Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Áp suất khí quyển

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phúc Lợi
Ngày gửi: 16h:28' 15-08-2022
Dung lượng: 11.5 MB
Số lượt tải: 1533
Số lượt thích: 0 người
*Daïy toát
*Hoïc toát
*GV: NGUYỄN PHÚC LỢI
*CHÀO CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC VẬT LÍ NGÀY HÔM NAY ***
*LỚP 8
*Kiểm tra bài cũ
* 1)Viết công thức tính áp suất chất lỏng . Giải thích các đại lượng trong công thức và đơn vị đo so sánh áp suất tại các điểm A,B,C,D
* 2) so sánh áp suất tại các điểm A,B,C,D
*A
*B
*C
*D
*Trả lời: *Công thức tính áp suất chất lỏng:
* = d.h
*_Trong đó:_ *_  là áp suất tính bằng Pa hay N /m2_ *_d là trọng lượng riêng của chất lỏng tính bằng N/m_ *_ h là chiều cao của cột chất lỏng tính bằng m_
*2. A < B < C = D
*Khi lộn ngược một cốc nước đầy được đậy kín bằng một tờ giấy không thấm nước thì nước có chảy ra ngoài không?
*?
* *Baøi 9
*AÙp suaát khí quyeån
*BAØI 9 : AÙP SUAÁT KHÍ QUYEÅN
*I.Sự tồn tại của áp suất khí quyển:
*+Trái Đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày tới hàng nghìn kilômét, gọi là khí quyển
*+Vì không khí cũng có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái Đất
*Áp suất này được gọi là áp suất khí quyển *Áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương
*+Hút bớt không khí trong một vỏ hộp sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp nhiều phía.
*C1:Hãy giải thích tại sao?
*1. Thí nghiệm 1:
*C1 Khi hút bớt không khí trong vỏ hộp ra thì áp suất của không khí trong hộp nhỏ hơn áp suất ở ngoài, nên vỏ hộp chịu tác dụng của áp suất không khí từ ngoài vào làm vỏ hộp bị bẹp theo mọi phía.
*2.Thí nghiệm 2:
*+ Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ống ra khỏi nước.
*C2: Nước có chảy ra khỏi ống hay không? Tại sao?
*???
*C2: Nước không chảy ra khỏi ống vì áp suất khí quyển tác dụng vào nước từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của cột nước.
*Áp suất khí quyển
*Áp suất của cột nước
*
*C3: Nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì xảy ra hiện tượng gì? Giải thích tại sao?
*
*C3: Nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống ra thì nước sẽ chảy ra khỏi ống. Vì khi bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì khí trong ống thông với khí quyển, áp suất bên trong ống cộng với áp suất của cột nước trong ống lớn hơn áp suất khí quyển, bởi vậy làm nước chảy từ trong ống ra
* Ghê – rích (1602 – 1678) – thị trưởng thành phố Mác-đơ-buốc của nước Đức .
*+ Ông lấy hai bán cầu bằng đồng rỗng, đường kính khoảng 30cm, mép được mài nhẵn, úp chặt vào nhau sao cho không khí bên ngoài không thể lọt vào.
*+Sau đó, ông dùng bơm hút hết không khí trong quả cầu ra qua một van trên bán cầu rồi khóa van lại.
*Thí nghiệm 3:
*3.Thí nghiệm 3:
*Hai bán cầu
*Miếng lót
*Thí nghiệm 3:
*_Hai đàn ngựa mỗi đàn 8 con mà cũng không kéo ra được._
*_C4_: Hãy giải thích tại sao?
*Rút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng 0
*Vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyển từ mọi phía làm hai bán cầu ép chặt vào nhau.
* Áp suất khí quyển gây ra một lực ép rất lớn đến nỗi 8 con ngựa ở mỗi bên cũng không thể kéo ra được.
*Rút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng 0
*C4: Khi rút hết không khí trong quả cầu ra thì áp suất trong quả cầu bằng 0, trong khi đó vỏ quả cầu lại chịu tác dụng của áp suất khí quyển từ mọi phía làm hai bán cầu ép chặt với nhau.
*Vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyển làm hai bán cầu ép chặt vào nhau.
* Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất do lớp không khí bao quanh trái đất gây ra, áp suất này gọi là áp suất khí quyển. * Áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương.
*Càng lên cao thì áp suất khí quyển càng giảm.
*BAØI 9 : AÙP SUAÁT KHÍ QUYEÅN
*+ Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương
*I.Sự tồn tại của áp suất khí quyển:
*Ñoä lôùn cuûa aùp suaát khí quyeån:
*BAØI 9 : AÙP SUAÁT KHÍ QUYEÅN
*I.Sự tồn tại của áp suất khí quyển:
*II.Vận dụng:
*+ Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương
*+ Nước không chảy ra được là vì khí quyển đã tác dụng lên tờ giấy một áp suất có hướng từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của nước chứa trong cốc.
*C8: Giải thích hiện tượng nêu ở đầu bài?
*II. VAÄN DUÏNG:
*BAØI 9 : AÙP SUAÁT KHÍ QUYEÅN
*I.Sự tồn tại của áp suất khí quyển:
*II.Vận dụng:
*C8: Nước không chảy ra được là vì khí quyển đã tác dụng lên tờ giấy một áp suất có hướng từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của nước chứa trong cốc.
*+ Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương
*C9:Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển?
*II. VAÄN DUÏNG:

