Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thúy Hà
Ngày gửi: 20h:24' 23-12-2014
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 657
Số lượt thích: 1 người (Vũ Thị Hồng Yến)
welcome to our class
Write the past form of the verbs in the table.
taught
made
bought
did
saw
cut
Tuesday, January 10th, 2011
UNIT 9 : AT HOME AND AWAY
Lesson 4: B1-2
New words
1.material (unc.n):
chất liệu, vải
2. a dressmaker :
thợ may đồ nữ
3. a neighbor :
người hàng xóm
4. a hairdresser :
thợ uốn tóc
5. clever (adj) :
khéo tay
1. material
2. a dressmaker
3. a neighbor
4. a hairdresser
A
B
Matching
a. thợ uốn tóc
b. khéo tay
d. người hàng xóm
c. chất liệu, vải
5. clever
e. thợ may đồ nữ
Lan: (1)____your aunt cut your hair?
Hoa: Yes, she(2) __
Hoa: No, I(4) _____
Did
did
didn’t
Lan: (3) ___ you buy your dress?
Did
Hoa
Lan
Tuesday, January 10th, 2011
UNIT 9 : AT HOME AND AWAY
Lesson 4: B1-2
+ Did your aunt cut your hair?
Yes, she did
+ Did you buy your dress?
No, I didn’t
Did
+
S
V-inf?
+
Yes,
+
did
S
No,
didn’t
S
+
( … đã…. phải không?)
Yesterday, ago ,this morning, last week…
Did you make your dress yesterday?
Yes, I did
Did Hoa cut her hair this morning?
No, she didn’t
Did your aunt buy the material two days ago?
Yes, she did
Did you . . . . . . . . . . . . .( yesterday/ last . …)?
Yes, I did
No, I didn’t
Free practice
Thank you for your attendance

Best wishes for you
 
Gửi ý kiến