Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Bảo Nhi
Ngày gửi: 19h:34' 19-06-2016
Dung lượng: 637.5 KB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
Welcome to English class
Did you go to Nha Trang last
summer ?
2. Did you do homework yesterday ?
3. Was you a student in class 6 a year
ago ?
Answer the question :
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
Nha trang
New words:
- yesterday (adv):
ngày hôm qua
- ago (adv):
cách đây
-last (adj) :
trước, vừa qua
-trip(n):
chuyến đi (du lịch)
-aquarium (n):
hồ cá
- Temple (n):
tháp
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
I was a student in class 6 a year ago
I was a student in class 6 last year.
I went to Soc Trang City yesterday.
We have a trip to Nha Trang
New words:
- yesterday (adv):
ngày hôm qua
- ago (adv):
cách đây
-last (adj) :
trước, vừa qua
-trip(n):
chuyến đi (du lịch)
-aquarium (n):
hồ cá
- Temple (n):
tháp
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
New words:
- yesterday (adv):
ngày hôm qua
- ago (adv):
cách đây
-last (adj) :
trước, vừa qua
-trip(n):
chuyến đi (du lịch)
-aquarium (n):
hồ cá
- Temple (n):
tháp
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
Grammar: Past simple tense
(thì quá khứ đơn)
*Cách dùng: diễn tả sự việc đã xảy ra trong quá khứ.
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
Thì quá khứ đơn với tobe (was/were)
1. Khẳng định:
S + was/were + O Ex: Nha Trang was beautiful
2. Phủ định:
S + was/were not + O Ex: Nha Trang was not beautiful.
3. Nghi vấn:
Was/Were + S + O ? Ex: Was Nha Trang beautiful ?
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
1. Khẳng định:
S + V2/ed + O Ex: Liz bought souvenir.
Liz returned to Ha Noi.
2. Phủ định:
S + did not + V0 + O Ex: Liz didn’t buy any souvenir.
3. Nghi vấn:
Did + S + V0 + O ? Ex: Did Liz buy any souvenir ?
Thì quá khứ đơn với động từ thường V
V2
Ved
V0
V0
Một số động từ quá khứ thường gặp:
Động từ bất qui tắc
(học thuộc lòng)
- take →
- have →
- go →
buy →
Động từ theo qui tắc

- return →
- visit →
talk →

Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
Động từ bất qui tắc
(học thuộc lòng)
- take → took
- have → had
- go → went
buy → bought

Động từ theo qui tắc

- return → returned
- visit → visited
talk → talked

Cách đọc động từ có “ed” : có 3 cách đọc
“ed” được đọc là /id/ khi động từ có âm tận
cùng là “t, d”.
Ex: needed, visited,...
“ed” được đọc là /t/ khi động từ có âm tận
cùng là “p, k, s, f(gh), ∫(sh), t ∫(ch).
Ex: talked, ….
“ed”được đọc là /d/ khi động từ tận cùng bằng
những âm còn lại.
Ex: returned, ….
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
Liz is talking to Ba about her recent vacation in Nha Trang.

Ba: Hi, Liz. Welcome back.
Liz: Hello Ba. How are you ?
Ba: Fine, thanks. How was your vacation in Nha Trang?
Liz: It was wonderful. I had a lot of fun.
Ba: What did you think of Nha Trang?
Liz: Oh, it was beautiful.The people were very friendly.The food
was delicious,but most thing weren’t cheap.They were quite
expensive.
Ba: What places did you visit?
Liz: My parent took me to see Cham Temples and Tri Nguyen
Aquarium
Ba: Did you buy any souvenirs in Nha Trang?
Liz: Yes, I did. I bought different gifts for my friends in America.
Ba: Were you tied after the trip?
Liz: No, I wasn’t . I had a great time.
Number the sentences:
1
2
3
4
5
c. Liz returned to Ha Noi.
d. Liz went to Nha Trang
b. Liz visited Tri Nguyen Aquarium.
a. Liz bought souvenirs.
Liz talked to Ba about her vacation.
4
1
2
3
5
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
2. I (go)………….to Soc Trang City yesterday
3. I (be)………...…a student in class 6 last year.
1. Nam (buy)………….. a bike two year ago.
bought
went
was
Unit 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (A1)
1. Listen. Then practice with a partner.
Homework:
Learn by heart new words.
Review the grammar point.
Prepare part A2,3 of unit 9.
Thanks for your listening
GOODBYE.
SEE YOU NEXT CLASS
 
Gửi ý kiến