất bé, cỡ một phần triệu Pa. Năm 1899, nhà vật lý Lê-bê-đép (người nga) lần đầu tiên đã đo được áp suất bằng thí nghiệm rất tinh vi. Chính áp suất của ánh sáng mặt trời đã làm cho đuôi sao chổi bao giờ cũng hướng từ phía Mặt trời ra. Ảnh chụp sao chổi Ha-lơ Bốp ngày 06 tháng 4 năm 1997 trên bầu trời Pa-ri.
Có thể em chưa biết
Quan sát hình ảnh sao chổi và cho biết mặt trời nằm ở phía nào?
Giới thiệu một số áp suất

Học bài theo vở ghi.
Làm bài tập 7.1 – 7.12 SBT.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Tiết học đến đây là kết thúc
Chúc các em luôn học tập tốt
 
Gửi ý kiến