Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thanh lam
Ngày gửi: 11h:33' 01-12-2018
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích: 0 người
Unit 9
AT HOME AND AWAY
A2,3
A HOLIDAY IN NHA TRANG
go
MATCHING
have
buy
wear
eat
see
bought
ate
went
saw
had
wore
Hello, everybody. My name’s Liz. Last weekend, I went ...........
What did Liz and her family do at Tri Nguyen Aquarium ?


- Shark (n) :
I) New words:
cá mập
- dolphin (n) :
I) New words:
cá heo
- turtle (n) :
I) New words:
con rùa
- crab (n) :
I) New words
con cua
- cap (n) :
I) New words
mũ lưỡi trai
- poster (n) :
I) New words:
áp phích / tranh khổ lớn
Matching
e)
d)
b)
1. shark:
3. turtle:
2. dolphin:
5. cap:
6. poster:
4. crab:
a)
c)
f)
- shark (n) :
- turtle (n) :
- dolphin (n) :
- cap (n) :
- poster (n) :
I) New words:
áp phích / tranh khổ lớn
con rùa
mũ lưỡi trai
cá heo
cá mập
- crab (n) :
con cua
II) T/ F statements prediction:
1. Liz and her parents went to Nha Trang.
2. She bought sharks, dolphins and turtles.
3. A cap had a picture of a dolphin on it.
4. Her parents ate fish and crab for lunch.
5. There was a souvenir shop near the aquarium.
2.
1.
5.
4.
3.
Guess
Check
2.
1.
5.
4.
3.
F
T
T
T
F
saw
near the exit of the aquarium.
III) Ask and answer: A2/ P.88
Who went to the aquarium with Liz ?
What did the Robinsons see there ?
What did they buy in the souvenir shop ?
Did Liz like the cap ? Which sentence tell you this ?
Do Mr and Mrs Robinson like to eat seafood ?
How do you know?
6. Why did Liz eat noodles for lunch ?
Team One
Team Two
Team Scores
Points
The Big Wheel
1
2
3
4
5
6
Who went to the aquarium with Liz ?
Question ?
 Her parents went to the aquarium with her.
2.What did the Robinsons see there ?
Question?
 They saw sharks, dolphins, turtles and many types of fish.
3.What did they buy in the souvenir shop ?
Question?
 They bought a cap and a poster.
4. Did Liz like the cap ?
Which sentence tell you this ?
Question ?
 Yes, she did.
She wore the cap all day.
5.Do Mr and Mrs Robinson like to eat
seafood ? How do you know?
Question?
 Yes, they do. They ate fish and crab.
6. Why did Liz eat noodles for lunch ?
Question ?
 Because he remembered the beautiful fish in the aquarium.
Her parents went to the aquarium with her.
2.They saw sharks, dolphins, turtles and many types of fish.
3. They bought a cap and a poster.
4. Yes, she did. She wore the cap all day.
5. Yes, they do. They ate fish and crab.
6. Because she remembered the beautiful fish in the aquarium.
**Answer keys:
3.Tell the story of Liz’s trip to Tri Nguyen Aquarium
The Robinson family went to the aquarium.
They saw sharks, dolphins, turtles and many different types of fish.
Mr. Robinson bought Liz a cap.
The cap had a picture of a dolphin on it.
Mr. and Mrs. Robinson ate seafood but Liz ate noodles.
REMEBER
Learn by heart vocabulary ( Part I)
Rewrite the answers ( Part III- A2/P88) and the story ( Part IV- A2/P.88
Write 5 sentences about your last holiday.
Prepare A3-4 ( P89-90 )
THANK YOU VERY MUCH

e) After their visit to the aquarium, The Robinson went to a food stall. Mr and Mrs Robinson ate fish and crab and Liz ate noodles.
d) Mr Robinson bought Liz a cap with a picture of a dolphin on it. Mrs Robinson bought a poster.
c) There was a souvenir shop near the exit of the aquarium.
b) They saw sharks, dolphins, turtles and many colorful fish.
a) The Robinson family went to the aquarium.
Answer keys:
IV) Speaking :
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