Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NTT
Người gửi: Nguyễn Thị Thức (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:11' 05-01-2016
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Do you like traveling ?
Do you like swimming ?
Where should I go if I like swimming and sunbathing ?
Unit 9
AT HOME AND AWAY
A1
A HOLIDAY IN NHA TRANG
Listen and complete the dialogue with the words you hear:
Ba: Hi, Liz. Welcome back.
Liz: Hello, Ba. How ______ _______ ?
Ba: Fine, thanks. How was your _______ ___ in Nha Trang ?
Liz: It was wonderful. I had ___ ____ ____ fun .
Ba: What did you think of ____ ________ ?
Liz: oh, it was beautiful. The _____________ were very friendly. The ___________ was delicious, but most things weren’t ___________. They were quite expensive.
Ba: What places did you __________ ?
Liz: My ___________took me to see Cham Temples and Tri Nguyen Aquarium.
Ba: Did you buy any ___________ in Nha Trang ?
Liz: Yes, I did. I bought a lot of different gifts for my friends in America.
Ba: Were you tired after the trip ?
Liz: No, I wasn’t. I had a great time.
are
you
vacation
a
lot
of
Nha
Trang
people
food
cheap
visit
parents
souvenirs
I/ New words:
- Recent (a)
- Holiday (n) =
vacation
- gift (n) =
present
- souvenir (n)
Cham Temples
Tri Nguyen Aquarium
Vinpearl land.
Listen and write True / False

1.............Ba visited Nha Trang recently.
2.............Liz went to Nha Trang with her parents.
3.............Liz visited Cham Temples and Tri Nguyen Aquarium.
4.............Liz didn’t buy gifts.
F
T
T
F
II/ Grammar notes: Simple past tense ( Thì quá khứ đơn)
1. Form:
a. To be: I /He/ She/ it/ tên / danh từ số ít -> WAS.
You / we/ They / danh từ số nhiều -> WERE
b. Động từ thường:
( +) S + V ( cột 2 , thêm “ed”) + O
( -) S + didn’t + V- inf + O
( ?) Did + S + V-inf + O ?
-> Yes, S + did / No, S + didn’t
b. Signals: yesterday ( hôm qua), 2 days ago ( cách đây 2 ngày ), last ( trước) , in 2015 ( vào năm 2015) , in the past ( trong quá khứ)
c. Use: Diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.
Now answer. Number the sentences
3
2
4
1
5
Liz bought souvenirs.
Liz visited Tri Nguyen Aquarium.
Liz returned to Ha Noi.
Liz went to Nha Trang.
Liz talked to Ba about her vacation.
Hello, everybody. My name’s Liz. Last weekend, I went ...........
went to
visited
visited
bought
 
Gửi ý kiến