Lỗ nhỏ trên ấm chè
*Lỗ nhỏ trên ấm chè
*C9:Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển?
*+Nắp ấm trà, nắp các bình nước lọc,… thường có một lỗ nhỏ để dễ rót nước ra.
*+Bẻ một đầu ống thuốc tiêm, thuốc không chảy ra, bẻ hai đầu ống thuốc tiêm, thuốc chảy ra dễ dàng.
*II. VAÄN DUÏNG:
*+ Laáy kim chaâm 1 loã nhoû loøng tröùng khoù chaûy ra, ta chaâm 2 ñaàu loøng tröùng chaûy ra deã daøng vaø laáy ñöôïc voû tröùng
*II. VẬN DỤNG
*C10:a) Nói áp suất khí quyển bằng 76cmHg có nghĩa là thế nào? b)Tính áp suất này ra N/m2.(d=136 000N/m3
*Trả lời: Có nghĩa là không khí gây ra một áp suất bằng áp suất ở đáy cột thủy ngân cao 76cm
*b)Tóm tắt:
*d = 136 000 N/m3)
*h = 76 cm=0,76 m
*  = ?(N/m2)
*a) Áp suất khí quyển:
*  = d.h = 136000.0,76 = 103360N/m2
*Giải:
*C12: Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức:  = d.h
*Tại vì: *+ Không thể xác định được chiều cao (h) của khí quyển. *+ Trọng lượng riêng của không khí (d) giảm dần theo độ cao.
*COÙ THEÅ EM CHÖA BIEÁT
*Lôïi duïng aùp suaát khí quyeån ngöôøi ta cheá taïo ra caùc loaïi bôm nöôùc.
*Khi đốt lửa thổi khí nóng vào trong khinh khí cầu khiến cho nhiệt độ trong khí cầu tăng lên và áp suất cũng tăng cao hơn so với áp suất không khí bên ngoài nên sẽ có một lực đẩy, đẩy khí cầu bay lên. ?
*+ Khi lên cao áp suất khí quyển giảm. Ở áp suất thấp, lượng ôxi trong máu giảm, ảnh hưởng đến sự sống của con người và sinh vật. Khi xuống các hầm sâu, áp suất khí quyển tăng gây ra áp lực chèn ép lên các phế nang của phổi và màng nhĩ, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Cần tránh việc thay đổi áp suất đột ngột, tại những nơi áp suất quá cao hoặc quá thấp cần mang theo bình ôxi.
*_Có thể em chưa biết ?_
_HÃY BẢO VỆ BẦU KHÍ QUYỂN_
* Bầu khí quyển của trái đất ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người, vì mọi hoạt động của thời tiết đều diễn ra ở đây.
_ Hãy bảo vệ và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường như lời Bác Hồ đã dặn “vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”_
*MỘT SỐ DỤNG CỤ *ĐO ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
*Độ cao so với mặt biển (m)
*Áp suất khí quyển (mmHg)
*0
*760
*250
*740
*400
*724
*600
*704
*1000
*678
*2000
*540
*3000
*525
*Bảng 9.1
*cao kÕ
*Bảng 9.2
*Thời điểm
*Áp suất (.105Pa)
*07 giờ
*1,0031
*10 giờ
*1,0014
*13 giờ
*1,0042
*16 giờ
*1,0043
*19 giờ
*1,0024
*22 giờ
*1,0051
*MỘT SỐ DỤNG CỤ *ĐO ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
*khÝ ¸p kÕ
*MỘT SỐ DỤNG CỤ *ĐO ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
*Chuùc caùc em hoïc gioûi
*CHUÙC CAÙC EM HOÏC GIOÛI
No_avatar

tôi yêu cầu tất cả các giáo viên cần phải xem lại bài giảng của mình  nhất là phôn chữ nó hay bị lỗi nên cần phải sửa lại

 
 
Gửi ý kiến